This is our website for:

การรับประกัน
ของเรา

ในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในลูกค้าคนสำคัญของเรา เราจึงอยากให้ท่าน ทราบว่าท่านสามารถคาดหวังสิ่งใดจากเราได้บ้างและเราทุ่มเทมาก เพียงใดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในทุกบริการของเรา หากเราไม่สามารถบรรลุมาตรฐานบริการระดับสูงที่เราตั้งไว้ได้ เราจะรับผิดชอบชดเชยให้แก่ท่านสำหรับความไม่สะดวกใดๆ ที่ได้รับ

เช่นเดียวกันเรายังรับผิดชอบต่อการมอบแพ็คเกจที่คุ้มค่ากว่า จึงเป็น ที่มาว่าหากท่านพบเว็บสายการบินใดที่ให้ราคาถูกกว่าราคาต่ำสุดของ เจ็ทสตาร์บนเว็บ Jetstar.com ในเส้นทางบินและช่วงเวลาเดียวกัน เราจะมอบราคาที่ต่ำกว่า 10% ให้กับท่าน

การรับประกันราคาต่ำสุด

เที่ยวบิน: 

หากท่านพบเว็บของสายการบินอื่นที่เสนอราคาถูกกว่าราคา เปรียบเทียบต่ำสุดของเจ็ทสตาร์บน Jetstar.com เราขอให้ท่านโทรจอง เที่ยวบินกับเราแล้วเราจะมอบราคาที่ต่ำกว่า สายการบินอื่น 10% (ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเราสามารถ ตรวจสอบได้ว่ามีราคา ที่ถูกกว่าจริง ณ เวลาที่ท่านโทรจอง) โดยราคาเปรียบเทียบ ดังกล่าวต้องเป็นราคาสำหรับ เที่ยวบินแบบบินตรงเที่ยวเดียวที่อยู่ในเส้นทางและ ช่วงเวลาเดียวกัน

การเปรียบเทียบราคาของคู่แข่งที่ ไม่รวม น้ำหนักสัมภาระ หรือรวมน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.:
ถ้าราคารวมของคู่แข่งต่ำกว่า จองตั๋วกับเจ็ทสตาร์แบบไม่รวม สัมภาระโหลดใต้เครื่อง เปรียบเทียบราคารวมของคู่แข่งกับ แพ็คเกจสตาร์ทเตอร์ของเจ็ทสตาร์แบบไม่รวมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

การเปรียบเทียบราคารวมของคู่แข่งที่ รวม น้ำหนักสัมภาระ 20 กก. (ขึ้นไป):
ถ้าราคารวมของคู่แข่งต่ำกว่า จองตั๋วกับเจ็ทสตาร์แบบรวม สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก. กรณีที่ราคารวมของคู่แข่ง รวมน้ำหนักสัมภาระอย่างน้อย 20 กก. จะเทียบได้กับราคา รวมของแพ็คเกจสตาร์ทเตอร์ของเจ็ทสตาร์บวกน้ำหนัก สัมภาระ 20 กก.

น้ำหนักสัมภาระจะถูกนำมาใช้ในการเปรียบเทียบ

ราคาของสายการบินอื่นที่รวมน้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 20 กก. หรือไม่รวมน้ำหนักสัมภาระจะเปรียบเทียบได้กับราคาของ แพ็คเกจสตาร์ทเตอร์ (ไม่รวมบริการเสริม) ของเจ็ทสตาร์ และแพ็คเกจที่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องอย่างน้อย 20 กก.จะเปรียบเทียบได้กับราคารวมของแพ็คเกจ สตาร์ทเตอร์ (ไม่รวมบริการเสริม) ของเจ็ทสตาร์ที่เพิ่ม น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.

แพ็คเกจวันหยุด:

ถ้าท่านเจอแพ็คเกจแบบเดียวกันหรือคล้ายกัน (เที่ยวบินเดียวกันหรือคล้ายกัน พร้อมโรงแรม รถยนต์ หรือกิจกรรมเดียวกัน) จากเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตเว็บอื่นที่มีราคาถูกกว่าแพ็คเกจของเจ็ทสตาร์ที่มีราคาต่ำสุด และท่านจองแพ็คเกจผ่านศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเจ็ทสตาร์ที่เบอร์ 1300 360 520 เราจะลดราคาให้ต่ำกว่าเว็บดังกล่าวอีก 10% แต่เราต้องสามารถยืนยันราคาได้ว่าราคาต่ำกว่าจริง ณ เวลาที่ท่านโทรมาจอง คำว่า "แพ็คเกจ" หมายถึงเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ (JQ) อย่างน้อยหนึ่งเที่ยว พร้อมที่พัก รถเช่า หรือกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่จองไว้ในการอ้างอิงการจองของเที่ยวบินของท่าน กรุณาดูรายละเอียดได้ด้านล่าง:

 

ศูนย์บริการ

ออสเตรเลีย

1300 369 516

นิวซีแลนด์

+ 0800 589 331

สิงคโปร์

800 852 9508

เวียดนาม

 +84 1900 1550
+84 8 629993999

ประเทศอื่นๆ

 ดูหน้า ติดต่อเรา page

 

เที่ยวบินที่ร่วมรายการ

 • การจองเฉพาะเที่ยวบิน - ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับเที่ยวบินแบบบินตรง เที่ยวเดียว (แบบเดี่ยว) ของบริษัท เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส จำกัด บริษัท เจ็ทสตาร์เอเชียแอร์เวย์ส จำกัด แวลูแอร์ จำกัดและบริษัทการบินร่วมหุ้น เจ็ทสตาร์ แปซิฟิคแอร์ไลน์ส ซึ่งรหัสเที่ยวบินขึ้นต้นด้วย JQ, 3K, VF หรือ BL ทั้งนี้ไม่รวมถึงเที่ยวบินร่วมของเจ็ทสตาร์ที่รหัสขึ้นต้นด้วย QF
 • ช่วงเวลาเดียวกัน - เที่ยวบินที่ตรงกับเงื่อนไขของสายการบินอื่นจะต้องเป็น เที่ยวบินแบบบินตรงเที่ยวเดียวที่มีเส้นทางบินเหมือนกันคือมีต้นทางและ ปลายทางเดียวกันกับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ และต้องมีกำหนดเวลาออก เดินทาง
  • ภายใน 1 ชั่วโมงของเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ (JQ) หรือ เจ็ทสตาร์แปซิฟิค (BL) ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินใน ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือเวียดนาม (กล่าวคือ เที่ยวบินตรงที่บินภายในออสเตรเลีย หรือภายในนิวซีแลนด์ หรือภายในเวียดนาม หรือ เที่ยวบินตรงระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หรือ
  • ในวันเดียวกับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่ตรงเงื่อนไข ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินแบบบินตรงของเจ็ทสตาร์ (JQ) หรือเจ็ทสตาร์เอเชีย (3K) ที่บินระหว่างออสเตรเลีย และปลายทางต่างประเทศอื่นๆของเจ็ทสตาร์ หรือ ระหว่างนิวซีแลนด์และปลายทางต่างประเทศอื่นๆ ของ เจ็ทสตาร์
  • ภายใน 1 ชั่วโมงของเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์เอเชีย (3K) แวลูแอร์ (VF) หรือเจ็ทสตาร์ (JQ) ที่ตรงเงื่อนไข ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินในเอเชีย (กล่าวคือ ไม่รวม เที่ยวบินที่ไปหรือกลับจากออสเตรเลีย หรือไปหรือกลับ จากนิวซีแลนด์)
 • แพ็คเกจเดียวกัน - แพ็คเกจของสายการบินอื่นที่รวมน้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 20 กก. หรือไม่รวมน้ำหนักสัมภาระ จะเทียบได้กับแพ็คเกจสตาร์ทเตอร์ (ไม่รวมบริการเสริม) ของเจ็ทสตาร์ ส่วนแพ็คเกจของสายการบินอื่นที่รวม น้ำหนักสัมภาระอย่างน้อย 20 กก. จะเทียบได้กับราคารวมของแพ็คเกจ สตาร์ทเตอร์ (ไม่รวมบริการเสริม) บวกน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.ของเจ็ทสตาร์ กรณีที่ค่าบริการของสายการบินอื่นไม่ชัดเจน จะไม่สามารถ นำมาใช้เปรียบเทียบในโปรโมชั่นนี้ได้
 • ความพร้อมให้บริการ - แพ็คเกจเจ็ทสตาร์ที่เทียบเท่าจะต้องมีให้บริการ ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย กรณีที่แพ็คเกจที่ราคาถูกกว่าเทียบได้กับแพ็คเกจ สตาร์ทเตอร์แบบไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ท่านจะสามารถซื้อได้ เฉพาะแพ็คเกจสตาร์ทเตอร์ (เฉพาะสัมภาระขึ้นเครื่อง) เท่านั้นในโปรโมชั่นนี้ กรณีที่แพ็คเกจที่ราคาถูกกว่าเทียบได้กับแพ็คเกจสตาร์ทเตอร์แบบรวม น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก. ท่านจะสามารถซื้อได้เฉพาะแพ็คเกจ สตาร์ทเตอร์แบบรวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก. เท่านั้นใน โปรโมชั่นนี้ กรณีที่สายการบินอื่นมีแพ็คเกจราคาถูกกว่าอยู่หนึ่งแพ็คเกจ ที่เทียบได้กับแพ็คเกจสตาร์ทเตอร์และแพ็คเกจอีกแพ็คเกจหนึ่งที่เทียบได้กับแพ็คเกจสตาร์ทเตอร์แบบรวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก. ท่านจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการซื้อแพ็คเกจของเจ็ทสตาร์แพ็คเกจใดใน ราคาที่ต่ำกว่าสายการบินดังกล่าว 10%

