^เที่ยวบินเริ่ม 3 พฤศจิกายน 2017 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบ. ราคารวม ค่าตั๋วเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียม และค่าภาษี ขึ้นอยู่กับการจองผ่าน jetstar.com ตั๋วเที่ยวบินชั้นประหยัดราคาเริ่มต้นพร้อมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมเท่านั้น ที่นั่งว่างหรือจนกว่าจำหน่ายหมด มีจำนวนจำกัด อาจไม่ว่างในทุกเที่ยวบินหรือทุกวัน ตามเงื่อนไข

ราคาถูก ทุกวัน ตลอดวัน

^ ราคารวม ค่าตั๋วเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียม และค่าภาษี ขึ้นอยู่กับการจองผ่าน jetstar.com ตั๋วเที่ยวบินชั้นประหยัดราคาเริ่มต้นพร้อมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมเท่านั้น ที่นั่งว่างหรือจนกว่าจำหน่ายหมด มีจำนวนจำกัด
อาจไม่ว่างในทุกเที่ยวบินหรือทุกวัน ตามเงื่อนไข

โรงแรม ดูโรงแรมทั้งหมด

ราคาต่อห้องพัก, ต่อคืน จะขึ้นอยู่กับวันที่ท่านทำการเช็คอิน, ระยะเวลาในการเข้าพักและประเภทห้องพัก ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด