สุขภาพบนเครื่องบิน

ทางเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้โดยสารทุกท่าน ด้วยเหตุนี้ หากเราไม่มั่นใจว่าท่านจะสามารถเดินทางได้โดยปลอดภัย เราจะไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด

ก่อนการจองตั๋วเครื่องบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบด้วยว่าคุณมีอาการป่วยไข้ ไม่สบาย เป็นโรค หรือมีปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ หรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ท่านหรือผู้โดยสารท่านอื่นเกิดความไม่ปลอดภัย หากท่านโดยสารไปกับเที่ยวบินของเรา

ใบผ่านการตรวจสุขภาพ

โดยทั่วไปแล้ว สภาพทางการแพทย์เกือบทุกอย่างนั้นไม่น่าเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทางเครื่องบินของท่าน แต่สำหรับสภาพหรือความพิการบางอย่างนั้น ท่านต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์ (Medical clearance) ก่อน เราจึงสามารถยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินของท่านได้

ขั้นแรก เราแนะนำให้ท่านอ่านแนวปฏิบัติเรื่องการอนุญาตการเดินทาง (Travel Clearance Guidelines) เพื่อดูว่าสภาพของท่านน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง หรือต้องใช้ใบอนุญาตหรือไม่ และท่านจะขอใบอนุญาตดังกล่าวได้อย่างไร

 • สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดย Jetstar (JQ) และโดย Eastern Australia Airlines เพื่อ Jetstar Airwaysแบบฟอร์มใบอนุญาตการเดินทางของเจ็ทสตาร์
 • สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดยเจ็ทสตาร์เอเชีย (3K) กรุณาดูที่แบบฟอร์มใบอนุญาตการเดินทางของเจ็ทสตาร์เอเชีย
 • สำหรับการเดินทางที่ดำเนินงานโดยเจ็ทสตาร์เจแปน (GK) กรุณาดูที่แบบฟอร์มใบอนุญาตการเดินทางของเจ็ทสตาร์เจแปน
 • กรุณาสังเกตว่า: หากท่านเป็นผู้โดยสารที่ต้องใช้ใบอนุญาตทางการแพทย์ ท่านจะไม่สามารถเดินทางกับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก (BL) ได้

   

  ผู้มีอาการภูมิแพ้ชนิดรุนแรง

  ทั้งนี้ ทางสายการบินเจ็ทสตาร์ไม่สามารถรับรองได้ว่าภายในห้องโดยสารของเครื่องบินมีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่สามารถทำให้เที่ยวบินของเราปลอดจากถั่วลิสงได้ เพราะเป็นการยากที่จะทำการห้ามมิให้ผู้โดยสารท่านอื่นนำเอาถั่วลิสงหรือขนมอบกรอบที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงเข้ามารับประทานในห้องโดยสารได้

  ลูกเรือของเจ็ทสตาร์ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อดูแลปัญหาด้านสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลอื่นๆ ดังนั้น กรุณาพกยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้ขณะเดินทางโดยใส่ลงในกระเป๋าถือสำหรับพกพาขึ้นเครื่องของท่านเอง

  โรคติดต่อและโรคแพร่เชื้อ

  ถ้าท่านเป็นโรคติดต่อและโรคแพร่เชื้อใดๆ เราไม่สามารถให้ท่านโดยสารไปกับเราได้ จนกว่าความเสียงในการแพร่เชื้อดังกล่าวไปยังผู้โดยสารอื่นๆ หมดไป

  โรคหลอดเลือดดำอุดตัน

  จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่าหากไม่มีการเคลื่อนไหวในระยะเวลาหนึ่ง อาจทำให้เกิดอาการหลอดเลือดดำอุดตันบริเวณขาได้ (DVT - Deep Vein Thrombosis) หากคุณคิดว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดดำอุดตัน (DVT) หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนออกเดินทาง

  การพกพายาเมื่อเดินทาง

  เราแนะนำว่าท่านควรเก็บยาสำคัญของท่านไว้ในกระเป๋าที่ท่านพกพาเข้าห้องโดยสาร โดยอย่างน้อยให้พอใช้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เพื่อที่ท่านจะได้สามารถทานหรือใช้ยาของท่านได้ในกรณีที่ท่านหาสัมภาระที่ขนส่งใต้ท้องเครื่องบินไม่พบ ณ เวลาใดก็ตามของการเดินทางของท่าน

  ยาควรมีฉลากที่พิมพ์อย่างเป็นทางการที่ระบุว่าเป็นยาอะไรหรือชื่อผู้ผลิตหรือฉลากทางเภสัชกรรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือศุลกากรอาจขอหลักฐานยืนยันความจำเป็นที่ท่านต้องใช้ยาดังกล่าว