แพ็คเกจวันหยุดที่ร่วมรายการ

 • การจองแพ็คเกจวันหยุด - ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียวหรือ แบบไป-กลับของบริษัท เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส จำกัด ที่มีรหัสเที่ยวบินขึ้นต้น ด้วย JQ ซึ่งทำการจองพร้อมกับรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ที่พัก รถเช่า และ/หรือกิจกรรมภาคพื้นดินต่างๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงเที่ยวบินร่วมของ เจ็ทสตาร์ที่รหัสขึ้นต้นด้วย QF หรือในกรณีที่ที่พัก รถเช่า และ/หรือกิจกรรม ต้องทำการจองแยกต่างหากเท่านั้น (กล่าวคือ รหัสการจองต่างกัน) และไม่สามารถใช้กับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์เอเชีย (3K) แวลูแอร์ (VF) และเจ็ทสตาร์แปซิฟิก (BL) ได้
 • ช่วงเวลาและราคาตั๋วเครื่องบินที่เหมือนหรือเทียบเท่ากัน - เที่ยวบินที่ ตรงเงื่อนไขในชุดแพ็คเกจวันหยุดของคู่แข่งจะต้องเป็นเที่ยวบินของเจ็ท สตาร์ไม่ว่าหนึ่งเที่ยวหรือหลายเที่ยว หรือเที่ยวบินของสาบการบินอื่นที่มี ช่วงเวลาและราคาตั๋วเครื่องบินเหมือนกัน (ดูในหัวข้อเที่ยวบิน)
 • องค์ประกอบอื่นๆ - ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่เที่ยวบินในแพ็คเกจ ได้แก่
  • อัตราค่าเช่ารถ (ถ้ารวมอยู่ในแพ็คเกจ) ต้องเป็นของบริษัทรถเช่า เดียวกัน รถประเภทเดียวกัน ระยะเวลาในการเช่าและวันที่เช่ารถยนต์ ตรงกัน
  • ที่พัก (ถ้ารวมอยู่ในแพ็คเกจ) ต้องเป็นโรงแรมเดียวกัน ห้องแบบ เดียวกัน ระยะเวลาที่เข้าพักเท่ากัน วันที่เช็คอินและเช็คเอาท์ตรงกัน จำนวนผู้โดยสารต่อห้องเท่ากัน โดยครอบคลุมบริการที่เหมือนกัน
  • กิจกรรม (ถ้ารวมอยู่ในแพ็คเกจ) ต้องเป็นของผู้ให้บริการเดียวกัน จำนวนผู้โดยสารเท่ากัน วันที่เดินทางตรงกันและครอบคลุมบริการ ที่เหมือนกัน
 • ความพร้อมให้บริการ – หากท่านกำลังเปรียบเทียบแพ็คเกจซึ่งประกอบด้วย เที่ยวบินของสายการบินอื่น เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่ตรงเงื่อนไขไม่ว่าจะ เที่ยวเดียวหรือหลายเที่ยวจะต้องมีให้บริการในช่วงเวลาเดียวกัน กรณีที่ แพ็คเกจที่ราคาถูกกว่ามีค่าตั๋วเครื่องบินเทียบได้กับแพ็คเกจสตาร์ทเตอร์ ท่านจะสามารถซื้อได้เฉพาะแพ็คเกจสตาร์ทเตอร์ (เฉพาะสัมภาระขึ้นเครื่อง) เท่านั้นในโปรโมชั่นนี้ กรณีที่แพ็คเกจที่ราคาถูกกว่ามีค่าตั๋วเครื่องบินเทียบได้ กับแพ็คเกจสตาร์ทเตอร์แบบรวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก. ท่านจะสามารถซื้อได้เฉพาะแพ็คเกจสตาร์ทเตอร์แบบรวมน้ำหนักสัมภาระ โหลดใต้เครื่อง 20 กก. เท่านั้นในโปรโมชั่นนี้ กรณีที่ชุดแพ็คเกจวันหยุด ของคู่แข่งที่ราคาถูกกว่ามีแพ็คเกจค่าตั๋วเครื่องบินอยู่หนึ่งแพ็คเกจที่เทียบได้ กับแพ็คเกจสตาร์ทเตอร์และแพ็คเกจอีกแพ็คเกจหนึ่งที่เทียบได้กับแพ็คเกจ สตาร์ทเตอร์แบบรวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก. ท่านจะสามารถ เลือกได้ว่าต้องการซื้อแพ็คเกจของเจ็ทสตาร์แพ็คเกจใด

