สุขภาพบนเครื่องบิน

ทางเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้โดยสารทุกท่าน ด้วยเหตุนี้ หากเราไม่มั่นใจว่าท่านจะสามารถเดินทางได้โดยปลอดภัย เราจะไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด

ก่อนการจองตั๋วเครื่องบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบด้วยว่าคุณมีอาการป่วยไข้ ไม่สบาย เป็นโรค หรือมีปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ หรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ท่านหรือผู้โดยสารท่านอื่นเกิดความไม่ปลอดภัย หากท่านโดยสารไปกับเที่ยวบินของเรา

ใบผ่านการตรวจสุขภาพ

โดยทั่วไปแล้ว สภาพทางการแพทย์เกือบทุกอย่างนั้นไม่น่าเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทางเครื่องบินของท่าน แต่สำหรับสภาพหรือความพิการบางอย่างนั้น ท่านต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์ (Medical clearance) ก่อน เราจึงสามารถยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินของท่านได้

ขั้นแรก เราแนะนำให้ท่านอ่านแนวปฏิบัติเรื่องการอนุญาตการเดินทาง (Travel Clearance Guidelines) เพื่อดูว่าสภาพของท่านน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง หรือต้องใช้ใบอนุญาตหรือไม่ และท่านจะขอใบอนุญาตดังกล่าวได้อย่างไร

 • สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดยเจ็ทสตาร์ (JQ) กรุณาดูที่แบบฟอร์มใบอนุญาตการเดินทางของเจ็ทสตาร์
 • สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดยเจ็ทสตาร์เอเชีย (3K) กรุณาดูที่แบบฟอร์มใบอนุญาตการเดินทางของเจ็ทสตาร์เอเชีย/แวลูแอร์
 • สำหรับการเดินทางที่ดำเนินงานโดยเจ็ทสตาร์เจแปน (GK) กรุณาดูที่แบบฟอร์มใบอนุญาตการเดินทางของเจ็ทสตาร์เจแปน
 • กรุณาสังเกตว่า: หากท่านเป็นผู้โดยสารที่ต้องใช้ใบอนุญาตทางการแพทย์ ท่านจะไม่สามารถเดินทางกับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก (BL) ได้

   

  ผู้มีอาการภูมิแพ้ชนิดรุนแรง

  ทั้งนี้ ทางสายการบินเจ็ทสตาร์ไม่สามารถรับรองได้ว่าภายในห้องโดยสารของเครื่องบินมีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่สามารถทำให้เที่ยวบินของเราปลอดจากถั่วลิสงได้ เพราะเป็นการยากที่จะทำการห้ามมิให้ผู้โดยสารท่านอื่นนำเอาถั่วลิสงหรือขนมอบกรอบที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงเข้ามารับประทานในห้องโดยสารได้

  ลูกเรือของเจ็ทสตาร์ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อดูแลปัญหาด้านสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลอื่นๆ ดังนั้น กรุณาพกยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้ขณะเดินทางโดยใส่ลงในกระเป๋าถือสำหรับพกพาขึ้นเครื่องของท่านเอง

  โรคติดต่อและโรคแพร่เชื้อ

  ถ้าท่านเป็นโรคติดต่อและโรคแพร่เชื้อใดๆ เราไม่สามารถให้ท่านโดยสารไปกับเราได้ จนกว่าความเสียงในการแพร่เชื้อดังกล่าวไปยังผู้โดยสารอื่นๆ หมดไป

  โรคหลอดเลือดดำอุดตัน

  จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่าหากไม่มีการเคลื่อนไหวในระยะเวลาหนึ่ง อาจทำให้เกิดอาการหลอดเลือดดำอุดตันบริเวณขาได้ (DVT - Deep Vein Thrombosis) หากคุณคิดว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดดำอุดตัน (DVT) หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนออกเดินทาง

  ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องขณะเดินทาง

  หากท่านพกพาเข็มฉีดยาติดตัวไปด้วย คุณจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจสัมภาระที่สนามบิน และถ้าเป็นไปได้ ให้แสดงเอกสารหลักฐานยืนยันถึงความจำเป็นทางการแพทย์หรือปัญหาด้านสุขภาพของคุณ ยานั้นจะต้องมีฉลากพิมพ์กำกับอย่างเป็นทางการ หรือมีชื่อผู้ผลิตหรือฉลากยาติดอยู่ด้วย

  การตั้งครรภ์

  ถ้าท่านตั้งครรภ์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้

  สำหรับการตั้งครรภ์ทุกระยะ จะต้องเว้นระยะอย่างน้อย 7 วันระหว่างวันเดินทางเสร็จ กับวันครบกำหนดคลอดของท่าน

  การเดินทางระหว่างตั้งครรภ์ บนเที่ยวบินของ Jetstar (JQ), Jetstar Asia/Valuair (3K/VF) และ Jetstar Japan (GK):

  สำหรับการเดินทางเมื่ออายุครรภ์แก่กว่า 28 สัปดาห์ ท่านต้องมีใบรับรองหรือจดหมายจากผู้ประกอบวิชาชีพทางแพทย์มีทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์มีทะเบียน ที่ยืนยันสิ่งต่อไปนี้:

  • วันกำหนดคลอดโดยประมาณ;
  • เป็นครรภ์เดี่ยวหรือครรภ์แฝด;
  • ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์

  สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางสั้นกว่า 4 ชั่วโมง:

  • หากท่านไม่มีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ ท่านก็สามารถเดินทางได้จนถึงปลายสัปดาห์ที่ 40 ของการตั้งครรภ์ถ้าเป็นครรภ์เดี่ยว และได้ถึงปลายสัปดาห์ที่ 36 ถ้าเป็นครรภ์แฝด (เช่นแฝดสอง)
  • ต้องใช้ ใบรับรองแพทย์ หากท่านมีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์

  สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป:

  • หากท่านไม่มีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ ท่านก็สามารถเดินทางได้จนถึงปลายสัปดาห์ที่ 36 ของการตั้งครรภ์ถ้าเป็นครรภ์เดี่ยว และได้ถึงปลายสัปดาห์ที่ 32 ถ้าเป็นครรภ์แฝด (เช่นแฝดสอง)
  • ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ หากท่านมีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์

  หากท่านประสงค์จะเดินทางภายในเจ็ดวันหลังคลอด ก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วย ไม่อนุญาตให้ทารกเดินทางในช่วง 48 ชั่วโมงหลังคลอด และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วยถ้าต้องการเดินทางระหว่างช่วงสามถึงเจ็ดวันหลังคลอด

  การเดินทางระหว่างตั้งครรภ์ กับเที่ยวบินของ Jetstar Pacific (BL)

  ถ้าท่านตั้งครรภ์:

  • และไม่มีภาวะแทรกซ้อนเท่าที่ท่านทราบ เราจะให้บริการท่านจนถึงอายุครรภ์ 27 สัปดาห์โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
  • ถ้ามีอายุครรภ์ระหว่าง 28 ถึง 35 สัปดาห์ เราจะให้บริการท่านเมื่อท่านมีใบรับรองแพทย์
  • ถ้ามีอายุครรภ์ตั้งแต่ 36 สัปดาห์ขึ้นไป เราจะปฏิเสธการให้บริการ

  กรุณาสังเกตว่า: :

  • เราไม่รับรองว่าการเดินทางจะปลอดภัยสำหรับท่านไม่ว่าจะเป็นระยะใดก็ตามของการตั้งครรภ์ของท่าน ท่านต้องขอคำปรึกษาจากแพทย์ของท่านเอง ระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้เป็นเพียงข้อกำหนดขั้นต่ำของเรา
  • บางประเทศมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าประเทศของสตรีมีครรภ์สัญชาติอื่น กรุณาตรวจสอบกับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้องก่อนการเดินทาง เพื่อดูข้อจำกัดเพิ่มเติมใดๆ

  ออกซิเจนสำหรับการเดินทาง

  ถ้าคุณต้องการออกซิเจนเพิ่มเติมขณะโดยสารไปกับเที่ยวบินเจ็ทสตาร์นั้น คุณควรรับทราบถึงข้อกำหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้

