รายการต่อไปนี้เป็นค่าธรรมเนียม และค่าบริการทั่วไปสำหรับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ ท่านสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมโดยสารและค่าบริการที่เกี่ยวข้องได้ที่ระเบียบค่าธรรมเนียมโดยสาร

สำหรับค่าธรรมเนียมขนส่งสัมภาระ โปรดคลิก: ค่าธรรมเนียมขนส่งสัมภาระที่สนามบิน

ค่าธรรมเนียมโดยสารและค่าบริการทั้งหมดจะเรียกเก็บตามหน่วยสกุลเงินตามที่ท่านเลือก (หรือที่ทางเจ็ทสตาร์บันทึกไว้) ในการทำการจอง จำนวนเงินอาจแตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ค่าธรรมเนียมต่างๆจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ท่านเลือก ตามรายละเอียดต่างๆตามตารางข้างล่างนี้ โดยเที่ยวบินระยะสั้นจะทำการบินโดยเครื่องบิน A320 หรือ A321 ในขณะที่เที่ยวบินระยะไกลหรือเที่ยวบินระหว่างประเทศนั้นจะทำการบินโดยเครื่องบิน Boeing 787

การคืนเงินค่าธรรมเนียม

ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวบิน

ประเภทเที่ยวบิน
ค่า
ที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $50
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
VND 400,000₫ / USD $18
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥3090
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $50
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
AUD / NZD $50
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
SGD $50
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
JPY¥4,150
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก
VND 900,000₫ / SGD $50 / USD $40

ค่าธรรมเนียมโดยสารจองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ Jetstar.com

ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวบิน

ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $55
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
VND 360,000₫ / USD $17
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥3240
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $75
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส AUD / NZD $75
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย SGD $50 / IDR 500,000 Rp
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน JPY ¥4,150
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก VND1,000,000₫ / USD $40

จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงผ่านทาง Jetstar.com สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2017 การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2017 เป็นต้นไปจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

ในอัตราต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน

ประเภทเที่ยวบิน
ค่า
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย SGD $60 / IDR 565,000 Rp

ค่าธรรมเนียมโดยสารจองที่นั่งผ่านโทรศัพท์, ระบบการจองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จ (GDS), ผ่านตัวแทน (GSA) หรือที่สนามบิน

ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวบิน

ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $85
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
VND 360,000₫ / USD $17
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥4320
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $100
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
AUD / NZD $100
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
SGD $70 / IDR 700,000 Rp
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
JPY ¥6,500
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก
VND 1,400,000₫ / USD $55

จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่ทำผ่านการจองทางโทรศัพท์ ระบบขายตั๋วนานาชาติ (GDS), ตัวแทนขายทั่วไป (GSA) หรือที่สนามบิน สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2017 การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2017 เป็นต้นไปจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

ในอัตราต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน

ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
SGD $80 / IDR 750,000 Rp

ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งผ่านโทรศัพท์ (Call Centre)

ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวบิน

ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $32
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
VND 645,000₫ / USD $32
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥2780
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $37
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
AUD / NZD $42
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
SGD $22 / IDR 120,000 Rp
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
JPY ¥3,000
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก ไม่รวมเที่ยวบินระหว่างนครโฮจิ
มินห์ซิตี้และสิงคโปร์
VND 110,000₫ / USD $5
Flights between Ho Chi Minh City and Singapore with Jetstar Pacific VND 440,000₫ / USD $22

ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2017 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจองผ่านคอลเซ็นเตอร์ การจองใหม่ที่ทำผ่านศูนย์คอลเซ็นเตอร์ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2017 จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่

ค่าธรรมเนียมการจองของประเภทเที่ยวบินต่างๆมีดังต่อไปนี้:

ในอัตราต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน

ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $35
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
VND 790,000₫ / USD $35
ระยะสั้นระหว่างประเทศเที่ยวบิน / เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $40
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะยาวกับเจ็ทสตาแอร์เวย์
AUD / NZD $45
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาเอเชีย
SGD $25/ IDR 235,000 Rp
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาแปซิฟิกไม่รวมเที่ยวบินระหว่าง
โฮจิมินห์ซิตี้และสิงคโปร์
VND 110,000₫  / USD $5
เที่ยวบินระหว่างนครโฮจิมินห์ซิตี้และสิงคโปร์กับเจ็ทสตาแปซิฟิก
VND 440,000₫ / USD $22

ค่าธรรมเนียมเสริมของศูนย์คอลเซ็นเตอร์

เป็นอัตราต่อผู้โดยสารต่อบริการเสริมบนเครื่องบินหนึ่งอย่าง (สัมภาระ ที่นั่ง แพ็คเกจ ชุดเครื่องนอน ความบันเทิงบนเครื่อง)

ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2017 เราจะเริ่มใช้ค่าธรรมเนียมอัตราใหม่สำหรับการซื้อโควตาสัมภาระ ที่นั่ง แพ็คเกจ ชุดเครื่องนอน และความบันเทิงบนเครื่องบินด้วยการจองผ่านศูนย์คอลเซ็นเตอร์

ค่าธรรมเนียมในอัตราต่อบริการเสริมหนึ่งอย่างต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบินจะแสดงอยู่ด้านล่าง:

ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $5
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
N/A
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥450
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $5
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
AUD / NZD $5
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
SGD $5 / IDR 50,000 Rp
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
JPY ¥450
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก
N/A

ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งที่สนามบินและ Jetstar Travel Shop

ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งที่สนามบินคิดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านต่อเที่ยวบิน, ค่าธรรมเนียมการจองผ่าน Jetstar Travel Shop คิดต่อผู้โดยสารต่อการจองหนึ่งครั้ง

ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $32
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
VND 400,000₫ / USD $2
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥2780
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $37
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
AUD / NZD $42
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
SGD $22 / IDR 120,000 Rp
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
JPY ¥3,000
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก
VND 440,000₫ / USD $22

ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งผ่าน Jetstar Travel Shop สำหรับการจองผ่านร้านของเจ็ทสตาร์ (Jetstar Travel Shop) ที่ตั้งอยู่ในจาการ์ตา สุราบายา, เมดาน, ไหโข่ว และกวางเจา

จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจองที่สนามบินและค่าธรรมเนียมการจองที่ Jetstar Travel Shop สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2017 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการจองมีดังต่อไปนี้:

ในอัตราต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน

ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
SGD $30 / IDR 300,000 Rp