อนุญาตให้:
1. เเปลี่ยนแปลงชื่อ
ผู้โดยสารได้
2. เปลี่ยนแปลงเวลา/
เที่ยวบินได้
ดู กฎระเบียบค่าโดยสาร
ทั้งหมด
 

เป็นอีกทางเลือกที่เราช่วยให้การเดินทางของท่านง่ายขึ้น

 
 
 
# มีข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลง, ดู กฎระเบียบค่าโดยสาร ทั้งหมด. ชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน 1,500 บาทต่อท่านต่อครั้ง ไม่รวมถึงแพคเกจพลัสหรือแพคเกจแม็กซ์.
+ บัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่มบริการระหว่างเที่ยวบิน ดูรายละเอียดทั้งหมดตามตารางด้านล่าง.
~ ราคาแพคเกจพลัสอาจเปลี่ยนแปลงตามเที่ยวบินขาออกและขาเข้าของแต่ละเมือง.
ƒ เลือกรับระหว่างบัตรกำนัลส่วนสดเที่ยวบินเจ็ทสตาร์ หรือรับคะแนนสะสมไมล์สายการบินแควนตัส. ท่านต้องเป็นสมาชิกสายการบินแควนตัสจึงจะได้รับและแลกคะแนนสะสมไมล์ของสายการบินแควนตัสได้. อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก. สมาชิกสายการบินแควนตัสที่มีการเดินทางกับสายการบินเจ็ทสตาร์เที่ยวบิน เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส (JQ), เจ็ทสตาร์เอเชีย (3K) และ เจ็ทสตาร์เจแปน (GK) สารมารถรับคะแนนสะสมไมล์แควนตัสและสถานะเครดิตที่มีสิทธิ์ในส่วนของราคาและเที่ยวบินต่างๆข้างต้น. ไม่มีรางวัล Classic Flight Rewards ไม่ได้รับสิทธิ์สะสมไมล์แควนตัส รายการข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถดูได้ที่ qantas.com/terms. เที่ยวบินเจ็ทสตาร์แปซิฟิก (BL) ท่านจะไม่ได้คะแนนสะสมไมล์แควนตัสและสถานะเครดิต.
 

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ที่นั่ง และ ประเภทเที่ยวบิน.

 

อาหาร,เครื่องดื่ม และบัตรกำนัลเจ็ทสตาร์

ประเภทเที่ยวบิน

การเพิ่มแพคเกจพลัส

เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น และเที่ยวบินในเอเชีย โดยสายการบินเจ็ทสตาร์เอเชีย (3K)

สำหรับทุกเที่ยวบินตรงของเที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้นและและเที่ยวบินในเอเชียด้วยบริการเที่ยวบินของสายการบินเจ็ทสตาร์, ผู้โดยสารจะได้รับอาหารรวมถึงเครี่องดื่มร้อนและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อย่างละหนึ่งซึ่งมีมูลค่าถึง 250 บาท. ผู้โดยสารที่ต้องการสั่งอาหารมังสวิรัติสามารถระบุได้ตอนทำจอง.

 
เราจะออกบัตรกำนัล (Jetstar Flight Rewards Voucher) ให้ในสกุลเงินที่ท่านใช้จอง และจะส่งให้ท่านภายใน 7 วันหลังจากวันที่เดินทาง โดยจะส่งไปยังอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ในการจองของท่าน
 

กฏระเบียบค่าโดยสาร

ดูหน้า ข้อกำหนดและเงี่อนไขของสายการบิน เพื่อด ูกฏระเบียบค่าโดยสาร. ตามตารางเบื้องต้นเป็นข้ออธิบายคร่าวๆเท่านั้น และไม่ใช่เป็นกฏเกณฑ์ราคาของสายการบิน. ทางสายการบินขอแนะนำให้ท่านอ่านกฏระเบียบค่าโดยสารทั้งหมดก่อนทำการซื้อบัตรโดยสาร.

ปิด
loading