แพ็คเกจและ
บริการเสริม

เมื่อเดินทางกับเจ็ทสตาร์
ท่านจะมีทางเลือกและปรับเปลี่ยนได้ตามใจท่าน

เมื่อท่านซื้อตั๋วเครื่องบินของเจ็ทสตาร์ ท่านจะมีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการเดินทางของท่านได้หลายรูปแบบ เริ่มต้นด้วยการเลือกตั๋วชั้นประหยัดเริ่มต้น (Economy Starter) หรือชั้นธุรกิจ (Business) แล้วเพิ่มโควต้าสัมภาระ อาหาร และบริการเสริมอื่นๆที่ท่านต้องการ นอกจากนี้ แพ็คเกจ (Bundle) ของเราก็คุ้มค่ามาก เพราะท่านจะสามารถเพิ่มบริการเสริมหลายอย่างเข้าสู่การจองของท่านได้ในราคาที่ถูกกว่าการเพิ่มทีละอย่าง

วิธีเพิ่มบริการเสริม

ท่านสามารถเพิ่มแพ็คเกจและบริการเสริมเวลาที่ท่านจอง หรือที่: จัดการการจองก็ได้

สัมภาระ

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องและสัมภาระโหลดใต้เครื่องและข้อกำหนดอื่นๆได้ที่ หน้าสัมภาระ)

 

แพ็คเกจ

บวกบริการเสริม

แพ็คเกจ

บวกบริการเสริม

 

สตาร์ทเตอร์

พลัส

แม็กซ์

บิสสิเนส

บิสสิเนสแม็กซ์

สัมภาระขึ้นเครื่อง   included included included included
สัมภาระโหลดใต้เครื่อง   Available for a fee included  included included
ผู้โดยสารสามารถเลือกเพิ่มน้ำหนักได้ตั้งแต่ 15-40 กก. โดยเสียค่าธรรมเนียม รวมน้ำหนัก 20 กก. † รวมน้ำหนัก 30 กก.

การเลือกที่นั่ง

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุที่นั่งได้ที่ หน้าที่นั่ง)

 

แพ็คเกจ

บวกบริการเสริม

แพ็คเกจ

บวกบริการเสริม

 

สตาร์ทเตอร์

พลัส

แม็กซ์

บิสสิเนส

บิสสิเนสแม็กซ์

ระบุที่นั่งมาตรฐานฟรี
Available for a fee included included included included
ระบุที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างพิเศษและที่นั่งแถวหน้าฟรี Available for a fee Available for a fee included ระยะห่างระหว่างเบาะของที่นั่งชั้นธุรกิจคือ 38 นิ้ว (กว้างกว่าที่นั่งมาตรฐานชั้นประหยัด 7 นิ้ว)

ผลิตภัณฑ์บนเครื่อง

 

แพ็คเกจ

บวกบริการเสริม

แพ็คเกจ

บวกบริการเสริม

 

สตาร์ทเตอร์

พลัส

แม็กซ์

บิสสิเนส

บิสสิเนสแม็กซ์

อาหารและเครื่องดื่ม included included included included
สำหรับบางเที่ยวบิน กรุณาดู "ผลิตภัณฑ์บนเครื่อง" ได้ด้านล่างความบันเทิงบนเครื่อง รวมอาหาร เครื่องดื่ม (รวมทั้งแอลกอฮอล์) และขนมต่างๆ
ความบันเทิงบนเครื่อง Available for a fee Available for a fee Available for a fee included included
ที่สามารถใช้ได้
Comfort Pack Available for a fee Available for a fee Available for a fee included included

ความยืดหยุ่นค่าโดยสาร

(ทางเลือกในการปรับแพ็คเกจด้านล่างเป็นเพียงแนวทางและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ โปรดดูเงื่อนไขทั้งหมดจาก เกณฑ์ค่าบริการ)

 

แพ็คเกจ

บวกบริการเสริม

แพ็คเกจ

บวกบริการเสริม

 

สตาร์ทเตอร์

พลัส

แม็กซ์

บิสสิเนส

บิสสิเนสแม็กซ์

ขอเงินคืนได้     included included
  มีค่าธรรมเนียม มีค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการแก้ไขรายการที่กำหนด
(ดูด้านล่าง)
included included included
คิดส่วนต่างค่าบริการ
การแก้ไขต้นทางและปลายทางที่ได้รับอนุญาต     included included included
 
คิดส่วนต่างค่าบริการ
การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารที่ได้รับอนุญาต included included included
คิดส่วนต่างค่าบริการ
การเปลี่ยนวันที่/เวลาที่ได้รับอนุญาต
included included included
คิดส่วนต่างค่าบริการ
กำหนดเวลาสำหรับการแก้ไขเที่ยวบิน/ชื่อ
24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเดินทาง ก่อนสิ้นสุดวันที่เป็นกำหนดเดินทาง

บัตรกำนัลเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์และผู้สะสมไมล์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน้าแต้มแควนตัส

 

ตั๋วโดยสาร

เพิ่มแพ็คเกจ

ตั๋วโดยสาร

เพิ่มแพ็คเกจ

 

