สัมภาระ

ถ้าท่านมีสัมภาระเยอะเกินโควต้าสัมภาระพกพา ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมการเช็คอินสัมภาระดังกล่าวเพื่อขนส่งใต้ท้องเครื่อง กรุณาตรวจสอบว่าสัมภาระเช็คอินของท่านมีขนาดและน้ำหนักไม่เกินที่กำหนดแล้ว เพื่อให้ขนส่งได้อย่างปลอดภัยและจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

ขั้นตอนการเพิ่มสัมภาระเช็คอินเข้าสู่การจองของท่าน

วิธีที่ประหยัดและรวดเร็วที่สุดในการเพิ่มสัมภาระเช็คอินก็คือการซื้อเวลาที่ท่านจองตั๋ว

ท่านสามารถเพิ่มสัมภาระหลังจองตั๋วได้ โดยโทรไปยังฝ่ายบริการลูกค้าหรือที่จัดการการจอง.

ถ้าเพิ่มสัมภาระอีกหลังจากจองตั๋วครั้งแรก ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงกว่า

ค่าบริการการเพิ่มโควตาสัมภาระ ที่เพิ่มหลังจากท่านจองตั๋วแล้ว

การจะนำสัมภาระเช็คอินเพื่อขนส่งใต้ท้องเครื่องนั้น ผู้โดยสารชั้น Economy Starter จะต้องซื้อโควตาสัมภาระ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับโควตาสัมภาระของแพ็คเกจ Economy Starter Plus และ Economy Starter Max

ข้อสังเกต: ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2015 เวลา 18:00 น. (AEST) จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแพ็คเกจ Economy Starter Plus และ Economy Starter Max ของเรา ถ้าท่านซื้อแพ็คเกจข้างต้นก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2015 เวลา 18:00 น. (AEST) และต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเที่ยวบินของท่าน ท่านจะถูกย้ายไปยังแพ็คเกจใหม่และต้องจ่ายส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้น (และอาจต้องจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารด้วย) ท่านสามารถทำแบบนี้ได้ที่จัดการการจอง ถ้าท่านต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินแต่ต้องการใช้แพ็คเกจเดิม กรุณาติดต่อศูนย์จองตั๋วของเจ็ทสตาร์.

การขนส่งสัมภาระเช็คอินนั้น ผู้โดยสารชั้น Economy Starter และ Starter Plus ที่จองเที่ยวบินในวันที่/ก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2015 ต้องซื้อโควตาสัมภาระ ท่านสามารถเลือกซื้อโควตาสัมภาระขนาด 15 กก., 20 กก., 25 กก., 30 กก., 35 กก. หรือ 40 กก. ได้

สำหรับผู้โดยสารชั้น Starter Plus ของ Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K), Jetstar Pacific (BL) ที่จองเที่ยวบินหลังวันที่ 16 กรกฎาคม 2015 จะได้รับโควตาสัมภาระเช็คอิน 20 กก. โดยอัตโนมัติ ส่วนผู้โดยสารแพ็คเกจ Plus ของเที่ยวบิน Jetstar Japan (GK) ที่จองหลังวันที่ 16 กรกฎาคม 2015 จะได้รับโควตาสัมภาระเช็คอิน 10 กก.

ผู้โดยสารชั้น Starter Max ที่จองเที่ยวบินในวันที่หรือก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2015 จะได้รับโควตาสัมภาระเช็คอิน 20 กก. และสามารถซื้อเพิ่มได้อีกสูงสุด 20 กก. ส่วนผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินหลังวันที่ 16 กรกฎาคม 2015 จะได้รับโควตาสัมภาระเช็คอิน 30 กก. และสามารถซื้อเพิ่มได้อีกสูงสุด 10 กก.

ส่วนผู้โดยสารชั้น Business และ Business Max จะได้รับโควตาสัมภาระเช็คอินจำนวน 30 กก. ฟรี และสามารถซื้อเพิ่มได้อีก 10 กก.

กรุณาสังเกตว่าโควตาสัมภาระที่ซื้อนี้เป็นอัตราต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน โควตาสัมภาระที่ท่านได้รับนั้นจะคิดตามน้ำหนักรวม ไม่ใช่จำนวนกระเป๋า ตราบใดที่กระเป๋าของท่านมีน้ำหนักรวมกันไม่เกินโควตาที่กำหนด ท่านก็สามารถนำกระเป๋ามาได้มากเท่าที่ท่านต้องการ อย่างไรก็ตาม ห้ามกระเป๋าใบใดมีน้ำหนักเกิน 32 กก.


