เอเชียภายใน

ท่านสามารถเช็คอินเที่ยวบินในทวีปเอเชียได้ที่สนามบิน อาคารผู้โดยสารขาออกและเวลาการเช็คอินนั้นจะแตกต่างกันไป จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องทราบเวลาและสถานที่ที่ท่านควรมาถึงสนามบิน กรุณาดูรายละเอียดจากกำหนดการเดินทาง (Itinerary) ของท่าน ท่านต้องเดินทางพร้อมหลักฐานยืนยันตัวตน และอาจะต้องจัดเตรียมเอกสารเดินทางอื่นๆด้วย

เพื่อให้เราสามารถส่งท่านถึงจุดหมายปลายทางได้ตรงเวลา เครื่องบินจึงต้องบินขึ้นตรงตามกำหนดเวลา ท่านต้องเช็คอิน ฝากสัมภาระเพื่อขนส่งใต้ท้องเครื่อง และมาที่ประตูขึ้นเครื่องภายในกำหนดเวลาต่อไปนี้ก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง:

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar (JQ) บนเครื่อง A330 และ 787**

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar (JQ) บนเครื่อง A320 และ A321

 

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K), Jetstar Pacific (BL)

 

หลังจากเปิดรับเช็คอินแล้ว จะไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆอีก สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ Plus
กรุณาดูประเภทเครื่องบินที่ให้บริการได้จากกำหนดการเดินทางของท่าน อีเมล์ที่เราส่งให้ก่อนออกเดินทาง หรือที่เว็บไซต์ Jetstar.com

อย่ามาสาย เราจะไม่รอท่าน

กรุณามาเช็คอินและมาที่ประตูขึ้นเครื่องภายในเวลาที่กำหนดไว้ มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้และอาจจะถูกริบค่าโดยสารทั้งหมด การผ่านด่านตรวจที่สนามบินนั้นอาจต้องใช้เวลา เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องไปยังประตูขึ้นเครื่องให้ทันเวลา

เอกสารการเดินทาง

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางกับเที่ยวบินในทวีปเอเชีย รวมทั้งเด็กและทารก จะต้องแสดงหนังสือเดินทางของตนเวลาที่เช็คอิน เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องยืนยันว่าท่านมีเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางครบถ้วนแล้ว

สำหรับบางกรณีของการเดินทางนั้น ท่านต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมอย่างเช่นวีซ่า หลักฐานการเดินทางต่อ หรือรายละเอียดการติดต่อด้วย นอกจากนี้ หนังสือเดินทางของท่านอาจจะต้องมีอายุเหลืออยู่เพียงพออีกด้วย

ดูว่าท่านต้องใช้เอกสารใดบ้างได้ที่หัวข้อ หนังสือเดินทางและวีซ่า

การเช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่สนามบิน

กรุณาเช็คอินที่สนามบินให้ตรงเวลา เพื่อช่วยให้เครื่องบินสามารถขึ้นบินได้ตรงตามกำหนดเวลา กำหนดเวลาการเช็คอินนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่องบินของท่าน ซึ่งท่านสามารถดูได้จากกำหนดการเดินทาง (Itinerary) ของท่าน อีเมล์ที่เราส่งให้ก่อนออกเดินทาง หรือที่จัดการการจอง

เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ที่ให้บริการโดยเครื่อง A320/A321

เปิดให้เช็คอินสองชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง ปิดเช็คอิน 45 นาทีตรงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง เมื่อท่านเช็คอินเรียบร้อยแล้ว กรุณาไปยังประตูขึ้นเครื่องอย่างช้าไม่เกิน 40 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินของ Jetstar (JQ) ที่ให้บริการโดยเครื่อง A320/A321

เปิดให้เช็คอินสามชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง ปิดเช็คอิน 45 นาทีตรงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง เมื่อท่านเช็คอินเรียบร้อยแล้ว กรุณาไปยังประตูขึ้นเครื่องอย่างช้าไม่เกิน 40 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar (JQ) นั้น ประตูขึ้นเครื่องจะปิด 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินของ Jetstar (JQ) ที่ให้บริการโดยเครื่อง A330/787

เปิดให้เช็คอินสามชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง ปิดเช็คอิน 60 นาทีตรงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง เมื่อท่านเช็คอินเรียบร้อยแล้ว กรุณาไปยังประตูขึ้นเครื่องอย่างช้าไม่เกิน 40 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar (JQ) นั้น ประตูขึ้นเครื่องจะปิด 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง


Jetstar ตรงไปประตูขึ้นเครื่อง

ด้วยบริการตรงสู่ประตูขึ้นเครื่อง (Straight to Gate) ผู้โดยสารที่เดินทางกับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Australia (JQ) บางเที่ยวจะสามารถเช็คอินทางอินเตอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ jetstar.com ได้สะดวกจากที่บ้านหรือที่ทำงาน แล้วสามารถไปที่ประตูขึ้นเครื่อง (Gate) ได้เลยเมื่อมาถึงสนามบิน ท่านสามารถทำเช็คอินออนไลน์ผ่าน Jetstar.com โดยเลือกที่นั่งและพิมพ์ Boarding Pass จากที่บ้านหรือที่ออฟฟิศได้ด้วยตนเอง จากนั้นเมื่อถึงสนามบินผู้โดยสารสามารถจะได้ความรวดเร็วในการตรงไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยังประตูขึ้นเครื่องได้ทันที

boarding-pass

ผู้โดยสารที่ต้องตรวจสอบวีซ่า / เอกสารอื่น ๆ ในการเข้าประเทศ และสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น