  *กรุณาดู หน้าตารางการบิน ถ้าหากคุณต้องการทราบประเภทของเครื่องบินโดยสารสำหรับเที่ยวบินของคุณ ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเที่ยวบิน เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องติดต่อกับ ศูนย์บริการการจองตั๋วของเจ็ทสตาร์ ก่อนออกเดินทาง

  ผู้โดยสารทุกท่านที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนสำหรับการเดินทางจะต้องกรอกแบบฟอร์ม ใบผ่านศุลกากรของเจ็ทสตาร์ ให้ครบถ้วน อย่างน้อยห้าวันก่อนออกเดินทาง

  ถ้าหากคุณเดินทางด้วยเครื่องบินแบบ A320 หรือ A321 (เลือกเที่ยวบินในประเทศออสเตรเลีย เที่ยวบินในประเทศนิวซีแลนด์ เที่ยวบินทรานส์-แทสมาน และเที่ยวบินระยะสั้นระหว่างประเทศ) ของเจ็ทสตาร์ หรือเจ็ทสตาร์เอเชีย / แวลูแอร์:

  • เจ็ทสตาร์ไม่ได้จัดเตรียมออกซิเจนชนิด “เดินทาง” ไว้ให้ ท่านต้องจัดเตรียมของท่านเอง
  • เจ็ทสตาร์รับเฉพาะถังออกซิเจนที่จัดเตรียมโดย BOC, Air Liquide หรือ Supagas เท่านั้น กรุณาโทรหมายเลข 1800 050 999 เพื่อติดต่อกับ BOC  กรุณาโทรหมายเลข 1300 360 202 เพื่อติดต่อกับ Air Liquide กรุณาโทรหมายเลข 13 77 72 เพื่อติดต่อกับ Supagas
  • กระบอกบรรจุขนาด ‘C’ เป็นขนาดใหญ่ที่สุดที่อนุญาตไว้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถพกพากระบอกบรรจุก๊าซออกซิเจนได้จำนวนหลายกระบอก ถ้าหากต้องใช้ที่นั่งเพื่อวางกระบอกบรรจุก๊าซออกซิเจนเหล่านั้นขณะเดินทาง คุณจะต้องซื้อที่นั่งเพิ่มเติม
  • คุณจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยตนเอง (เช่น ออกซิเจน ตัวควบคุม หน้ากากหรือสายออกซิเจน เป็นต้น)
  • เจ็ทสตาร์อนุญาตให้ใช้ออกซิเจนเข้มข้นชนิดพกพาที่ใช้บนเครื่องบินโดยสารของ:
   • AirSep LifeStyle
   • AirSep FreeStyle
   • SeQual Eclipse
   • Respironics EverGo
   • Inogen One
  • สำหรับการใช้ออกซิเจนพกพาชนิดเข้มข้น จะสามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดเข้มข้นสูงและมีความจุ 100Wh และสูงสุดไม่เกิน 160Wh ได้ไม่เกินสองก้อนโดยใส่ไว้ในกระเป๋าพกพา และต้องได้รับการอนุมัติสำหรับสิ่งของอันตราย แบตเตอรี่ขนาดความจุเกินกว่า 160wh จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง
  • คุณหรือผู้ดูแลของคุณมีหน้าที่ในการควบคุมการใช้งานออกซิเจนบนเครื่องบิน
  • ใบรับรองแพทย์แพทย์จำเป็นต้องจัดหาโดยผู้จัดจำหน่ายก๊าซทางการแพทย์
  • ใบรับรองแพทย์นี้จะต้องระบุรายละเอียดอัตราการไหลของออกซิเจนที่คุณต้องใช้ ใบรับรองจะต้องระบุด้วยว่าคุณสามารถใช้ออกซิเจนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือ (หรือไม่ได้)
  • แบบฟอร์ม ใบผ่านศุลกากรของเจ็ทสตาร์ ที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องแสดง ณ เคานเตอร์เช็คอินผู้โดยสาร
  • คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าคุณมีออกซิเจนเตรียมไว้อย่างเพียงพอ (รวมถึงออกซิเจนสำรอง) ตลอดระยะเวลาการเดินทางของคุณ และการเดินทางต่อเนื่องหลังจากนั้น โดยจะต้องคำนึงถึง ความเป็นไปได้ของการเดินทางล่าช้า (ดีเลย์) (รวมถึงการเปลี่ยนเส้นทาง)
  • คุณมีหน้าที่ส่งคืนอุปกรณ์ทั้งหมดคืนแก่ BOC หรือ Air Liquide
  • คุณจะต้องปฏิตามข้อกำหนดว่าด้วยผู้เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองของเจ็ทสตาร์
  • หากคุณต้องทำการต่อเครื่องไปยังหรือจากเที่ยวบินอื่นที่ให้บริการโดยสารการบินอื่น (นอกเหนือจาก เจ็ทสตาร์ เจ็ทสตาร์เอเชีย หรือ แวลูแอร์) คุณจะต้องติดต่อสายการบินนั้นๆ เพื่อจัดการเรื่องการผ่านศุลกากร
  • ถ้าหากคุณเดินทางด้วยเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์เจแปน (GK) กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเจ็ทสตาร์เจแปน เพื่อสำรองตั๋วเครื่องบินและสอบถามข้อมูลใบผ่านศุลกากร

