This is our website for:

Keperluan Pengembara
Berdikari – Kanak-kanak

Keperluan Pengembara Berdikari – Kanak-kanak

Syarikat penerbangan ini menghendaki bahawa penumpang dapat melakukan perjalanan secara berdikari. Syarikat penerbangan ini tidak mempunyai sistem, kakitangan atau kemudahan yang diperlukan untuk memikul tanggungjawab membantu dan menyelia penumpang. Kanak-kanak yang memerlukan penyeliaan tidak akan dianggap dapat melakukan perjalanan secara berdikari dengan asas bahawa mereka mungkin menyebabkan gangguan atau membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain jika tidak ditemani.

Semua Penerbangan yang dikendalikan oleh Jetstar (JQ) dan penerbangan Jetstar Asia (3K) ke/dari Australia dan New Zealand

Sebagai panduan bagi penerbangan Jetstar (JQ) dan penerbangan Jetstar Asia (3K) ke/dari Australia dan New Zealand, kanak-kanak yang belum masuk sekolah menengah (seperti yang ditakrifkan di bawah) akan dianggap tidak dapat melakukan perjalanan secara dan tidak akan layak melakukan perjalanan kecuali ditemani oleh Penumpang Pengiring* yang sesuai. Jetstar menghendaki anda membawa bukti bahawa kanak-kanak itu sedang belajar di sekolah menengah semasa daftar masuk. Walaupun garis panduan ini menyatakan sedemikian, sekiranya seseorang kanak-kanak itu sedang belajar di sekolah menengah tetapi ibu bapa atau penjaganya menganggap bahawa kanak-kanak itu tidak cukup berdikari untuk melakukan perjalanan tanpa pengiring menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Jetstar, mereka mesti memaklumkan Jetstar. Jetstar tidak dapat membawa penumpang sedemikian tanpa pengiringnya.

Tahun Sekolah Menengah Pengembara Berdikari Australia/New Zealand

Negeri/Wilayah Australia

Tahun Sekolah Menengah

Australian Capital Territory

7

New South Wales

7

Northern Territory

7

Queensland

7/8*

South Australia

8

Tasmania

7

Victoria

7

Western Australia

8

New Zealand

Tahun Sekolah Menengah

Seluruh Negara

9

Negara-negara lain

Tahun Sekolah Menengah

Semua Negara-negara lain

Pengenalan sekolah menengah dinilai mengikut keperluan ID yang boleh diterima di bawah.

*Sekolah menengah bermula daripada Tahun 7 di sekolah swasta dan daripada Tahun 7 atau 8 di sekolah awam, di negeri Queensland

Pengenalan Sekolah Menengah yang Boleh Diterima

Bentuk pengenalan yang boleh diterima untuk mengesahkan bahawa mereka pelajar sekolah menengah adalah:

  • Kad ID sekolah daripada sekolah menengah (boleh guna kad tahun lepas dan yang telah tamat tempoh).
  • Surat dari sekolah menengah yang menggunakan kepala surat sekolah, yang mengesahkan kehadiran dan menyatakan kanka-kanak itu sedang belajar dalam tingkatan atau tahun berapa. Nota: kanak-kanak itu mestilah sedang belajar di sekolah menengah untuk layak melakukan perjalanan sendirian.

 

Penerbangan Jetstar Asia (3K) yang lain

Untuk penerbangan Dalam Asia yang dikendalikan oleh Jetstar Asia (3K), penumpang bawah umur 12 tahun mesti ditemani oleh penumpang yang berusia 15 tahun atau ke atas, pada masa perjalanan. Syarikat penerbangan ingin memohon maaf kerana tidak dapat menerima penumpang bawah umur tanpa pengiring.

Penerbangan Vietnam domestik Jetstar Pacific (BL)

Kanak-kanak bawah umur 12 (0-11 tahun) tidak layak untuk melakukan perjalanan kecuali jika ditemani oleh Penumpang Pengiring* yang sesuai.

Kami tidak dapat menerima penumpang bawah umur tanpa ditemani pengiring.

Ibu bapa atau Penjaga penumpang yang berumur antara 12-14 tahun mesti melengkapkan dan menandatangani surat akuan di kaunter daftar masuk sebelum kanak-kanak antara lingkungan umur ini boleh diterima untuk melakukan perjalanan tanpa pengiring.

Penerbangan domestik Jepun Jetstar Japan (GK)

Kanak-kanak bawah umur 12 tahun (0-11 tahun) tidak layak menaiki penerbangan kecuali diiringi Penumpang Iringan* yang sesuai.

Kami tidak dapat menerima penumpang bawah umur yang tidak diiringi.

Pengenalan Diterima yang Diperlukan

Bentuk pengenalan boleh diterima bagi mengesahkan umur kanak-kanak adalah:

  • Pasport
  • Sijil kelahiran

*Penumpang Pengiring bermaksud penumpang berbayar yang, pada pendapat munasabah kami, boleh melakukan perjalanan secara berdikari dan dapat dan akan memberikan bantuan, penyeliaan, atau kedua-duanya, yang sesuai, seperti yang diperlukan oleh pelanggan tertentu yang mereka iringi. Sebagai panduan, Jetstar secara amnya tidak akan menganggap seseorang penumpang itu Penumpang Pengiring yang sesuai untuk kanak-kanak kecuali jika dia berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. Jetstar secara amnya menghendaki bahawa penumpang dapat melakukan perjalanan secara berdikari. Kami tidak mempunyai sistem, kakitangan atau kemudahan yang diperlukan untuk memikul tanggungjawab membantu dan menyelia penumpang. Kanak-kanak yang memerlukan penyeliaan tidak akan dianggap dapat melakukan perjalanan secara berdikari dengan asas bahawa mereka mungkin menyebabkan gangguan atau membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain jika tidak ditemani.

Tutup
loading