นี่คือตัวเลือกสำหรับการจ่ายเป็นเงินบาทไทย (THB) สำหรับการจ่ายเงินในสกุลเงินอื่น ก็มีตัวเลือกการจ่ายเงินที่แตกต่างกันออกไป

บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรชาร์จการ์ด

เรารับบัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด ไดเนอร์คลับ และ UATP นานาชาติ รวมทั้งบัตรเครดิต เดบิต และชาร์จการ์ด ส่วนบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสจะใช้ได้ถ้าเที่ยวบิน (ช่วงแรก) ของท่านดำเนินการโดย Jetstar Airways (JQ) หรือ Jetstar Asia (3K) หรือ Jetstar Japan (GK) มีค่าธรรมเนียมการจองและการบริการด้วย

ผู้มีถิ่นฐานในออสเตรเลีย (Australian resident) จะสามารถจ่ายด้วย Jetstar Mastercard หรือ Jetstar Platinum Mastercard ได้ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจองและการบริการ

การยืนยันบัตร Jetstar Asia (3K)

สำหรับบางเส้นทาง เงื่อนไขการขาย เช็คอิน และขึ้นเครื่องกำหนดว่าเจ้าของบัตรจะต้องแสดงบัตรเครดิต เดบิต หรือชาร์จการ์ดใบจริงที่ใช้ซื้อตั๋ว เพื่อการยืนยันที่สนามบิน ทั้งนี้ เวลาที่ท่านจองตั๋วของเส้นทางเหล่านี้ เราจะแจ้งท่านว่าท่านจำเป็นต้องทำการยืนยันนี้ระหว่างขั้นตอนการจองตั๋ว นอกจากนี้ ก่อนการเช็คอิน เจ้าของบัตรต้องนำบัตรข้างต้นและบัตรที่ออกให้โดยรัฐบาล (เช่นหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว หรือใบขับขี่) มาที่เคาน์เตอร์เช็คอินของเจ็ทสตาร์ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ไม่ว่าเจ้าของบัตรจะเดินทางไปกับคณะเดินทางด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าท่านไม่ทำการยืนยันบัตร ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตั๋วที่ซื้อด้วยบัตรดังกล่าวอาจจะถูกปฏิเสธการเช็คอินและขึ้นเครื่องได้ตามดุลพินิจของเจ็ทสตาร์แต่เพียงผู้เดียว จำเป็นต้องยืนยันหนึ่งครั้งสำหรับการเดินทางไปกลับแต่ละรอบ

ตั๋วของเจ็ทสตาร์

ตั๋ว (Voucher) ที่ออกโดยเจ็ทสตาร์นั้นสามารถนำไปใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของค่าโดยสารของท่านได้ กรุณาสังเกตว่าตั๋วนี้จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวและส่วนที่เหลือของมูลค่าตั๋วจะหายไป ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจองและการบริการ

ถ้ายังจ่ายค่าโดยสารไม่ครบ ท่านต้องจ่ายส่วนที่เหลือทาง jetstar.com หรือแอพเจ็ทสตาร์ โดยใช้ตั๋วใบอื่น บัตรเครดิต เดบิต หรือชาร์จการ์ด ทั้งนี้ การจ่ายด้วยตั๋วและ Jetstar Mastercard นั้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม; อย่างไรก็ตาม การจ่ายด้วยบัตรเครดิต เดบิต และชาร์จการ์ดนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมการจองและการบริการ

การซื้อบนเครื่อง

การซื้อบริการบนเครื่องนั้นจะมีวิธีการจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมแตกต่างกันออกไป กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนิตยสารบนเครื่องของเจ็ทสตาร์และแผ่นเมนู