สำหรับผู้โดยสาร Jetstar Asia (3K):

ผู้โดยสารที่เดินทางที่มีสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น และเป็นผู้โดยสารที่ต้องมีการตรวจสอบวีซ่าหรือเอกสารอื่นๆ ในการเข้าประเทศ ประสงค์ใช้การบริการเช็คอินออนไลน์ ท่านจะต้องยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์ Jetstar เพื่อตรวจสอบเอกสารหรือตรวจสอบวีซ่าอย่างรวดเร็ว โปรดทราบว่าการตรวจสอบเอกสารจะต้องเสร็จสิ้นตามเวลาเที่ยวบินกำหนดเวลาการเช็คอิน.

สำหรับผู้โดยสาร Jetstar Australia (JQ):

สำหรับผู้โดยสารที่มีสัมภาระพกพา (Carry-on baggage) แต่เพียงอย่างเดียวที่ต้องใช้วีซ่าหรือเอกสารการเข้าเมืองอื่นๆ นั้น ท่านจะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการเช็คอินผ่านเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต กรุณาไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินเพื่อดำเนินการเช็คอินให้เรียบร้อย

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัมภาระเช็คอิน

สำหรับผู้โดยสาร Jetstar Asia (3K):

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัมภาระเช็คอินสามารถใช้บริการเช็คอินออนไลน์ ต้องนำสัมภาระไปโหลดที่ได้เคาน์เตอร์ Jetstar ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกและรวดเร็ว โปรดทราบว่าสัมภาระที่โหลดต้องเสร็จสิ้นตามเวลาเที่ยวบินกำหนดเวลาการเช็คอิน.

สำหรับผู้โดยสาร Jetstar Australia (JQ):

สำหรับผู้โดยสารที่มีสัมภาระเช็คอิน ท่านจะไม่สามารถใช้บริการเช็คอินผ่านเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ตได้ กรุณาไปที่เคาน์เตอร์ของเจ็ทสตาร์ที่ห้องโถงเช็คอิน เพื่อเช็คอินเที่ยวบินของท่าน กรุณาสังเกตว่าท่านต้องเช็คอินให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเวลาเช็คอินของเที่ยวบินของท่าน

สามารถ ตรงไปประตูขึ้นเครื่อง

ไม่สามารถ ตรงไปประตูขึ้นเครื่อง

เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Australia (JQ) บางเที่ยวตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เช็คอินได้ระหว่าง 48 ชั่วโมงถึง 120 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน

ผู้โดยสารที่ต้องตรวจสอบวีซ่า

ผู้โดยสารท่านเดียว หมู่คณะไม่เกิน 7ท่าน หรือน้อยกว่า

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัมภาระเช็คอิน

ผู้โดยสารที่เดินทางที่มีสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารก หรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (ผู้โดยสารที่ต้องใช้รถเข็น ระบุที่นั่งพิเศษ และ บกพร่องทางสายตา)

ผู้โดยสารที่ไม่ต้องการตรวจวีซ่าหรือเอกสารอื่นๆ(ตรวจสอบวันเดินทางกลับ หรือเที่ยวบินต่อไป)

ตั๋วเที่ยวบินพนักงาน

   

ตั๋วเที่ยวบินที่มียอดค้างชำระ

   

เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Australia (JQ) ทุกเที่ยว นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่าง

เส้นทางเที่ยวบินที่สามารถตรงไปประตูขึ้นเครื่อง

เที่ยวบินที่สามารถตรงไปประตูขึ้นเครื่อง Jetstar Asia(3K)

  • กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
  • สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

สิทธิพิเศษ “ตรงสู่ประตูขึ้นเครื่อง” นั้นมีไว้สำหรับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ออสเตรเลียต่อไปนี้ที่มีรหัสเที่ยวบิน JQ:

  • เมลเบิร์น – ภูเก็ต (ที่บินขึ้นจากเมลเบิร์นเท่านั้น)
  • เมลเบิร์น - กรุงเทพ (ที่บินขึ้นจากเมลเบิร์นเท่านั้น)
  • เมลเบิร์น – สิงคโปร์ (ที่บินขึ้นจากเมลเบิร์นเท่านั้น)
  • เมลเบิร์น – เดนพาซาร์ (ที่บินขึ้นจากเมลเบิร์นเท่านั้น)

** เที่ยวบินโบอิ้ง 787 Dreamliner บางเที่ยวอาจต้องรอการอนุมัติจากรัฐบาลและกฎระเบียบต่างๆก่อน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยคลิก ที่นี่

ปิด
loading