เราเข้าใจว่าสิ่งของบางชิ้นก็ไม่สามารถใส่เข้ากระเป๋าเดินทางได้พอดี อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านเดินทางมาพร้อมกับสัมภาระเช็คอินชิ้นใหญ่ ท่านก็อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการขนส่งสัมภาระขนาดใหญ่

ของชิ้นใหญ่จะนับเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระเช็คอินรวมของท่าน ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบว่าท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินมาเพียงพอแล้ว

ถ้าท่านจำเป็นต้องนำของชิ้นใหญ่มาด้วยเนื่องจากเหตุผลด้านการเคลื่อนที่หรือทางการแพทย์ หรือท่านจะนำรถเข็นเด็กหรืออุปกรณ์อื่นสำหรับทารกหรือลูกของท่าน ก็จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของโควตาสัมภาระเช็คอินของท่าน และท่านก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่ในกรณีนี้ กรุณาดูรายละเอียดด้านล่าง

ต้องเสียค่าธรรมเนียมเมื่อเป็นการจองหลังวันที่ 15 March 2017 โดยที่เที่ยวบินแรกของการจองของท่านออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 22 March 2017 เป็นต้นไป

ของชิ้นใหญ่

ของชิ้นใหญ่หมายถึง กระเป๋าหรือสิ่งของใดที่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่าหนึ่งเมตร (1,000 มม. หรือ 39 นิ้ว) รวมล้อ มือจับ และหีบห่อของสิ่งของชิ้นดังกล่าวด้วย

ท่านจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่ในกรณีที่เป็นอุปกรณ์กีฬา อย่างเช่นกระดานโต้คลื่น สกี คันเบ็ด และถุงกอล์ฟ รวมทั้งจักรยาน เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ และสิ่งของชิ้นใหญ่อื่น เช่น ภาพวาด รูปปั้น โทรทัศน์ และเฟอร์นิเจอร์ ถ้าด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่าหนึ่งเมตร อย่างไรก็ตาม

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้าเป็นอุปกรณ์การเคลื่อนที่และช่วยเหลือ อุปกรณ์การแพทย์ และของใช้ทารก

ค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่

ค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมการขนส่งที่แยกต่างหากที่จะจัดเก็บกับของชิ้นใดก็ตามที่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่าหนึ่งเมตร (1,000 มม. หรือ 39 นิ้ว) แต่เราจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่กับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีขนาดใหญ่ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ อุปกรณ์การแพทย์ และของใช้ทารก

ถ้าท่านเลือกที่จะนำของชิ้นใหญ่มาด้วย ท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราต่อชิ้น ต่อเที่ยวบิน ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถนำของชิ้นใหญ่มาได้ไม่เกินสองชิ้น

จำไว้ว่า ค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่นั้นจะจ่ายเพิ่มเข้าไปกับโควตาสัมภาระเช็คอินที่มี โดยจะไม่ทำให้โควตาสัมภาระเช็คอินของท่านเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

การจ่ายค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่

วิธีที่ง่ายที่สุดในการจ่ายค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่ก็คือเพิ่มเข้าไปกับค่าโดยสารของท่านเวลาที่ท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอิน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจองผ่าน jetstar.com ของท่าน

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่ได้หลังจากที่จองเที่ยวบินเรียบร้อยแล้วที่ จัดการการจอง หรือผ่าน ศูนย์คอลเซ็นเตอร์.

It will save you time at the airport if you pay the fee before you arrive.

ท่านจะประหยัดเวลาที่สนามบินได้ถ้าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนมาถึงสนามบิน ที่สนามบิน ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนท่านจะนำสิ่งของของท่านไปยังเคาน์เตอร์สัมภาระชิ้นใหญ่
กรุณาสังเกต: ค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่นั้นขอคืนไม่ได้

ค่าขนส่งของชิ้นใหญ่ – ต่อชิ้นต่อเที่ยวบิน
เที่ยวบิน Fค่าธรรมเนียม
เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (JQ) AUD / NZD $25
เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศของ Jetstar Japan (GK) JPY ¥2,000 / HKD $140 / TWD $550 / PHP ₱900 / CNY ¥120
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K) SGD $25
เที่ยวบินในประเทศเวียดนามของ Jetstar Pacific (BL) VND 200,000₫ / USD $9
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Pacific (BL) VND 400,000₫ / USD $18

ค่าขนส่งของชิ้นใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมการขนส่งแบบแยกต่างหาก คิดในอัตราต่อชิ้น และจะไม่ทำให้โควตาน้ำหนักสัมภาระเช็คอินของท่านเพิ่มขึ้น ตรวจสอบว่าท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินมาเพียงพอแล้วสำหรับทั้งสัมภาระปกติและสัมภาระชิ้นใหญ่ของท่าน อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนี้ถ้าเป็นอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และช่วยเหลือ อุปกรณ์การแพทย์ และของใช้ทารก ทั้งนี้ เมื่อเดินทางกับสายการบินของเจ็ทสตาร์หลายสาย เราจะคิดค่าธรรมเนียมอัตราที่สูงที่สุด

