เอเชียภายใน

ท่านสามารถเช็คอินเที่ยวบินในทวีปเอเชียได้ที่สนามบิน อาคารผู้โดยสารขาออกและเวลาการเช็คอินนั้นจะแตกต่างกันไป จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องทราบเวลาและสถานที่ที่ท่านควรมาถึงสนามบิน กรุณาดูรายละเอียดจากกำหนดการเดินทาง (Itinerary) ของท่าน ท่านต้องเดินทางพร้อมหลักฐานยืนยันตัวตน และอาจะต้องจัดเตรียมเอกสารเดินทางอื่นๆด้วย

เพื่อให้เราสามารถส่งท่านถึงจุดหมายปลายทางได้ตรงเวลา เครื่องบินจึงต้องบินขึ้นตรงตามกำหนดเวลา ท่านต้องเช็คอิน ฝากสัมภาระเพื่อขนส่งใต้ท้องเครื่อง และมาที่ประตูขึ้นเครื่องภายในกำหนดเวลาต่อไปนี้ก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง:

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar (JQ) บนเครื่อง A330 และ 787**

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar (JQ) บนเครื่อง A320 และ A321

 

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K), Jetstar Pacific (BL)

 

หลังจากเปิดรับเช็คอินแล้ว จะไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆอีก สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ Plus
กรุณาดูประเภทเครื่องบินที่ให้บริการได้จากกำหนดการเดินทางของท่าน อีเมล์ที่เราส่งให้ก่อนออกเดินทาง หรือที่เว็บไซต์ Jetstar.com

อย่ามาสาย เราจะไม่รอท่าน

กรุณามาเช็คอินและมาที่ประตูขึ้นเครื่องภายในเวลาที่กำหนดไว้ มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้และอาจจะถูกริบค่าโดยสารทั้งหมด การผ่านด่านตรวจที่สนามบินนั้นอาจต้องใช้เวลา เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องไปยังประตูขึ้นเครื่องให้ทันเวลา

เอกสารการเดินทาง

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางกับเที่ยวบินในทวีปเอเชีย รวมทั้งเด็กและทารก จะต้องแสดงหนังสือเดินทางของตนเวลาที่เช็คอิน เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องยืนยันว่าท่านมีเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางครบถ้วนแล้ว

สำหรับบางกรณีของการเดินทางนั้น ท่านต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมอย่างเช่นวีซ่า หลักฐานการเดินทางต่อ หรือรายละเอียดการติดต่อด้วย นอกจากนี้ หนังสือเดินทางของท่านอาจจะต้องมีอายุเหลืออยู่เพียงพออีกด้วย

ดูว่าท่านต้องใช้เอกสารใดบ้างได้ที่หัวข้อ หนังสือเดินทางและวีซ่า

การเช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่สนามบิน

กรุณาเช็คอินที่สนามบินให้ตรงเวลา เพื่อช่วยให้เครื่องบินสามารถขึ้นบินได้ตรงตามกำหนดเวลา กำหนดเวลาการเช็คอินนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่องบินของท่าน ซึ่งท่านสามารถดูได้จากกำหนดการเดินทาง (Itinerary) ของท่าน อีเมล์ที่เราส่งให้ก่อนออกเดินทาง หรือที่จัดการการจอง

เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ที่ให้บริการโดยเครื่อง A320/A321

เปิดให้เช็คอินสองชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง ปิดเช็คอิน 45 นาทีตรงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง เมื่อท่านเช็คอินเรียบร้อยแล้ว กรุณาไปยังประตูขึ้นเครื่องอย่างช้าไม่เกิน 40 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินของ Jetstar (JQ) ที่ให้บริการโดยเครื่อง A320/A321

เปิดให้เช็คอินสามชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง ปิดเช็คอิน 45 นาทีตรงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง เมื่อท่านเช็คอินเรียบร้อยแล้ว กรุณาไปยังประตูขึ้นเครื่องอย่างช้าไม่เกิน 40 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar (JQ) นั้น ประตูขึ้นเครื่องจะปิด 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินของ Jetstar (JQ) ที่ให้บริการโดยเครื่อง A330/787

