เราได้เปลี่ยนแปลงบริการรับประกันราคาถูกกว่าของเราเพื่อยืนยันว่าเราสามารถให้ราคาตั๋วที่ถูกที่สุดแก่ท่านได้ตลอดเวลา

  1. เที่ยวบินของท่านต้องออกเดินทางหรือการท่องเที่ยวของท่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่ 7 วันขึ้นไปหลังจากที่ท่านเริ่มการแชตออนไลน์ออนไลน์หรือโทรศัพท์ (เปลี่ยนแปลงจากเดิมคือ 72 ชั่วโมง)

  2. เราเริ่มต้นใช้นโยบายการใช้งานอย่างเป็นธรรมพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารทุกคนของเราจะสามารถรับประโยชน์จากบริการรับประกันราคาถูกกว่าของเราได้ต่อไป

ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ

หากท่านพบเที่ยวบินที่คล้ายกันและมีราคาที่ถูกกว่าเที่ยวบินของเราบนอินเตอร์เน็ต เรายินดีจะลดราคาให้ถูกกว่าราคาดังกล่าวอีก 10%*

โครงการประกันราคา (Price Beat Guarantee) ของเรา เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะเสนอราคาบริการเที่ยวบินในราคาที่ต่ำที่สุดให้ท่านตลอดเวลา กรณีท่านพบเที่ยวบินของสายการบินอื่นในอินเตอร์เน็ตที่ราคาถูกกว่าของเรา – เรายินดีปรับลดราคาให้ท่านเมื่อท่านโทรแจ้งให้รับทราบ เราก็จะเสนอเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่ถูกกว่าราคาของคู่แข่ง 10% -- เพื่อให้ท่านเดินทางไปกับเรา!

นอกจากนี้ โครงการประกันราคาของเรายังครอบคลุมถึงแพ็กเกจทัวร์อีกด้วย – ถ้าท่านพบแพ็กเกจทัวร์ที่ราคาถูกกว่า เรายินดีปรับลดราคาให้ต่ำกว่าของคู่แข่ง 10%*ท่านสามารถจองเที่ยวบินและแพ็กเกจทัวร์ได้สูงสุดสำหรับ 10 ท่าน

วิธีการขอรับเงินประกันราคาถูกกว่า 10%

  1. โทรมาหาเราด้วยเบอร์โทรศัพท์จากประเทศของท่านก่อนทำการซื้อตั๋ว

  2. เตรียม URL ของเว็บไซต์ที่ท่านพบเที่ยวบินหรือแพ็กเกจวันหยุดที่ถูกกว่าไว้ให้พร้อม

  3. เราจะดำเนินการตรวจสอบราคา อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการส่วนลดจากเราท่านต้องซื้อตั๋วทันที

  4. รับส่วนลด 10%! ถ้าท่านอยู่ในญี่ปุ่น เราจะส่งส่วนต่างราคาและส่วนลด 10% ให้ท่านเป็นตั๋ว ซึ่งท่านสามารถใช้ได้ทันทีหรือใช้สำหรับการจองในอนาคตก็ได้

  5. เราจะส่งกำหนดการเดินทาง (Itinerary) ให้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังที่ท่านโทรมา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เราจะลดราคาให้ทุกครั้งเมื่อตรงตามเงื่อนไขของเรา

ทั้งแพ็กเกจวันหยุดและเที่ยวบินจะต้อง:

 • ปัจจุบันมีให้ประชาชนทั่วไป ในสกุลเงินเดียวกันและมีข้อเสนอให้ทางอินเทอร์เน็ต
 • วางขายบนเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือญี่ปุ่นสำหรับเจ็ทสตาร์ เจแปน และสำหรับเจ็ทสตาร์ แปซิฟิกนั้น เว็บไซต์จะเป็นภาษาอังกฤษหรือเวียดนามก็ได้
 • ถูกกว่าเมื่อรวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพิ่ม ค่าบริการพิเศษ (Surcharge) และภาษีทั้งหมดแล้ว
 • ออกเดินทางหลังจาก 7 วันขึ้นไปหลังจากที่ท่านเริ่มการแชตออนไลน์ออนไลน์หรือโทรศัพท์
 • การจองเที่ยวบินและแพ็คเกจวันหยุดครั้งใหม่ที่มีผู้โดยสารไม่เกิน 10 คนต่อการจอง

เที่ยวบินของคู่แข่งจะต้อง:

 • ให้บริการด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ใช่เจ็ทสตาร์
 • ถูกกว่าเที่ยวบินที่เทียบเท่ากันที่ยังว่างอยู่และมีราคาต่ำสุดบน Jetstar.com ในเส้นทางเดียวกัน – สนามบินต้นทางและปลายทางจะต้องเป็นที่เดียวกัน
 • เป็นการบินตรงและขาเดียว
 • เมื่อเทียบกับเที่ยวบินของ เจ็ทสตาร์ (JQ), เจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K), เจ็ทสตาร์ เจแปน (GK) หรือ เจ็ทสตาร์ แปซิฟิก (BL) เท่านั้น ส่วนเที่ยวบินโค้ดแชร์ของ Qantas (QF) ไม่เกี่ยว และห้ามเทียบกับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ด้วยกันเอง
 • ห้ามเป็นเที่ยวบินที่ต้องสมัครสมาชิกหรือเป็นเที่ยวบินสำหรับผู้สะสมไมล์ นอกจากนี้จะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น

เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่ท่านนำมาเปรียบเทียบจะต้อง:

 • เป็นตั๋วชั้น Economy Starter ห้ามเปรียบเทียบราคากับตั๋วชั้นอื่นของเรา เช่น Economy Starter Plus, Economy Starter Max, Business Class และ Business Class Max
 • เป็นการบินตรงและขาเดียว
 • ออกเดินทางในเวลาใกล้เคียงกัน โดยทั้งสองเที่ยวบินจะต้องออกเดินทาง:
  • ห่างกันไม่เกิน 1 ชั่วโมง กรณีที่เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ หรือเที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
  • ห่างกันไม่เกิน 1 ชั่วโมง กรณีที่เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศในเอเชีย
  • ภายในวันเดียวกัน กรณีที่เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (ยกเว้นเที่ยวบินในเอเชียและออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)

แพ็กเกจวันหยุดของคู่แข่งจะต้อง:

 • ราคาต่ำกว่าแพ็กเกจราคาถูกที่สุดที่มีขายอยู่ของเจ็ทสตาร์
 • จองเป็นแพ็กเกจเดียวกัน
 • เหมือนกันหรือคล้ายกัน ซึ่งก็หมายความว่า:
  • เที่ยวบินที่ท่านเปรียบเทียบนั้นจะต้องตรงตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และ
  • แพ็กเกจจะต้องประกอบด้วยโรงแรม รถ หรือกิจกรรมเดียวกัน

เวลาที่ท่านเปรียบเทียบแพ็กเกจทัวร์ของเจ็ทสตาร์กับของคู่แข่งนั้น แพ็กเกจทัวร์ของเจ็ทสตาร์จะต้องประกอบด้วยเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ (JQ) อย่างน้อยหนึ่งเที่ยว

สัมภาระและบริการพิเศษ

นอกจากนี้เรายังนำราคาสัมภาระเข้าร่วมในโครงการรับประกันราคาของเราด้วย

สิ่งที่เราจะเปรียบเทียบ:

เที่ยวบินของคู่แข่ง เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์
เที่ยวบินพร้อมโควตาสัมภาระไม่เกิน 19 กก. เที่ยวบินของเราที่ไม่มีโควตาสัมภาระเช็คอิน
เที่ยวบินพร้อมโควตาสัมภาระตั้งแต่ 20 กก.ขึ้นไป เที่ยวบินของเราพร้อมโควตาสัมภาระเช็คอิน 20 กก.

ท่านไม่จำเป็นต้องเพิ่มสัมภาระเช็คอิน โดยเราจะมีโควตาสัมภาระ 15-40 กก. ให้ท่านเลือกซื้อได้ถ้าท่านต้องการ

สำหรับสัมภาระเช็คอินหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ซื้อเพิ่มเข้ากับผลิตภัณฑ์ของเจ็ทสตาร์ที่นำมาเปรียบเทียบนั้น ท่านจะไม่ได้รับส่วนลด แต่ท่านก็สามารถเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าสู่การจองของท่านได้

ต้องจองแพ็กเกจวันหยุดหรือเที่ยวบินก่อน หรือภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017

นโยบายการใช้งานอย่างเป็นธรรม

เรามุ่งมั่นที่จะยืนยันว่าผู้โดยสารของเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกันราคาถูกกว่าของเรา ดังนั้นเราจึงเริ่มต้นใช้นโยบายการใช้งานอย่างเป็นธรรมเพื่อยืนยันว่าไม่มีผู้โดยสารรายใดของเราจะเสียเปรียบเมื่อคนอื่นใช้งานอย่างไม่เหมาะสม

จุดประสงค์คือการป้องกันการตักตวงผลประโยชน์จากการรับประกันราคาถูกกว่า (Price Beat Guarantee) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และเพื่อยืนยันว่าจะไม่ถูกนำไปใช้เกินควรหรือไม่เป็นธรรม ด้วยวิธีการนี้ ผู้โดยสารทุกคนของเราจะยังสามารถได้รับประโยชน์จากบริการนี้ได้

เรามีสิทธิ์ปฏิเสธการจองในบริการรับประกันราคาถูกกว่าของเราภายใต้นโยบายการใช้งานอย่างเป็นธรรมได้ถ้าเราเห็นว่าการใช้บริการรับประกันราคาถูกกว่านั้นไม่เหมาะสม

การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม

ตัวอย่างการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมมีดังนี้:

 • การใช้ประโยชน์ทางการค้าของบริการรับประกันราคาถูกกว่าด้วยการขายต่อตั๋วโดยไม่ให้ส่วนลดของราคาแก่ผู้โดยสาร และ
 • ใช้บริการรับประกันราคาถูกกว่าจองตั๋วซ้ำซ้อน

ถ้าเราเชื่อว่าการใช้บริการรับประกันราคาถูกกว่าของท่านนั้นไม่เหมาะสมหรือมากเกินควร เรามีสิทธิ์จำกัดหรือปฏิเสธการใช้บริการรับประกันราคาถูกว่าของท่านในอนาคตได้