ท่านสามารถเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

ทั้งนี้เที่ยวบินภายในประเทศบางเที่ยวบินอาจมีการเดินทางออกจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่านจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเที่ยวบินของท่านเดินทางออกจากสนามบินและอาคารผู้โดยสารใด

เนื่องจากเวลาในการเช็คอินและออกเดินทางแตกต่างกัน ดังนั้นท่านควรตรวจสอบเวลาในการเดินทางของท่านให้ชัดเจน โดยพกเอกสารประจำตัวติดตัวไว้ตลอดการเดินทาง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาในการเดินทางไปถึงสนามบิน

กรุณาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า เพื่อทำการเช็คอิน และผ่านด่านตรวจสอบความปลอดภัย ทั้งนี้ถ้าหากท่านเดินทางมาไม่ทันเวลา ท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ และไม่สามารถรับเงินค่าตั๋วโดยสารนั้นๆ คืนได้

 1. การเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางเที่ยวบินภายในประเทศ
 2. บริการตรงสู่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 3. ฉันสามารถใช้ mobile boarding pass ได้หรือไม่
 4. การเช็คอินล่วงหน้าที่สนามบินสิงคโปร์
 5. ฉันสามารถเช็คอินผ่านเครื่อง kiosk ที่สนามบินได้ที่ไหนบ้าง
 6. การเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 7. ฉันสามารถรับ boarding pass กรณีเช็คอินผ่านอินเตอร์เนตได้อย่างไร
 8. ฉันต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆหรือไม่
 9. ข้อแนะนำในการเดินทาง
 10. ฉันควรเดินทางไปสนามบินเมื่อไหร่
 11. หลักฐานประกอบการเดินทาง – เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 12. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 13. เที่ยวบินในประเทศที่เดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 14. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
 15. การเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 16. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
 17. านใหม่ของเจ็ทสตาร์ที่สนามบินเมลเบิร์น ทูลลามารีน อาคารผู้โดยสารที่ 4