เปิดให้เช็คอินสามชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง ปิดเช็คอิน 60 นาทีตรงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง เมื่อท่านเช็คอินเรียบร้อยแล้ว กรุณาไปยังประตูขึ้นเครื่องอย่างช้าไม่เกิน 40 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar (JQ) นั้น ประตูขึ้นเครื่องจะปิด 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง


Jetstar ตรงไปประตูขึ้นเครื่อง

ด้วยบริการตรงสู่ประตูขึ้นเครื่อง (Straight to Gate) ผู้โดยสารที่เดินทางกับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K) บางเที่ยวจะสามารถเช็คอินทางอินเตอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ jetstar.com ได้สะดวกจากที่บ้านหรือที่ทำงาน แล้วสามารถไปที่ประตูขึ้นเครื่อง (Gate) ได้เลยเมื่อมาถึงสนามบิน ท่านสามารถทำเช็คอินออนไลน์ผ่าน Jetstar.com โดยเลือกที่นั่งและพิมพ์ Boarding Pass จากที่บ้านหรือที่ออฟฟิศได้ด้วยตนเอง จากนั้นเมื่อถึงสนามบินผู้โดยสารสามารถจะได้ความรวดเร็วในการตรงไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยังประตูขึ้นเครื่องได้ทันที

boarding-pass

สำหรับผู้โดยสาร Jetstar Asia (3K)

ผู้โดยสารที่ต้องตรวจสอบวีซ่า / เอกสารอื่น ๆ ในการเข้าประเทศ และสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น

ผู้โดยสารที่เดินทางที่มีสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น และเป็นผู้โดยสารที่ต้องมีการตรวจสอบวีซ่าหรือเอกสารอื่นๆ ในการเข้าประเทศ ประสงค์ใช้การบริการเช็คอินออนไลน์ ท่านจะต้องยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์ Jetstar เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือตรวจสอบวีซ่าอย่างรวดเร็ว โปรดทราบว่าการตรวจสอบเอกสารจะต้องเสร็จสิ้นตามเวลาเที่ยวบินกำหนดเวลาการเช็คอิน.

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัมภาระเช็คอิน

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัมภาระเช็คอินสามารถใช้บริการเช็คอินออนไลน์ ต้องนำสัมภาระไปโหลดที่ได้เคาน์เตอร์ Jetstar ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกและรวดเร็ว โปรดทราบว่าสัมภาระที่โหลดต้องเสร็จสิ้นตามเวลาเที่ยวบินกำหนดเวลาการเช็คอิน.

สามารถ ตรงไปประตูขึ้นเครื่อง

ไม่สามารถ ตรงไปประตูขึ้นเครื่อง

เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) บางเที่ยวตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เช็คอินได้ระหว่าง 48 ชั่วโมงถึง 120 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน

ผู้โดยสารที่ต้องตรวจสอบวีซ่า

ผู้โดยสารท่านเดียว หมู่คณะไม่เกิน 7ท่าน หรือน้อยกว่า

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัมภาระเช็คอิน

ผู้โดยสารที่เดินทางที่มีสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารก หรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (ผู้โดยสารที่ต้องใช้รถเข็น ระบุที่นั่งพิเศษ และ บกพร่องทางสายตา)

ผู้โดยสารที่ไม่ต้องการตรวจวีซ่าหรือเอกสารอื่นๆ(ตรวจสอบวันเดินทางกลับ หรือเที่ยวบินต่อไป)

ตั๋วเที่ยวบินพนักงาน

   

ตั๋วเที่ยวบินที่มียอดค้างชำระ

   

เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ทุกเที่ยว นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่าง

เส้นทางเที่ยวบินที่สามารถตรงไปประตูขึ้นเครื่อง

เที่ยวบินที่สามารถตรงไปประตูขึ้นเครื่อง Jetstar Asia(3K)

  • กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
  • สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
ปิด
loading