  ถ้าหากคุณเดินทางด้วยเครื่องบินแบบ A330 (เที่ยวบินระยะไกลระหว่างประเทศ)

  คุณจะไม่สามารถนำเอาออกซิเจนสำหรับการเดินทางส่วนตัวของคุณติดไปด้วยได้ ยกเว้นเฉพาะออกซิเจนเข้มข้นสำหรับการเดินทาง ถังออกซิเจนจะต้องได้รับการจัดเตรียมโดยเจ็ทสตาร์ (ผ่านทางการจัดการพิเศษของแควนตัส) สำหรับการใช้งานบนเครื่องบินเท่านั้นและจะมีการคิดค่าบริการในส่วนนี้  ในการดำเนินการดังกล่าวนี้ นายแพทย์ของคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม ใบผ่านศุลกากรของเจ็ทสตาร์ และส่งคืนกลับมาให้ทางเรา เพื่อพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการเดินทางในเที่ยวบินของคุณ

  • หากต้องใช้ที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับการพกพากระบอกบรรจุก๊าซออกซิเจนเพื่อใช้ในการเดินทางของคุณ คุณจะต้องซื้อที่นั่งเพิ่มเติม
  • เจ็ทสตาร์อนุญาตให้ใช้ออกซิเจนเข้มข้นชนิดพกพาที่ใช้บนเครื่องบินโดยสารของ:
   • AirSep LifeStyle
   • AirSep FreeStyle
   • SeQual Eclipse
   • Respironics EverGo
   • Inogen One
  • สำหรับการใช้ออกซิเจนพกพาชนิดเข้มข้น จะสามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดเข้มข้นสูงและมีความจุ 100Wh และสูงสุดไม่เกิน 160Wh ได้ไม่เกินสองก้อนโดยใส่ไว้ในกระเป๋าพกพา และต้องได้รับการอนุมัติสำหรับสิ่งของอันตราย แบตเตอรี่ขนาดความจุเกินกว่า 160wh จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง
  • แบบฟอร์มใบผ่านการตรวจสุขภาพที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องแสดง ณ เคานเตอร์เช็คอินผู้โดยสาร
  • คุณหรือผู้ดูแลของคุณ มีหน้าที่ในการควบคุมการใช้งานออกซิเจนบนเครื่องบิน
  • คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยผู้เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองของเจ็ทสตาร์
  • หากคุณต้องทำการต่อเครื่องไปยังหรือจากเที่ยวบินอื่นที่ให้บริการโดยสารการบินอื่น (นอกเหนือจาก เจ็ทสตาร์ เจ็ทสตาร์เอเชีย หรือ แวลูแอร์) คุณจะต้องติดต่อสายการบินนั้นๆ เพื่อจัดการเรื่องการผ่านศุลกากร
ปิด
loading