การเดินทางโดยสารเครื่องบินพร้อมบุตรหลาน

เจ็ทสตาร์ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เดินทางโดยสารเครื่องบินพร้อมบุตรหลานของท่าน เราพร้อมอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับท่าน

ท่านสามารถเพิ่มโควตาสัมภาระเช็คอินสำหรับเด็ก, มื้ออาหารสำหรับเด็ก และความบันเทิงบนเครื่องบินต่างๆได้ง่ายดาย เพียงเพิ่มรายการที่ท่านต้องการเวลาทำการจองตั๋ว

รายละเอียดสำคัญต่างๆเกี่ยวกับการจองตั๋วสำหรับการเดินทางกับครอบครัวไปกับเรา

ทารก (อายุไม่เกิน 2 ขวบ)

 • ที่เจ็ทสตาร์ เราให้คำจำกัดความของทารก คือเด็กที่อายุไม่เกิน 2 ขวบ
 • ในการเดินทาง ทารกสามารถเดินทางไปพร้อมกับท่าน โดยนั่งตักของท่าน และไม่จำเป็นต้องจองที่นั่งสำหรับทารก ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยสำหรับการเดินทางของทารก
 • ทางสายการบินไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับทารก โดยท่านจะต้องจัดเตรียมอาหารของทารกมาเอง
 • กรณีที่ท่านเดินทางกับเด็กเล็กหรือทารก ท่านสามารถนำอุปกรณ์สำหรับทารก, รถเข็นเด็ก, เปลแบบพกพา หรือเก้าอี้สูงสำหรับเด็กเป็นสัมภาระเช็คอินได้ฟรีโดยไม่นับรวมกับโควตาสัมภาระของท่าน
 • ท่านสามารถนำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (car seat) ขึ้นเครื่องได้สำหรับเด็กหรือทารกของท่านในการโดยสาร โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเครื่องบินนั้นๆ ทั้งนี้ สำหรับเที่ยวบินโดยสารภายในประเทศนิวซีแลนด์ Q300 ไม่อนุญาตให้นำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบินได้ แต่สามารถโหลดเป็นสัมภาระเช็คอินใต้ท้องเครื่องได้ โดยจะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่เมื่อท่านจองตั๋ว เพื่อนำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเดินทางไปด้วย
 • ไม่มีโควตาสัมภาระขึ้นเครื่อง หรือโควตาสัมภาระเช็คอิน กรณีที่ไม่ได้จองที่นั่งสำหรับทารก

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ: ข้อควรทราบสำหรับการเดินทางพร้อมทารก

การตั้งครรภ์

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์และผู้โดยสารที่เพิ่งคลอดบุตร กรุณาศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดที่หน้าการโดยสารขณะตั้งครรภ์อย่างละเอียดทุกครั้งก่อนทำการจองการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านตั้งครรภ์อยู่ในระยะที่สาม ท่านจะต้องมีเอกสารอนุญาตการเดินทางจากแพทย์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของท่าน ดูเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเดินทางขณะตั้งครรภ์

ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

เนื่องจากทางสายการบินไม่มีระบบตรวจสอบผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง เพราะฉะนั้นท่านควรแน่ใจว่าบุตรหลานของท่านสามารถเดินทางได้โดยลำพัง ก่อนทำการจองตั๋ว โปรดดูรายละเอียดเอกสารสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

การเดินทางเป็นครอบครัวและสัมภาระ

กรณีที่ท่านเดินทางพร้อมกับทารกหรือเด็กเล็ก ท่านสามารถนำอุปกรณ์สำหรับทารก รถเข็นเด็ก เปลแบบพกพา หรือเก้าอี้สูงสำหรับเด็ก เป็นสัมภาระเช็คอิน, ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่นับรวมกับน้ำหนักโควตาสัมภาระเช็คอินของท่าน

การเดินกับครอบครัวและที่นั่ง

ท่านสามารถเลือกและซื้อที่นั่งสำหรับท่านและครอบครัวในขั้นตอนการจองผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านการจองทางโทรศัพท์.ถ้าหากท่านไม่ได้ทำการเลือกที่นั่ง ระบบจะทำการจองที่นั่งให้อัตโนมัติเมื่อท่านเช็คอินโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเลือกที่นั่งให้ท่านและครอบครัวได้นั่งด้วยกัน ทั้งนี้เราไม่สามารถรับประกันว่าที่นั่งดังกล่าวจะยังว่างอยู่หรือไม่ ดังนั้นท่านควรทำการจองที่นั่งระหว่างการจองตั๋วของท่านเพื่อให้ได้ที่นั่งตามต้องการ

 • กรณีที่ท่านต้องการนำเก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็ก (car seat) ขึ้นเครื่องบิน อนุญาตให้ใช้กับที่นั่งข้างหน้าต่างเท่านั้น โปรดดูข้อควรรู้ในการนำ car seat ขึ้นเครื่องบิน  ทั้งนี้ท่านจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งหากท่านต้องการนำเก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน
 • ผู้ปกครองของทารกจะต้องนำทารกนั่งบนตักของท่าน และไม่อนุญาตให้ท่านนั่งบริเวณเก้าอี้แถวทางออก
 • ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี นั่งบริเวณเก้าอี้แถวติดทางออก
 • ท่านสามารถขอใช้บริการเปลนอนสำหรับเด็กได้ สำหรับท่านที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยเครื่องบิน Airbus A330 และ Boeing787

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 1. ฉันต้องมีหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวสำหรับทารกหรือบุตรหลานที่เดินทางไปด้วยหรือไม่
 2. ฉันสามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับทารกของฉันได้ที่ไหน
 3. ฉันสามารถใช้ เป้อุ้มเด็ก สายรัดนิรภัย หรือสายจูงสำหรับทารกได้หรือไม่
 4. ฉันสามารถขอเปลสำหรับเด็กได้หรือไม่
 5. ข้อควรทราบในการเดินทางพร้อมกับทารก
 6. ผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพัง
 7. ฉันจำเป็นต้องเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับทารกในการเดินทางหรือไม่
 8. ข้อควรทราบในการนำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน
 9. ฉันสามารถนำอุปกรณ์สำหรับทารก รถเข็นเด็ก เปลแบบพกพา หรือเก้าอี้สำหรับเด็ก เป็นสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องไปด้วยได้หรือไม่
 10. การโดยสารขณะตั้งครรภ์

คำถามที่พบบ่อย