* ถ้าในกำหนดการเดินทางของท่านประกอบด้วยเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K) หรือ Jetstar Pacific (BL) ที่เชื่อมต่อไปยังเที่ยวบินในประเทศของ Jetstar Japan (GK) ท่านก็ต้องจ่ายค่าขนส่งสัมภาระในอัตราที่แพงกว่าสำหรับทุกเที่ยวบินในกำหนดการเดินทางของท่าน

 

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้เพิ่มสัมภาระเช็คอินเข้าสู่การจองของท่าน และท่านมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระสำหรับ 15 กก. แรกของผู้โดยสารแต่ละคน และสัมภาระส่วนที่เกินจากนั้นก็จะถูกคิดค่าธรรมเนียมในอัตราต่อกิโลกรัม

ในกรณีที่ท่านเพิ่มสัมภาระเช็คอินเข้าสู่การจองของท่านแล้ว แต่ท่านมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ท่านจองไว้ ท่านก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน (Excess baggage) ในอัตราต่อกิโลกรัม

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถขนส่งสัมภาระส่วนเกินนี้ด้วยเที่ยวบินของท่านได้ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดถ้าท่านจะเพิ่มสัมภาระเข้าสู่การจองของท่านก่อนท่านจะเดินทางมาถึงสนามบิน นอกจากนี้ท่านยังไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงอีกด้วย

สำหรับสัมภาระเช็คอินที่ไม่เกิน 15 กก. ค่าธรรมเนียมคือ:

 

คำแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระ

 • ให้เพิ่มสัมภาระเช็คอินเข้าสู่การจองของท่านก่อนเวลาเปิดรับเช็คอินที่สนามบิน
 • ตรวจสอบว่าสัมภาระของท่านมีน้ำหนักไม่เกินที่กำหนดไว้ตามประเภทการจองของท่านแล้ว
 • ให้เพิ่มสัมภาระส่วนเกิน เข้าสู่การจองของท่านก่อนเวลาเปิดรับเช็คอินที่สนามบิน
 • เอาของมีค่าหรือของแตกง่ายออกจากสัมภาระเช็คอินที่จะขนส่งใต้ท้องเครื่อง
 • เผื่อเวลาไว้ให้พอสำหรับการขนย้ายกระเป๋าระหว่างการต่อเครื่อง
 • ตรวจสอบว่าท่านแพ็คของชิ้นใหญ่เรียบร้อยแล้วก่อนมาถึงสนามบิน
 • จัดส่งสินค้ากับ Qantas Freight


Port

AUD

NZD

USD

SGD

VND

THB

 TWD

MYR

 HKD

JPY

IDR

PHP

ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

$50

$70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเวียดนาม

 

 

$18

 

360,000

 

 

 

 

 

 

 

ในประเทศญี่ปุ่น

2,600

 

เที่ยวบินในเอเชียที่ดำเนินงานโดย Jetstar Asia

 

 

 

 

 

$40

 

$60

 

725,000

 

1,400

 

1,000

 

140

 

320

 

4,000

 

400,000

 

 1,550

 

เที่ยวบินในเอเชียที่ดำเนินงานโดย Jetstar Japan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,000

 

 

 

 290

 

 4,000

 

 1,550

 

เที่ยวบินในเอเชียที่ดำเนินงานโดย Jetstar Pacific

 

 

 

$40

 

 

725,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นานาชาติ ไป/กลับจากออสเตรเลีย

$160

$160

$160

$160

 

4,000

4,800

480

1,120

16,000

 

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดข้างต้นนั้นรวมภาษี GST/VAT แล้ว ค่าธรรมเนียมจะอยู่ในสกุลเงินท้องถิ่นของสนามบินที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ท่านจองสัมภาระเช็คอินไว้ในการจองของท่านแล้ว แต่ท่านนำสัมภาระมามากกว่าที่จองไว้ ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราต่อกิโลกรัม

สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเที่ยวบินในประเทศกับเที่ยวบินระหว่างประเทศนั้น ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราระหว่างประเทศ ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราต่อกิโลกรัมนี้ตลอดการเดินทางของท่าน

ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายจะขึ้นอยู่กับสนามบินต้นทาง ค่าธรรมเนียมทั้งหมดนี้รวมภาษี GST/VAT แล้ว และท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นเงินสกุลท้องถิ่นของสนามบินที่เกี่ยวข้อง

 • Australia
  $15 AUD per kg
 • New Zealand
  $15 NZD per kg
 • Vietnam
  $2.50 USD per kg
 • Vietnam
  45,000 VND per kg
 • Japan
  800 JPY per kg

ทุกอัตราข้างต้นรวมภาษี GST/VAT แล้ว

ทุกอัตราจะเก็บเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ณ สนามบินที่เกี่ยวข้อง

 • Singapore
  $20 SGD per kg
 • Thailand
  600 THB per kg
 • Indonesia
  150,000 IDR per kg
 • Malaysia
  50 MYR per kg
 • Japan
  1,500 JPY per kg
 • Vietnam
  $15 USD per kg
 • Vietnam
  270,000 VND per kg
 • Hong Kong
  $110 HKD per kg
 • Taiwan
  $400 TWD per kg
 • Philippines
  ₱580 PHP per kg

