ท่านสามารถเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

ทั้งนี้เที่ยวบินภายในประเทศบางเที่ยวบินอาจมีการเดินทางออกจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่านจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเที่ยวบินของท่านเดินทางออกจากสนามบินและอาคารผู้โดยสารใด

เนื่องจากเวลาในการเช็คอินและออกเดินทางแตกต่างกัน ดังนั้นท่านควรตรวจสอบเวลาในการเดินทางของท่านให้ชัดเจน โดยพกเอกสารประจำตัวติดตัวไว้ตลอดการเดินทาง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาในการเดินทางไปถึงสนามบิน

กรุณาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า เพื่อทำการเช็คอิน และผ่านด่านตรวจสอบความปลอดภัย ทั้งนี้ถ้าหากท่านเดินทางมาไม่ทันเวลา ท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ และไม่สามารถรับเงินค่าตั๋วโดยสารนั้นๆ คืนได้

 1. ท่านสามารถใช้บัตรขึ้นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่?
 2. การเช็คอินล่วงหน้าที่สนามบินสิงคโปร์
 3. ฉันสามารถเช็คอินผ่านเครื่อง kiosk ที่สนามบินได้ที่ไหนบ้าง
 4. ควรมาถึงสนามบินเมื่อใดสำหรับเที่ยวบินในประเทศ
 5. การเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 6. การเช็คอินออนไลน์ – จะรับบัตรขึ้นเครื่องได้อย่างไร?
 7. บริการตรงสู่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 8. การเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 9. ฉันต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆหรือไม่
 10. หลักฐานประกอบการเดินทาง – เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 11. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
 12. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
 13. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 14. ข้อแนะนำในการเดินทาง
 15. เที่ยวบินในประเทศที่เดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 16. ฉันควรเดินทางไปสนามบินเมื่อไหร่
 17. านใหม่ของเจ็ทสตาร์ที่สนามบินเมลเบิร์น ทูลลามารีน อาคารผู้โดยสารที่ 4