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับเที่ยวบินและวันหยุด 

 • ท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดของราคาตั๋วเครื่องบินหรือแพ็คเกจวันหยุดที่ถูก กว่าให้เจ็ทสตาร์ทราบ รวมถึงที่อยู่เว็บไซต์ที่ท่านพบข้อมูลดังกล่าว เมื่อท่าน โทรจองตั๋วเครื่องบินหรือแพ็คเกจวันหยุดกับเจ็ทสตาร์
 • เราจะสามารถตรวจสอบราคาได้ โดยราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินอื่น หรือแพ็คเกจวันหยุดของคู่แข่งที่ถูกกว่าดังกล่าวจะต้องมีอยู่จริง ณ เวลาที่ท่านโทรหาศูนย์บริการของเจ็ทสตาร์ (ที่หมายเลขข้างต้น) ต้องเป็นสกุลเงินเดียวกันและต้องมีข้อมูลอยู่บนหน้าเว็บไซต์ที่เป็นภาษา อังกฤษ หรือในกรณีที่นำไปเทียบกับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์เอเชียแปซิฟิค (BL) หน้าเว็บจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเวียดนาม
 • เมื่อพนักงานรับจองของเราได้ทำการตรวจสอบเที่ยวบินของสายการบินอื่น หรือแพ็คเกจวันหยุดของคู่แข่งแล้วว่าถูกกว่าจริง เราจะมอบข้อเสนอแพ็คเกจ เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์หรือแพ็คเกจวันหยุดของเจ็ทสตาร์ในราคาที่ถูกกว่า ราคาเที่ยวบินของสายการบินอื่นหรือแพ็คเกจวันหยุดของคู่แข่งถึง 10% โดยท่านจะต้องชำระเงินทันทีเพื่อรับสิทธิ ทางเราจะไม่มีการพักรายการ จองไว้เพื่อให้จ่ายชำระภายหลัง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่รวมแพ็คเกจสตาร์ทเตอร์บวกบริการเสริมพลัส แพ็คเกจ สตาร์ทเตอร์บวกบริการเสริมแม็กซ์ แพ็คเกจบิสสิเนสและแพ็คเกจบิสสิเนส แม็กซ์
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ต่อเมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่ามีราคาแพ็คเกจ เที่ยวบินหรือแพ็คเกจวันหยุดบนเว็บที่ถูกกว่าก่อนทำการจองเท่านั้น โดยจะไม่สามารถใช้สิทธิได้หากทำการจองไปแล้ว
 • เพื่อวัตถุประสงต์ในการตรวจสอบส่วนต่างราคา จึงต้องคำนวณรวมค่า บริการเสริม ค่าธรรมเนียมและภาษีและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งหมดที่ เกี่ยวกับการจองด้วย เราจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจองผ่านโทรศัพท์ สำหรับแพ็คเกจเที่ยวบินหรือแพ็คเกจวันหยุดที่ซื้อในโปรโมชั่นนี้
 • กรุณารอประมาณ 72 ชั่วโมงเพื่อให้เจ็ทสตาร์ส่งกำหนดการไปยังอีเมล ของท่าน ทั้งนี้ท่านจะไม่สามารถจองเที่ยวบินเพื่อออกเดินทางภายใน 72 ชั่วโมงของการจองด้วยโปรโมชั่นนี้ได้
 • ข้อเสนอนี้ไม่รวมถึงการเทียบราคาสำหรับราคาในโครงการสะสมไมล์หรือ ราคาสมาชิก
 • โปรโมชั่นนี้ไม่รวมเที่ยวบินฟรีของสายการบินอื่น (คิดรวมค่าบริการเสริม ค่าธรรมเนียมและภาษีแล้ว)
 • ท่านสามารถซื้อแพ็คเกจเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ได้สูงสุด 10 แพ็คเกจ หรือแพ็คเกจวันหยุดของเจ็ทสตาร์ได้สูงสุด 10 ที่เมื่อใช้สิทธิในโปรโมชั่นนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีผู้ให้บริการอื่นให้ราคาแพ็คเกจ เที่ยวบินหรือแพ็คเกจวันหยุดที่ท่านใช้สิทธิซื้อจากเจ็ทสตาร์ในราคาที่ถูกกว่า
 • ท่านสามารถจองเที่ยวบินด้วยโปรโมชั่นนี้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2014
ปิด
loading