การขึ้นเครื่อง

เมื่อท่านเช็คอินแล้ว เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องไปยังประตูขึ้นเครื่อง (Gate) ของท่านให้ทันเวลา เพื่อที่เราจะได้ขนส่งทุกท่านได้ตรงตามกำหนด ทั้งนี้ เวลาการขึ้นเครื่องนั้นจะแตกต่างกันไป กรุณาตรวจสอบจากกำหนดการเดินทางของท่านว่าท่านต้องมาที่ประตูขึ้นเครื่องเมื่อใด

สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar (JQ) ทุกเที่ยว ประตูขึ้นเครื่องจะปิดเวลา 15 นาทีตรงก่อนเวลาเครื่องออก อย่ามาสายเด็ดขาด เครื่องจะไม่รอท่าน

ควรมาถึงประตูขึ้นเครื่องเมื่อใด

เที่ยวบินในประเทศ
เที่ยวบินในเอเชีย เที่ยวบินระหว่างประเทศ
ออกจากอาคารผู้โดยสารในประเทศ ออกจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส (JQ), เจ็ทสตาร์แปซิฟิก (BL), เจ็ทสตาร์เอเชีย (3K) ไปและกลับจากออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
25 นาที ก่อนเครื่องขึ้น

สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar (JQ), Jetstar Pacific (BL) และ Jetstar Japan (GK) ,
ประตูขึ้นเครื่องจะปิดเวลา 15 นาทีตรงก่อนเครื่องออก
40 นาที ก่อนเครื่องขึ้น

สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar (JQ) และ Jetstar Japan (GK) ,
ประตูขึ้นเครื่องจะปิดเวลา 15 นาทีตรงก่อนเครื่องออก

40 นาที ก่อนเครื่องขึ้น

ประตูขึ้นเครื่องจะปิดเวลา 15 นาทีตรงก่อนเครื่องออก

40 นาที ก่อนเครื่องขึ้น

สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar (JQ), Jetstar Pacific (BL) และ Jetstar Japan (GK) ,ประตูขึ้นเครื่องจะปิดเวลา 15 นาทีตรงก่อนเครื่องออก


เช็คอิน แล้วไปยังประตูขึ้นเครื่อง

ถ้าเที่ยวบินภายในประเทศของท่านบินออกจากอาคารผู้โดยสารในประเทศ (Domestic terminal) ท่านก็สามารถเช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ต หรือที่เคาน์เตอร์ของสนามบิน หรือที่เครื่องเช็คอินก็ได้ กรุณานำสัมภาระเช็คอินของท่านไปฝากไว้ที่จุดฝากกระเป๋า (Bag drop)

ถ้าเที่ยวบินภายในประเทศของท่านบินออกจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (International terminal) ท่านก็เช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์สนามบิน สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศทุกเที่ยวท่านต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินเท่านั้น

เมื่อท่านเช็คอินและฝากกระเป๋าแล้ว ให้ท่านตรงไปยังประตูขึ้นเครื่อง (Gate) และเตรียมแสดงบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding pass) แบบกระดาษหรือแบบ SMS

เช็คอินความช่วยเหลือพิเศษ

เที่ยวบินในประเทศของเจ็ทสตาร์เกือบทุกเที่ยวจะมีบันไดให้ท่านใช้ขึ้นเครื่อง กรุณาแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการความช่วยเหลือ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

ข้อมูลสนามบินและอาคารผู้โดยสาร

ตรวจดูจากกำหนดการเดินทางของท่าน ว่าท่านต้องไปที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออกหลังใด หรือดูรายชื่อสนามบินและอาคารผู้โดยสารของเรา

สัมภาระขึ้นเครื่อง

เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง ด้วยการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องของเหลว เจล และสเปรย์ พร้อมทั้งเตรียมขนาดและน้ำหนักของสัมภาระพกพาให้ถูกต้อง

ปิด
loading