สัมภาระ ซื้อสัมภาระตามที่ท่านต้องการได้

เพิ่มโควตาสัมภาระ

ท่านสามารถเลือกซื้อโควตาสัมภาระตามที่ท่านต้องการได้ตั้งแต่ 15 - 40 กิโลกรัม

โควตาสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก. จะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมโดยสารของเที่ยวบินเจ็ทสตาร์ทุกเที่ยวบิน (และ 2x7 กก. สำหรับเที่ยวบินชั้นธุรกิจ)

โดยท่านสามารถซื้อโควตาสัมภาระเพิ่มได้ตั้งแต่ 15-40 กิโลกรัม ข้อสังเกต: โควตาสัมภาระเช็คอินอาจรวมอยู่แพ็กเกจโดยสารหรือบริการเสริมที่ท่านเลือกเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อความประหยัดสูงสุดท่านสามารถซื้อโควตาสัมภาระเพิ่มเติมพร้อมการจองที่นั่งได้ทันที โดยการซื้อโควตาสัมภาระเพิ่มเติมหลังจากการจองหรือที่สนามบินนั้นอาจทำให้ราคาสูงขึ้น โดยท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมขนส่งสัมภาระน้ำหนักเกิน

โควตาสัมภาระที่ท่านต้องการ

ท่านสามารถนำกระเป๋าสัมภาระมาได้ตามจำนวนที่ท่านต้องการ ซึ่งจะต้องมีน้ำหนักทั้งหมดรวมกันไม่เกินโควตาสัมภาระของท่าน โดยอนุญาตให้กระเป๋าสัมภาระหนึ่งใบมีน้ำหนักสูงสุดได้ไม่เกิน 32 กก. ตาม ขนาดและน้ำหนักที่กำหนด.

จะมีค่าขนส่งของชิ้นใหญ่ถ้ากระเป๋าของท่านมีความยาวเกินหนึ่งเมตร กรุณาดูรายละเอียดที่สัมภาระชิ้นใหญ่ นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่องขนาดและน้ำหนัก

หากท่านทำการจองตั๋วเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มโควตาสัมภาระ

สัมภาระขึ้นเครื่อง

ท่านสามารถนำอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง

สัมภาระเช็คอิน

ขนาด, ข้อกำหนด, ค่าธรรมเนียมที่สนามบิน และอื่นๆ

สัมภาระขนาดใหญ่

รายละเอียดค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่ คำแนะนำการจัดเก็บของ และอื่นๆ