Starter

Plus

Max

Business

Business Max

รับแต้มแควนตัส*  ท่านจะได้รับแต้มในอัตรา Discount Economy สำหรับตั๋วชั้น Starter ที่จองตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2015 เป็นต้นไปสำหรับการเดินทางในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น^^
included (อัตราฐาน) included (อัตราฐาน) included (อัตราฐาน + โบนัสห้องโดยสาร 50%)
รับเครดิตสถานะผู้สะสมไมล์ของแควนตัส*   included(เครดิตสถานะสำหรับชั้นประหยัดพร้อมส่วนลด) included(เครดิตสถานะสำหรับชั้นประหยัด)   included (เครดิตสถานะสำหรับชั้นธุรกิจ)
หรือ หรือ หรือ
บัตรกำนัลเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์***   included included included
OR OR
ไมล์สะสม JAL****
เฉพาะเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) เท่านั้น
  included(อัตราสะสม 25%) included(อัตราสะสม 25%)
ไมล์เอมิเรต สกายวอร์ด^   included(อัตราสะสม 50%) included(อัตราสะสม 100%) included(อัตราสะสมแต้มชั้นธุรกิจ 125%)

  • ^^ ตั๋วชั้น Starter ที่จองตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2015 เป็นต้นไปสำหรับการเดินทางในนิวซีแลนด์นั้นจะได้รับเฉพาะแต้มแควนตัสเท่านั้น นอกจากนี้ ถ้าท่านเดินทางกับเที่ยวบินในประเทศนิวซีแลนด์ที่เชื่อมต่อไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศของเจ็ทสตาร์ ท่านจะไม่ได้รับแต้มแควนตัสหรือเครดิตสถานะยกเว้นท่านจะซื้อตั๋วชั้น Economy Starter Plus, Economy Starter Max หรือ Business Max กับเจ็ทสตาร์

ส่วนประกอบอื่น

 

ตั๋วโดยสาร

เพิ่มแพ็คเกจ

ตั๋วโดยสาร

เพิ่มแพ็คเกจ

 

Starter

Plus

Max

Business

Business Max

สิทธิ์การใช้ห้องรับรอง Available for a fee Available for a fee included  Available for a fee  includedสิทธิ์การใช้ห้องรับรองของแควนตัสคลับและพันธมิตร (ถ้ามี) ดูด้านล่าง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ได้ที่ หน้าห้องรับรอง
สิทธิ์การขึ้นเครื่องก่อน     included included
  • มีแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
  • มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสาร
  • * ท่านต้องเป็นสมาชิกโครงการสะสมไมล์ของแควนตัส (Qantas Frequent Flyer) จึงจะสะสมแต้มได้ อาจต้องเสียค่าสมาชิก สมาชิกภาพและแต้มจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการสะสมไมล์ของแควนตัส ซึ่งท่านสามารถหาดูได้ที่ qantas.com
  • ***บัตรกำนัลเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ต้องเป็นไปตาม ข้อตกลงและเงื่อนไข เราจะส่งบัตรกำนัลหนึ่งใบต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบินไปยังอีเมล์ที่ท่านใช้ในการจอง ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านเดินทางเรียบร้อยแล้ว ถ้าท่านไม่ได้เดินทางกับเที่ยวบิน ท่านก็จะไม่ได้รับบัตรกำนัลนี้
  • ****สมาชิกสะสมไมล์ของ JAL Mileage ที่เดินทางกับ Jetstar Japan (GK) จะมีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสมของ JAL แต่ไม่ได้รับแต้ม FLY ON กรุณาดูรายละเอียดที่ jal.com ส่วนเที่ยวบินของ Jetstar(JQ), Jetstar Asia(3K), และ Jetstar Pacific(BL) นั้นจะไม่ได้ไมล์สะสม JAL Mileage หรือแต้ม FLY ON
  • ^สมาชิก Emirates Skywards ที่เดินทางกับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar (JQ), Jetstar Asia (3K) แล Jetstar Japan (GK) จะมีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards ท่านต้องเป็นสมาชิก Emirates Skyward จึงจะได้รับและแลกแต้มไมล์Skyward ได้ อาจต้องเสียค่าสมัครสมาชิกด้วย ทั้งนี้ สมาชิกภาพและการรับและแลกแต้มไมล์ Skyward นั้นจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการ Emirates Skyward ซึ่งท่านสามารถดูได้ที่ http://www.emirates.com/au/english/skywards/about/skywards.aspx
  • † โควต้าสัมภาระเช็คอิน 20 กก. จะแถมให้เฉพาะการจองตั๋วชั้น Starter Max ที่จองตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2014 เป็นต้นไปเท่านั้น

สินค้าบนเครื่อง

ท่านสามารถซื้อความบันเทิงบนเครื่องได้ล่วงหน้าสำหรับเที่ยวบินนานาชาติที่ให้บริการโดยเครื่อง A330 หรือ 787** หรือท่านจะซื้อหลังจากขึ้นเครื่องแล้วก็ได้ เราแนะนำว่าท่านควรซื้อล่วงหน้าถ้าทำได้ เพราะของมีจำนวนจำกัด

