รับบัตรกำนัล Changi Recommends มูลค่า 20 เหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ เมื่อคุณมีเที่ยวบินแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสิงคโปร์

เพลิดเพลินในการเดินทางกับราคาที่ถูกทุกวัน เมื่อคุณบินกับเรา
และประสบการณ์การแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสิงคโปร์ยังทำให้คุณได้รับรางวัลมากมาย! 
เรายินดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มสมาชิกสนามบินชางงี สำหรับโปรแกรมการแวะเปลี่ยนเครื่องครั้งนี้
ลูกค้าที่มีสิทธิ์ร่วมรายการจะได้รับบัตรกำนัล Changi Recommends มูลค่า 20 เหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์
สำหรับใช้ในการซื้อสินค้า รับประทานอาหาร หรือใช้บริการห้องรับรองในสนามบิน  –  
รางวัลนี้มีผลสำหรับบัตรโดยสารที่ทำจองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

คุณสมบัติ

รับบัตรกำนัล Changi Recommends มูลค่า 20 เหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ เมื่อคุณมีเที่ยวบินไปและเที่ยวบินกลับของสายการบินเจ็ทสตาร์ โดยมีการแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

 • ผู้โดยสารต้องมีเที่ยวบินแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ทั้งเที่ยวบินไปและเที่ยวบินกลับ  หมายความว่าประเทศสิงคโปร์ต้องไม่ใช่ต้นทางและปลายทางของการเดินทาง  คุณสมบัติของผู้โดยสารอย่างน้อยต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง 1 ใน 2 เที่ยวบินโดยมีเวลาต่อเครื่องน้อยกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากเที่ยวบินขาเข้า การคำนวณนี้อ้างอิงจากตารางเวลาเดินทางขาเข้าของเที่ยวบิน (STA) มาที่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และตารางเวลาเดินทางขาออกของเที่ยวบิน (STD)   ที่มีการต่อเครื่องเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสนามบินชางงี
 • การเดินทางที่ได้รับสิทธิ์จะต้องแสดงทั้งหมดภายในหนึ่งการจอง (1) ของการเดินทางเที่ยวบิน
 • ผู้โดยสารต้องมีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป นับจากวันที่ออกบัตรโดยสารและมีที่นั่งเป็นของตัวเอง ซึ่งหมายความว่าที่นั่งของผู้โดยสารต้องไม่เป็นที่นั่งร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
 • ตั๋วเที่ยวบินของผู้โดยสารจะต้องออกผ่านเจ็ทสตาร์ * หรือตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาต /ระบบออนไลน์ และผู้โดยสารต้องเดินทางในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยเจ็ทสตาร์* ทั้งขาเข้าและขาออกจากสนามบินชางงี
 • บัตรกำนัล The Changi Recommends สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และต้องเป็นเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งของผู้โดยสารที่มีการแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

 • แคมเปญนี้มีผลบังคับใช้สำหรับบัตรโดยสารที่มีการแวะเปลี่ยนเครื่อง ที่มีการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง30 เมษายน 2560 และออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 30 เมษายน 2560
 • บัตรกำนัล The Changi Recommends มีอายุถึง 30 เมษายน 2560
 • ผู้โดยสารจะต้องแสดงอีเมลรายละเอียดทั้งหมดของเที่ยวบินการเดินทางที่มีการแวะเปลี่ยนเครื่อง(เที่ยวบินไปและเที่ยวบินกลับ)ที่สนามบินชางีของเจ็ทสตาร์*และหนังสือเดินทางให้กับเคาน์เตอร์ Changi Recommends
 • บัตรกำนัล The Changi Recommends มีผลใช้ได้กับเที่ยวบิน ณ ปัจจุบันของผู้โดยสาร ไม่มีผลย้อนหลังสำหรับเที่ยวบินที่ผ่านไปแล้วหรือเป็นเที่ยวในภายหน้า
 • พนักงานเคาน์เตอร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและการแจ้งเหตุผลต่างๆ หากแต่ไม่สามารถรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาได้
 • บัตรกำนัล The Changi Recommends ใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) บริเวณที่จุดแวะเปลี่ยนเครื่องอาคาร 1 บัตรกำนัลนี้เป็นค่าเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขอรับคืนเงินได้ บัตรกำนัลนี้ใช้สำหรับชำระกับร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่ระบุไว้เท่านั้น หากไม่ใช้บัตรกำนัลนี้ถือว่าสละสิทธิ์
 • บัตรกำนัล The Changi Recommends ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลดอื่นได้ และ(หรือ) ถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

*รวมถึง Jetstar Asia, Jetstar Airways และ Jetstar Pacific

วิธีการขอรับบัตรกำนัล The Changi Recommends

  ขอรับบัตรกำนัลได้ที่เคาน์เตอร์ The Changi Recommends ที่อาคาร 1 บริเวณที่จุดแวะเปลี่ยนเครื่อง (ดูแผนที่)
 • ผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารต่างๆกับพนักงานเคาน์เตอร์ The Changi Recommends ดังนี้
  • เส้นทางการบินของตั๋วโดยสาร(ฉบับพิมพ์หรือสำเนาอิเล็กทรอนิกส์)ที่ออกโดยเจ็ทสตาร์* ที่แสดงและพิสูจน์ว่าการเดินทางแวะเปลี่ยนเครื่อง(ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ) ที่สนามบินชางงี
  • พาสปอร์ตของผู้โดยสารแต่ละท่าน

Participating Merchants in Terminal 1

ร้านค้า/ร้านอาหาร รายชื่อร้าน หมายเหตุ
ร้านอาหาร Culto Café, Dunkin Donuts, OWL Transit and Tip Top.
ห้องรับรอง Airport Oasis Wellness หักกับการบริการ เป็นไปตามที่กำหนด
ห้องรับรอง Plaza Premium Transit Lounge สามารถใช้บริการที่ห้องรับรองได้ 1 ชั่วโมง ที่ห้องรับรองPlaza Premium Lounge มีบริการของว่างและเครื่องดื่ม นิตยสารท้องถิ่นและต่างประเทศ และหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งที่นั่งโซฟาที่แสนสบาย โทรทัศน์ Wi-fi/อินเตอร์เน็ตและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เป็นต้น
โรงแรม Aerotel Hotel แลกห้องพัก ที่พักเท่านั้น (ราคา Walk-in เท่านั้น)
ร้านค้า Discover Singapore, Giordano, Kidztime!, Pandora, Longchamp, Relay, The Fashion Gallery and Times Travel