ทุกอัตราข้างต้นรวมภาษี GST/VAT แล้ว

ทุกอัตราจะเก็บเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ณ สนามบินที่เกี่ยวข้อง

 • Singapore
  $25 SGD per kg
 • New Zealand
  $25 NZD per kg
 • Australia
  $25 AUD per kg
 • Japan
  1,500 Yen per kg
 • Indonesia
  200,000 IDR per kg

ทุกอัตราข้างต้นรวมภาษี GST/VAT แล้ว

ทุกอัตราจะเก็บเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ณ สนามบินที่เกี่ยวข้อง


สิ่งที่ห้ามรวมในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

แตกง่าย   , คอมพิวเตอร์    , เงิน    , เอกสารสำคัญ , เอกสารธุรกิจ  , อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์    , หนังสือเดินทาง  and เครื่องประดับ ของมีค่า.

สิ่งของต่อไปนี้อาจเกิดความเสียหายได้หากท่านใส่ไว้เป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง และ Jetstar จะอ้างข้อต่อสู้ทุกประการที่มีหากมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญหาย หรือการเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำข้างต้น

 

รถเข็นเด็ก เก้าอี้รถเข็น และของชิ้นใหญ่

เมื่อท่านเดินทางกับเด็กเล็กหรือทารก ท่านจะสามารถนำของต่อไปนี้มาได้อย่างละหนึ่งชิ้นต่อเด็กหรือทารกหนึ่งคน โดยขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอินได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน ไม่ว่าท่านจะเดินทางโดยตั๋วชั้นใด:

 • รถเข็นเด็กหรือทารก
 • เปลและเตียงเด็ก
 • ที่นั่งทารก (Car seat)
 • เก้าอี้สูงแบบพกพา

ล็อคให้แน่นหรือยึดรถเข็นเด็กและเปลของท่านไว้เพื่อลดโอกาสเกิดความเสียหาย

เก้าอี้รถเข็น

ถ้าท่านจะเดินทางพร้อมกับเก้าอี้รถเข็น เจ็ทสตาร์อนุญาตให้ท่านเช็คอินเก้าอี้รถเข็นของท่านหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ที่ท่านจำเป็นต้องใช้ได้ฟรี เสริมเข้ากับสัมภาระเช็คอินของท่าน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • ของแต่ละชิ้นต้องหนักไม่เกิน 32 กก. ยกเว้นอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ที่สามารถขนส่งได้ในสภาพตั้งตรงแบบล้อหมุนได้อิสระ (ตัวอย่างเช่นเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า)
 • สำหรับของที่หนักกว่า 32 กก. ที่ไม่สามารถขนส่งได้ในสภาพตั้งตรงแบบล้อหมุนได้อิสระนั้นจะต้องจัดส่งเป็นสินค้า (Freight) โดยเสียค่าธรรมเนียมในอัตราขนส่งสินค้าตามปกติ;
 • อุปกรณ์ดังกล่าวต้องเป็นมีไว้เพื่อการใช้งานของท่านเอง และมีขนาดถูกต้องตามข้อกำหนดเรื่องเก้าอี้รถเข็นของเจ็ทสตาร์ และ
 • สำหรับการอนุญาตนี้ ท่านมีสิทธิ์เช็คอินอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบไฟฟ้า/มอเตอร์ได้เพียงชิ้นเดียว

ต้องการเดินทางพร้อมกับจักรยาน สกี ไม้กอล์ฟ หรือของชิ้นใหญ่อื่นๆหรือเปล่า? กรุณาดูรายละเอียดที่ของชิ้นใหญ่.

 

การขนถ่ายสัมภาระบนเที่ยวบินต่อเนื่อง

เว้นแต่จะมีคำแนะนำเป็นอื่น เจ็ทสตาร์ไม่ได้มีบริการเที่ยวบินต่อเนื่อง การขนถ่ายสัมภาระหรือการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินหลายต่อ หากกำหนดการเดินทางของท่านต้องต่อเครื่องบินหลายเที่ยว ท่านจะต้องรับผิดชอบจองโดยเผื่อเวลาระหว่างเที่ยวบินแรกลงจอดและก่อนเที่ยวบินต่อไปจะขึ้นไว้อย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ตามทางเจ็ทสตาร์มีบริการส่งต่อสัมภาระจำกัดจำนวนบนเที่ยวบินเฉพาะในกรณีที่การเปลี่ยนเครื่องอยู่ในช่วงเวลาการเปลี่ยนเครื่องที่แนะนำ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การเปลี่ยนเครื่อง

สัตว์เลี้ยงและการขนส่งสินค้า

จัดส่งสัตว์เลี้ยงของท่านกับ Qantas Freight หรือ Jetpets.

เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ไม่รับขนส่งสัตว์เลี้ยง

เราจะขนส่งสินค้าชนิดอื่นทุกชนิดให้ทาง Qantas Freight.

ปิด
loading