หนังสือเดินทาง
และวีซ่า

เมื่อท่านเดินทางกับเที่ยวบินในประเทศของเจ็ทสตาร์ ท่านอาจจะต้องแสดงบัตรประจำตัวติดรูปถ่าย ท่านต้องใช้หนังสือเดินทางทุกครั้งที่เดินทางกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และอาจต้องใช้เอกสารอื่นด้วย

เที่ยวบินในประเทศ

สำหรับเที่ยวบินในประเทศที่บินขึ้นจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวติดรูปถ่ายด้วย

สำหรับเที่ยวบินในประเทศเที่ยวอื่น เจ้าหน้าที่อาจขอตรวจบัตรประจำตัวของท่านด้วย

สำหรับเด็กและทารกที่เดินทางกับเที่ยวบินในประเทศนั้น ข้อกำหนดเรื่องการตรวจบัตรประจำตัวจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

ดูรายละเอียดสิ่งที่ท่านต้องเตรียมได้ที่ การเช็คอินในประเทศ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศทุกเที่ยวนั้น ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เด็กและทารกก็ต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศบางกรณีนั้น ท่านต้องเตรียมเอกสารอื่นๆอีกอย่างเช่น วีซ่า หลักฐานการเดินทางต่อ หรือรายละเอียดการติดต่อ หนังสือเดินทางของท่านอาจมีวันหมดอายุ

แต่ละประเทศก็มีระเบียบเกี่ยวกับผู้เดินทางเข้าประเทศแตกต่างกันออกไป เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำความเข้าใจและจัดเตรียมเอกสารการเดินทางที่เหมาะสมให้ครบถ้วน เจ็ทสตาร์ไม่สามารถช่วยท่านได้หากท่านมาถึงสนามบินแล้วไม่มีเอกสารที่จำเป็นต้องใช้

กรุณาติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศปลายทาง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ท่านจำเป็นต้องใช้ บางกรณีการออกวีซ่านั้นต้องใช้เวลา ดังนั้นท่านจึงควรเตรียมเอกสารการเดินทางไว้แต่เนิ่นๆที่สุดเท่าที่จะทำได้

ดูระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐ

คำแนะนำการเดินทาง

ท่านควรศึกษาสภาพปัจจุบันของประเทศปลายทาง เพื่อทำความเข้าใจว่าจะส่งผลกระทบต่อท่านอย่างไร เราไม่สามารถแจ้งรายละเอียดความปลอดภัยของปลายทางของท่านได้อย่างแม่นยำทุกครั้ง ดังนั้นท่านควรหาความรู้จาก:

ปิด
loading