ชุดแสนสบาย นั้นก็มีให้ท่านซื้อล่วงหน้าสำหรับเที่ยวบินที่เข้าและออกจากออสเตรเลีย (ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์) และเที่ยวบินระหว่าง Auckland กับสิงคโปร์ aหรือจะซื้อบนเครื่องก็ได้ เราแนะนำว่าท่านควรซื้อล่วงหน้าถ้าเป็นไปได้ เนื่องจากสินค้ามีจำนวนจำกัด

อาหารและเครื่องดื่ม/ตั๋วบริการเสริม

แพ็คเกจ Plus และ Max

แพ็คเกจ Plus และ Max จะแถมตั๋วบริการเสริม (Inflight Voucher) หรืออาหารหนึ่งที่ ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของท่าน (ยกเว้นเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Jetstar Pacific, BL)

ประเภทเที่ยวบิน

ของแถมจากแพ็คเกจ Plus และ Max

เที่ยวบินในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ดำเนินงานโดย Jetstar Airways (JQ)

ตั๋วบริการเสริมมูลค่า AUD $10 เพื่อซื้อสินค้าและบริการบนเครื่อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะใกล้ รวมทั้งระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่ดำเนินงานโดย Jetstar Airways (JQ)

ตั๋วบริการเสริมมูลค่า AUD $10 เพื่อซื้อสินค้าและบริการบนเครื่อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลที่ดำเนินงานโดย Jetstar Airways (JQ)

เราจะเสิร์ฟอาหารร้อนพร้อมชาหรือกาแฟและน้ำหนึ่งแก้วให้ท่าน ส่วนเครื่องดื่มประเภทอื่นนั้นท่านจะต้องซื้อแยกต่างหาก ผู้โดยสารสามารถขอเปลี่ยนเป็นอาหารมังสวิรัติได้เวลาที่จองตั๋ว

เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะใกล้และเที่ยวบินในเอเชียที่ดำเนินงานโดย Jetstar Asia (3K)

สำหรับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์เอเชียที่ไป/กลับจากปีนัง กัวลาลัมเปอร์ และเมดาน ผู้โดยสารจะได้รับอาหารมื้อเบาพร้อมชาหรือกาแฟและน้ำหนึ่งแก้ว ส่วนเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์เอเชียที่ไป/กลับจากปลายทางอื่นนั้น ผู้โดยสารจะได้รับตั๋วบริการเสริมมูลค่า 5 หรือ 10 เหรียญสิงคโปร์ แล้วแต่เที่ยวบิน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินงานโดย Jetstar Japan (GK)

ตั๋วบริการเสริมมูลค่า 500 เยนสำหรับซื้อสินค้าและบริการบนเครื่อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้นที่ดำเนินงานโดย Jetstar Japan (GK)

ตั๋วบริการเสริมมูลค่า 1000 เยนสำหรับซื้อสินค้าและบริการบนเครื่อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เที่ยวบินในประเทศเวียดนามที่ดำเนินงานโดย Jetstar Pacific (BL)

ไม่แถมอาหารหรือตั๋วบริการเสริม

ตั๋วชั้นเริ่มต้น

ตั๋วชั้น Starter จะไม่แถม อาหาร เครื่องดื่ม และตั๋วบริการเสริม (Inflight voucher) ท่านสามารถซื้อตั๋วบริการเสริมล่วงหน้าได้ที่ Jetstar.com สำหรับบางเที่ยวบิน ท่านสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องสำหรับทุกเที่ยวบิน หรือซื้อล่วงหน้าได้จาก Jetstar.com สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศบางเที่ยว

เกณฑ์ค่าบริการ

กรุณาไปที่หน้าข้อตกลงและเงื่อนไขการขนส่ง เพื่อ ดูเกณฑ์ค่าบริการ ตารางข้างบนเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเท่านั้น ให้ท่านยึดตามระเบียบค่าโดยสารของเราเป็นหลัก ท่านควรอ่านระเบียบค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน

เกณฑ์ค่าบริการ

กรุณาดูเกณฑ์ค่าบริการของเราจาก ข้อตกลงและเงื่อนไขการบิน ตารางข้างบนเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเท่านั้นและไม่ได้ใช้แทนเกณฑ์ค่าบริการของเราแต่อย่างใด ท่านควรอ่านเกณฑ์ค่าบริการทั้งหมดก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน

ดูเกณฑ์ค่าบริการ

จองตั๋วอย่างไร?

เลือกแพ็คเกจ บริการเสริม
และบริการเสริมพิเศษที่ท่านต้องการ

ดูวิธีการจองตั๋ว

** เที่ยวบินโบอิ้ง 787 Dreamliner บางเที่ยวอาจต้องรอการอนุมัติจากรัฐบาลและกฎระเบียบต่างๆก่อน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยคลิก ที่นี่

ปิด
loading