This is our website for:

ข้อกำหนดว่าด้วยผู้เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง-เด็ก

ข้อกำหนดว่าด้วยผู้เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง-เด็ก

สายการบินกำหนดว่าผู้โดยสารจะต้องสามารถเดินทางตัวคนเดียวได้ ทางสายการบินไม่มีระบบ เจ้าหน้าที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการรับผิดชอบช่วยเหลือดูแลผู้โดยสาร เด็กที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจะไม่ถือว่าสามารถเดินทางตัวคนเดียวได้ เนื่องจากพวกเขาอาจทำให้เกิดการติดขัดหรืออันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้หากเดินทางโดยลำพัง

เที่ยวบินที่ดำเนินงานโดยเจ็ทสตาร์ (JQ) และเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์เอเชีย (3K) ทุกเที่ยว ทั้งไป/กลับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ตามแนวทางสำหรับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ (JQ) และเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์เอเชีย (3K) ไป/กลับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เด็กที่ยังไม่ขึ้นชั้นมัธยมศึกษา (ดังระบุด้านล่าง) จะถือว่าไม่สามารถเดินทางตัวคนเดียวได้และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเว้นแต่มีผู้ร่วมเดินทาง*ที่เหมาะสมคอยดูแล เจ็ทสตาร์ขอให้ท่านแสดงหลักฐานว่าเด็กคนดังกล่าวกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษา เมื่อทำการเช็คอิน แม้ว่าแนวทางจะกำหนดไว้เช่นนี้ก็ตาม กรณีที่เด็กกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาแต่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเห็นว่าเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะเดินทางคนเดียวด้วยบริการของเจ็ทสตาร์ได้ จะต้องแจ้งให้ทางเจ็ทสตาร์ทราบ เจ็ทสตาร์ไม่สามารถปล่อยให้ผู้โดยสารข้างต้นเดินทางโดยลำพังได้

ระดับชั้นปีมัธยมศึกษาของผู้เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

รัฐ/เขตปกครองออสเตรเลีย

ระดับมัธยมศึกษาปีที่

เขตปกครองหลักของออสเตรเลีย

7

นิวเซาท์เวลส์

7

นอร์ทเทิร์นเทอริทอรี

7

ควีนส์แลนด์

7/8*

เซาท์ ออสเตรเลีย

8

แทสมาเนีย

7

วิคตอเรีย

7

เวสเทิร์น ออสเตรเลีย

8

นิวซีแลนด์

ระดับมัธยมศึกษาปีที่

ทั้งประเทศ

9

ประเทศอื่น

ระดับมัธยมศึกษาปีที่

ประเทศอื่นๆทั้งหมด

เอกสารประจำตัวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจะประเมินตามข้อกำหนดเอกสารประจำตัวที่ได้รับการยอมรับดังนี้

*ในรัฐควีนส์แลนด์นั้น โรงเรียนมัธยมจะเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 7 สำหรับโรงเรียนเอกชน และปี 7 และ 8 สำหรับโรงเรียนรัฐบาล

เอกสารประจำตัวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการยอมรับ

รูปแบบของเอกสารประจำตัวที่สามารถใช้ยืนยันการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้แก่

  • บัตรประจำตัวนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา (อาจเป็นของปีที่ผ่านมาหรือหมดอายุแล้วก็ได้)
  • จดหมายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีหัวกระดาษของโรงเรียน รับรองสถานะนักเรียนและชั้นปีที่เด็กศึกษาอยู่ หมายเหตุ: เด็กต้องกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจึงจะมีคุณสมบัติที่จะเดินทางคนเดียวได้

 

เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์เอเชีย (3K) ประเภทอื่น

สำหรับเที่ยวบินในเอเชียของเจ็ทสตาร์เอเชีย (3K) ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 12 ปีจะต้องเดินทางพร้อมกับผู้โดยสารที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ขออภัยที่สายการบินไม่อาจอนุญาตให้ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังขึ้นเครื่องได้

เที่ยวบินในประเทศเวียดนามของเจ็ทสตาร์แปซิฟิก (BL)

เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี (0-11 ปี) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเว้นแต่มีผู้ร่วมเดินทาง*ที่เหมาะสมคอยดูแล*

ทางเราไม่สามารถรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังขึ้นเครื่องได้

พ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้โดยสารที่อายุระหว่าง 12-14 ปี ต้องกรอกคำแถลงให้ครบถ้วนพร้อมลงนามกำกับเมื่อเช็คอินก่อน เด็กที่อยู่ในช่วงอายุดังกล่าวจึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยลำพัง

เที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่น Jetstar Japan (GK)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 (0-11 ปี) จะไม่มีสิทธิเดินทาง ยกเว้นจะเดินทางพร้อมกับผู้โดยสารที่เหมาะสม*

เราไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางตามลำพัง

เอกสารประจำตัวที่นำมาแสดงได้

รูปแบบของเอกสารประจำตัวที่สามารถใช้ยืนยันอายุของเด็กได้ได้แก่

  • หนังสือเดินทาง
  • สูติบัตร

*ผู้ร่วมเดินทาง หมายถึงผู้โดยสารที่เสียค่าโดยสารซึ่งเราพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเดินทางโดยลำพังได้และสามารถที่จะและจะให้ความช่วยเหลือ การดูแลที่เหมาะสม หรือทั้งสองอย่างได้ ตามที่ลูกค้าซึ่งพวกเขาร่วมเดินด้วยทางจำเป็นต้องได้รับ ตามแนวทางแล้วโดยทั่วไปเจ็ทสตาร์จะไม่ถือว่าผู้โดยสารเป็นผู้ร่วมทางที่เหมาะสมสำหรับเด็ก นอกเสียจากว่าผู้โดยสารท่านนั้นจะอายุอย่างน้อย 15 ปี โดยทั่วไปเจ็ทสตาร์กำหนดว่าผู้โดยสารจะต้องสามารถเดินทางตัวคนเดียวได้ ทางเราไม่มีระบบ เจ้าหน้าที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการรับผิดชอบช่วยเหลือดูแลผู้โดยสาร เด็กที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจะไม่ถือว่าสามารถเดินทางตัวคนเดียวได้ เนื่องจากพวกเขาอาจทำให้เกิดการติดขัดหรืออันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้หากเดินทางโดยลำพัง

ปิด
loading