ของชิ้นใหญ่และน้ำหนักสัมภาระเช็คอิน

น้ำหนักของสิ่งของชิ้นใหญ่ของท่านจะนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระเช็คอินทั้งหมดของท่าน ตรวจสอบว่าท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินเพียงพอแล้วสำหรับทั้งสัมภาระมาตรฐานของท่านและสัมภาระชิ้นใหญ่ใดๆ

อุปกรณ์ช่วยเหลือ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ อุปกรณ์การแพทย์ และของใช้ทารกนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของโควตาสัมภาระของท่าน

น้ำหนักสูงสุด

กระเป๋าหรือสิ่งของหนึ่งชิ้นห้ามหนักเกิน 32 กก. แม้ว่าโควตาสัมภาระเช็คอินของท่านจะเท่ากับ 35 กก. หรือ 40 กก. ก็ตาม

ถ้าท่านมีกระเป๋าหรือสัมภาระชิ้นใหญ่ที่หนักกว่า 32 กก. ท่านก็ต้องส่งเป็นสินค้าขนส่ง (Freight) กรุณาติดต่อฝ่ายขนส่งสินค้าของแควนตัสเพื่อดูทางเลือก

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่อย่างเช่นเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้านั้นจะมีข้อกำหนดเรื่องน้ำหนักแตกต่างไป ดูรายละเอียดที่อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และช่วยเหลือ

ความยาวสูงสุด

ความยาวสูงสุดของสิ่งของชิ้นใหญ่นั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องบิน ท่านสามารถดูประเภทเครื่องบินของท่านได้เวลาที่ท่านจองตั๋ว ในหน้า ‘เลือกเที่ยวบิน’ – แค่เปิดลิงค์รายละเอียดในรายชื่อเที่ยวบิน

นอกจากนี้ท่านยังดูประเภทเที่ยวบินได้จากแผนการเดินทาง (itinerary) ได้อีกด้วย

เที่ยวบิน ประเภทเครื่องบิน ความยาวสูงสุด
Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K)
และ Jetstar Japan (GK)
A320, A321 และ Q300 2.3m
Jetstar Pacific (BL) A320, A321 2.0m
Jetstar Airways (JQ) Boeing 787 2.77m

ถ้าการเดินทางของท่านประกอบด้วยเครื่องบินหลายเครื่องหรือหลายเที่ยวบิน ก็ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดความยาวสูงสุดอันที่สั้นที่สุด

อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ และของใช้ทารก

น้ำหนักของอุปกรณ์เหล่านี้จะไม่นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระเช็คอินรวมของท่าน และถ้ามีขนาดใหญ่เกินกำหนด ท่านจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสิ่งของชิ้นใหญ่อีกด้วย

  1. อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ – เก้าอี้รถเข็นธรรมดาและไฟฟ้า
  2. ถ้าท่านจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่อย่างเช่นเก้าอี้รถเข็นหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้า ท่านสามารถนำอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบมีมอเตอร์มาได้หนึ่งชิ้น (รวมทั้งเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าด้วย) และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่อีกหนึ่งชิ้นได้ฟรีโดยเป็นสัมภาระเช็คอิน

  3. อุปกรณ์ช่วยเหลือ – ไม้ช่วยเดิน ไม้ค้ำรักแร้ และถังออกซิเจนสำหรับเดินทาง
  4. ถ้าท่านจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างเช่นไม้ช่วยเดิน ไม้ค้ำรักแร้ เครื่อง CPAP หรือถังออกซิเจนสำหรับเดินทาง ท่านก็สามารถนำอุปกรณ์เหล่านี้มาได้ไม่จำกัดจำนวนฟรีเป็นสัมภาระเช็คอิน

    ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และช่วยเหลือ

  5. ของใช้ทารกและเด็กอ่อน
  6. ถ้าท่านกำลังเดินทางกับทารกหรือเด็ก ท่านก็สามารถนำที่นอนเด็ก เก้าอี้สูง ที่นั่งเด็ก ที่นั่งเด็กในรถยนต์ รถเข็นเด็กอ่อน และรถเข็นเด็กได้ฟรีเป็นสัมภาระเช็คอิน

    ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ การเดินทางสำหรับครอบครัว

เที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรของเจ็ทสตาร์

ถ้าการจองของท่านประกอบด้วยเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรของเราหนึ่งสายในใบรับเงินเดียวกันกับเที่ยวบินเจ็ทสตาร์ของท่าน ก็จะไม่ต้องเสียค่าขนส่งของชิ้นใหญ่

ดูรายละเอียดโควตาสัมภาระเช็คอินของท่านได้จากใบรับเงิน (itinerary) ของท่าน

ของแตกง่าย

ค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่นั้นไม่ให้ความคุ้มครองใดๆ เป็นพิเศษกับสัมภาระของท่าน เราขอแนะนำอย่างยิ่งว่าท่านไม่ควรนำของมีค่าหรือของที่แตกหักเสียหายง่ายมาเป็นสัมภาระเช็คอินของท่าน

กรุณาดูรายละเอียดได้จาก สิ่งของที่ไม่ควรขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอิน