ทางเจ็ทสตาร์เปิดรับชำระเงินหลายช่องทางเพื่อความสะดวกของท่านดังนี้

บัตรเครดิต

ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรอินเตอร์เนชั่นแนล วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด, ไดเนอร์สคลับ และบัตร UATP ในการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต นอกจากนี้ท่านสามารถชำระผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้ในกรณีที่เที่ยวบิน (ช่วงแรก) ของท่านนั้นให้บริการโดยเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (JQ), เจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K) หรือ เจ็ทสตาร์ เจแปน (GK) โดยจะมีค่าธรรมเนียมการจองและการบริการ สำหรับผู้โดยสารที่มีถิ่นฐานในออสเตรเลียสามารถชำระด้วยบัตรเจ็ทสตาร์มาสเตอร์การ์ด หรือเจ็ทสตาร์แพลทินัมมาสเตอร์การ์ดได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการจองและการบริการ

สำหรับบางเส้นทาง เงื่อนไขการขาย เช็คอินและขึ้นเครื่องกำหนดให้เจ้าของบัตรเครดิต/เดบิตจะต้องแสดงบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ในการซื้อตั๋ว เพื่อทำการยืนยันที่สนามบิน; ในกรณีที่ท่านจองการเดินทางในเส้นทางเหล่านี้ ท่านจะได้รับแจ้งถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการยืนยันนี้ระหว่างขั้นตอนการจอง; ก่อนการเช็คอิน เจ้าของบัตรเครดิต/เดบิตจะต้องนำบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ซื้อตั๋วพร้อมทั้งหลักฐานประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ (เช่นหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว หรือใบขับขี่) มาแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินของเจ็ทสตาร์ตามข้อกำหนดข้างต้นนี้ไม่ว่าเจ้าของบัตรเครดิต/เดบิตจะเดินทางไปด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าท่านไม่สามารถยืนยันบัตรเครดิต/เดบิตตามที่กำหนด ผู้โดยสารที่ถือตั๋วที่ใช้บัตรเครดิต/เดบิตดังกล่าวซื้อนั้นอาจถูกปฏิเสธการเช็คอินและการขึ้นเครื่อง ทั้งนี้ ต้องมีการยืนยันหนึ่งครั้งสำหรับการเดินทางไปกลับหนึ่งรอบ

บัตรกำนัล

ท่านสามารถใช้บัตรกำนัลที่ออกโดยเจ็ทสตาร์แทนค่าธรรมเนียมโดยสารบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ทั้งนี้บัตรกำนัลสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวและมูลค่าคงเหลือใดๆในบัตรกำนัลจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ โดยไม่รวมค่าบริการและค่าธรรมเนียมการจอง

กรณีที่ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถทำการชำระเพิ่มเติมโดยใช้บัตรกำนัลใบอื่น หรือบัตรเครดิต/เดบิต ได้ทาง Jetstar.com โดยจะมีค่าธรรมเนียมการจองกรณีที่ท่านเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆนี้ ท่านจะต้องชำระเป็นสกุลเงิน เงินบาท (THB) สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินอื่นๆนั้นอาจมีช่องทางการชำระเงินที่แตกต่างกันไป

หมายเหตุ วิธีการชำระเงินที่เปิดให้บริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ท่านทำการจอง กรุณาตรวจสอบราคาสินค้าและบริการปัจจุบันในนิตยสารบนเครื่องบินของเจ็ทสตาร์และเมนูการ์ดบนเครื่องอีกครั้ง