This is our website for:

จ่ายเที่ยวบินไป เที่ยวบินกลับบ้าน
ฟรี*

ลงทะเบียน JetMail

* เที่ยวบินขากลับกรุงเทพฯ ชำระเฉพาะค่าภาษีสนามบิน 1,125 บาท มีค่าธรรมเนียมในการสำรองที่นั่ง เที่ยวบินสิงคโปร์กลับกรุงเทพฯ ฟรี เฉพาะเที่ยวบิน 3K509 เท่านั้น

วิธีการจองเที่ยวบินกลับประเทศไทยฟรี

  • เลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการด้านล่าง วันเดินทางตามที่กำหนดสำหรับท่านในการค้นหาเที่ยวบินกลับกรุงเทพฯ ฟรี
  • คลิกที่ ค้นหาเที่ยวบิน ที่ลิงค์ด้านข้างและเลือกวันเดินทางที่ต้องการ
  • มองหา “เที่ยวกลับฟรี” เที่ยวบินกลับกรุงเทพฯ

ตัวอย่างวิธีการสำรองเที่ยวบินไปสิงคโปร์และเที่ยวบินกลับกรุงเทพฯ ฟรี (ตามกำหนดวันเดินทาง)

ราคาเริ่มต้นชั้นประหยัดออกจากกรุงเทพฯ

 

ราคาเริ่มต้นชั้นประหยัดกลับกรุงเทพฯ

 

รวมค่าโดยสารไปและกลับ

2,399บาท
(ค่าโดยสาร 1,499 บาท + 950บาท
ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม)

 

1,125บาท
(ค่าโดยสาร 0 บาท + 1,125บาท
ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม)

 

3,524 บาท
( 2,399 บาท + 1,125 บาท)

สิ้นสุดการขาย 18พฤษภาคม2557(18:00 น.) หรือจนกว่าที่นั่งราคาพิเศษหมด อาจมีการขยายระยะเวลาการขาย

ออกเดินทาง   ถึง วันที่เดินทาง ราคาพิเศษหรือราคาเสนอ สิ้นสุด ราคาพิเศษหรือประเภทที่เสนอ ประเภทของตั๋ว ราคา(ต่อเที่ยว)บาท  
Loading...

ขออภัย ไม่มีราคาพิเศษหรือราคาเสนอพิเศษสำหรับเที่ยวบินที่ท่านได้ทำการเลือก

เลือกใหม่อีกครั้งโดยค้นหาหรือตรวจดูจากราคาพิเศษหรือราคาเสนอ

 

ข้อสำคัญ

  • เลือกความต้องการ ตามแถวที่กำหนด
  • ราคาพิเศษ และ ข้อเสนอพิเศษ มีที่นั่งว่างสำหรับการเดินทางไปและกลับ
  • ราคาพิเศษ และ ข้อเสนอพิเศษ มีที่นั่งว่างเที่ยวเดียวเท่านั้น

ข้อแนะนำสำคัญ เกี่ยวกับราคาพิเศษ และเงื่อนไขราคาพิเศษที่เสนอ

ข้อจำกัดสัมภาระถือขึ้นเครื่องขนาดและน้ำหนักอย่างเคร่งครัด หากเกินข้อกำหนด ผู้โดยสารต้องเช็คอินสัมภาระ,โดยชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข ของสายการบิน

ค่าธรรมเนียมการจอง200บาทต่อผู้โดยสารต่อเที่ยว (400บาท สำหรับเที่ยวบินไปและกลับ) ภาษีสนามบินขึ้นอยู่กับแต่ละสนามบิน

ราคานี้สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งใหม่โดยทำการที่นั่งผ่านเวบไซต์ที่กำหนดเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือยกเลิกเที่ยวบินได้สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้โดยชำระค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ถ้ามี สำหรับการเดินทางทั้งหมดโดยเจ็ทสตาร์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินเจ็ทสตาร์

ก่อนการสำรองที่นั่งและก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อแนะนำการเดินทาง.

ปิด
loading