  ถ้าจำเป็นต้องพกเข็มฉีดยาขึ้นเครื่องบิน กรุณาตรวจสอบว่าท่านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว ณ จุดตรวจผู้โดยสาร และถ้าเป็นไปได้ ให้ท่านแสดงหลักฐานหรือบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันสถานะทางการแพทย์ของท่าน

  การตั้งครรภ์

  ถ้าท่านตั้งครรภ์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้

  สำหรับการตั้งครรภ์ทุกระยะ จะต้องเว้นระยะอย่างน้อย 7 วันระหว่างวันเดินทางเสร็จ กับวันครบกำหนดคลอดของท่าน

  ถ้าท่านมีครรภ์ที่ปกติและไม่มีโรคแทรกซ้อนและมีอายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์เมื่อเดินทางกับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ ท่านไม่จำเป็นต้องพกเอกสารทางการแพทย์ใดๆมากับตัวท่าน

  ถ้าท่านมีอายุครรภ์แก่กว่า 28 สัปดาห์ ท่านต้องพกใบรับรองหรือจดหมายจากแพทย์มีทะเบียนหรือผดุงครรภ์มีทะเบียนที่ออกให้ไม่เกิน 10 วันก่อนการเดินทางที่ยืนยันว่า:

  • วันกำหนดคลอดโดยประมาณ;
  • เป็นครรภ์เดี่ยวหรือครรภ์แฝด;
  • ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์

  ท่านต้องแสดงใบรับรองหรือจดหมายดังกล่าวเมื่อเราขอดู และต้องพกติดตัวท่านมาที่สนามบิน และให้ใส่ไว้ในสัมภาระของท่านในห้องโดยสารของเครื่องบินด้วย ทั้งนี้ ยกเว้นเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการโดย Jetstar Japan (GK) ท่านจะต้องพกใบรับรองหรือจดหมายจากแพทย์หรือผดุงครรภ์มีทะเบียนก็ต่อเมื่อท่านมีอายุครรภ์แก่กว่า 35 สัปดาห์เท่านั้น

  ต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์ (Medical clearance) ถ้าการตั้งครรภ์ของท่านไม่ปกติหรือมีอาการแทรกซ้อน กรุณาคลิกที่นี่เพื่อไปยังแบบฟอร์มการอนุญาตการเดินทางของแควนตัสกรุ๊ป

  สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางสั้นกว่า 4 ชั่วโมง:

  • หากท่านไม่มีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ ท่านก็สามารถเดินทางได้จนถึงปลายสัปดาห์ที่ 40 ของการตั้งครรภ์ถ้าเป็นครรภ์เดี่ยว และได้ถึงปลายสัปดาห์ที่ 36 ถ้าเป็นครรภ์แฝด (เช่นแฝดสอง)
  • ต้องใช้ ใบรับรองแพทย์ หากท่านมีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์

  สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป:

  • หากท่านไม่มีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ ท่านก็สามารถเดินทางได้จนถึงปลายสัปดาห์ที่ 36 ของการตั้งครรภ์ถ้าเป็นครรภ์เดี่ยว และได้ถึงปลายสัปดาห์ที่ 32 ถ้าเป็นครรภ์แฝด (เช่นแฝดสอง)
  • ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ หากท่านมีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์

  หากท่านประสงค์จะเดินทางภายในเจ็ดวันหลังคลอด ก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วย ไม่อนุญาตให้ทารกเดินทางในช่วง 48 ชั่วโมงหลังคลอด และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วยถ้าต้องการเดินทางระหว่างช่วงสามถึงเจ็ดวันหลังคลอด

  ข้อสังเกตพิเศษสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศของ Jetstar Pacific (BL), Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Japan (GK)

  เป็นข้อบังคับอย่างเข้มงวดที่ผู้โดยสารที่อายุครรภ์แก่กว่า 28 สัปดาห์จะต้องพกใบรับรองหรือจดหมายจากแพทย์มีทะเบียนหรือผดุงครรภ์มีทะเบียนที่ออกให้ไม่เกิน 10 วันก่อนการเดินทาง

  ผู้โดยสารที่เรายอมให้เดินทางกับ Jetstar Pacific (BL) อาจต้องลงชื่อในใบจำกัดความรับผิด

  เราจะไม่ขนส่งผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกับ Jetstar Pacific (BL) และมีอายุครรภ์แก่กว่า 35 สัปดาห์

  กรุณาสังเกตว่า: :

  • เราไม่รับรองว่าการเดินทางจะปลอดภัยสำหรับท่านไม่ว่าจะเป็นระยะใดก็ตามของการตั้งครรภ์ของท่าน ท่านต้องขอคำปรึกษาจากแพทย์ของท่านเอง ระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้เป็นเพียงข้อกำหนดขั้นต่ำของเรา
  • บางประเทศมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าประเทศของสตรีมีครรภ์สัญชาติอื่น กรุณาตรวจสอบกับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้องก่อนการเดินทาง เพื่อดูข้อจำกัดเพิ่มเติมใดๆ

ปิด
loading