ต่อไปนี้ท่านจะพบกับคำตอบของคำถามของท่านเกี่ยวกับสัมภาระพกพา จำไว้ว่าเราจะมีข้อจำกัดน้ำหนักที่เข้มงวดเกี่ยวกับสัมภาระที่ท่านสามารถนำขึ้นเครื่องได้ – นั่นก็คือ 7 กก. สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Starter, Starter Plus และ Starter Max, 7 กก. บวกกับของชิ้นเล็กชิ้นที่สองสำหรับผู้โดยสารkg FlexiBiz* และ 14 กก.สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสัมภาระที่ท่านสามารถพกพาขึ้นเครื่องได้ ถ้าท่านพกพาสัมภาระมาเกินขีดจำกัดดังกล่าว ท่านก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่สนามบิน

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสัมภาระพกพาได้ที่: สัมภาระพกพา – จะพกพาอะไรเข้าห้องโดยสารได้บ้าง?

แน่ใจว่าท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสัมภาระพกพาของท่านแล้ว และถ้าท่านเดินทางระหว่างประเทศ ก็จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ และเจลอีกด้วย

นอกจากนี้ท่านยังสามารถดูส่วนถาม-ตอบ (FAQs) ได้เกี่ยวกับ:

*จะซื้อแพ็คเกจ FlexiBiz ได้ก็ต่อเมื่อท่านมีแอคเคาท์ Business Hub ที่ลงทะเบียนแล้วบนเว็บไซต์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือสิงคโปร์ (อังกฤษ) ของเรา