ลงทะเบียน JetMail

*ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียม 271-1,474 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายเที่ยวบินกลับประเทศไทยและมีค่าบริการการจองเที่ยวบิน
ราคาเริ่มต้นชั้นประหยัดต่อเที่ยวและสัมภาระถือขี้นเครื่องเท่านั้น
ราคาชั้นธุรกิจต่อเที่ยวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง7กิโลกรัม
ที่นั่งมีจำกัดและอาจไม่ว่างในช่วงเทศกาลหรือตลอดทุกเที่ยวบิน ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบิน
สามารถอ่านรายละเอียด ข้อแนะนำสำคัญเกี่ยวกับราคาพิเศษและเงื่อนไขราคาพิเศษที่เสนอ.

สิ้นสุดการขาย วันที่ 16 สิงหาคม 2558 (23.59 น.) หรือจนกว่าที่นั่งราคาพิเศษจำหน่ายหมด

วิธีการจอง Jetstar.com สำหรับเที่ยวบินกลับประเทศไทย ฟรี *

  • เลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการด้านล่าง วันเดินทางตามที่กำหนดสำหรับท่านในการค้นหาเที่ยวบินกลับประเทศไทย ฟรี*
  • คลิกที่ ค้นหาเที่ยวบิน ที่ลิงค์ด้านข้างและเลือกวันเดินทางที่ต้องการ
  • มองหา “เที่ยวบินกลับ ฟรี*” เที่ยวบินกลับประเทศไทย

ตัวอย่างวิธีการสำรองเที่ยวบินไปสิงคโปร์และเที่ยวบินกลับกรุงเทพฯ ฟรี* (ตามกำหนดวันเดินทาง ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียม)

ราคาเริ่มต้นชั้นประหยัดออกจากกรุงเทพฯ

 

ราคาเริ่มต้นชั้นประหยัดกลับกรุงเทพฯ

 

รวมค่าโดยสารไปและกลับ

2,299บาท
(ค่าโดยสาร 1,599 บาท + 700บาท ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม)

 

860 บาท
(ค่าโดยสาร 0 บาท + 860 บาท ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม)

 

3,159 บาท
( 2,299 บาท + 860 บาท)

ออกเดินทาง   ถึง วันที่เดินทาง ราคาพิเศษหรือราคาเสนอ สิ้นสุด ราคาพิเศษหรือประเภทที่เสนอ ประเภทของตั๋ว ราคา(ต่อเที่ยว)บาท  
Loading...

ขออภัย ไม่มีราคาพิเศษหรือราคาเสนอพิเศษสำหรับเที่ยวบินที่ท่านได้ทำการเลือก

เลือกใหม่อีกครั้งโดยค้นหาหรือตรวจดูจากราคาพิเศษหรือราคาเสนอ

 

ข้อสำคัญ

  • เลือกความต้องการ ตามแถวที่กำหนด
  • ราคาพิเศษ และ ข้อเสนอพิเศษ มีที่นั่งว่างสำหรับการเดินทางไปและกลับ
  • ราคาพิเศษ และ ข้อเสนอพิเศษ มีที่นั่งว่างเที่ยวเดียวเท่านั้น

ข้อแนะนำสำคัญ เกี่ยวกับราคาพิเศษ และเงื่อนไขราคาพิเศษที่เสนอ

ข้อจำกัดสัมภาระถือขึ้นเครื่องขนาดและน้ำหนักอย่างเคร่งครัด หากเกินข้อกำหนด

ผู้โดยสารต้องเช็คอินสัมภาระ,โดยชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข ของสายการบิน

ราคาต่อเที่ยวรวมค่าภาษีสนามบิน ค่าบริการค่าธรรมเนียม 200-250บาทต่อผู้โดยสาร/ต่อเที่ยว

ราคาที่เสนอเป็นราคาต่อเที่ยว สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งใหม่โดยทำการที่นั่งผ่านเวบไซต์ที่กำหนด

ราคาที่เสนอเป็นราคาต่อเที่ยว สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งใหม่โดยทำการที่นั่งผ่านเวบไซต์ที่กำหนด ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือยกเลิกเที่ยวบินได้ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้โดยชำระ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ถ้ามี สำหรับการเดินทางทั้งหมดโดยเจ็ทสตาร์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินเจ็ทสตาร์.

ก่อนการสำรองที่นั่งและก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อแนะนำการเดินทาง.

ปิด
loading