Chúng tôi biết hành lý vô cùng quan trọng với quý khách, vì vậy chúng tôi sẽ luôn làm tốt nhất để đảm bảo quý khách có thể nhận hành lý đúng giờ trong điều kiện giống như khi chúng tôi nhận hành lý.

Nếu khi đến quý khách phát hiện ra hành lý ký gửi của bạn đã bị trì hoãn hoặc bị hư hỏng, xin vui lòng báo cáo đến bộ phận hoặc Trung tâm Dịch vụ Hành lý Jetstar trước khi rời khỏi sân bay.

Nếu quý khách muốn khiếu nại, quý khách cần phải khai báo trong thời hạn được quy định theo công ước quốc tế hoặc pháp luật địa phương nơi hãng hàng không khai thác. Thời hạn hiện nay là:

Đối với các chuyến bay nội địa Nhật Bản, New Zealand và Úc

  • 3 ngày đối với hành lý ký gửi bị hư hỏng
  • 21 ngày đối với hành lý ký gửi bị mất hoặc bị trì hoãn
  • 3 ngày đối với hành lý xách tay

Đối với các chuyến bay nội địa Việt nam

  • 7 ngày đối với hành lý ký gửi bị hư hỏng
  • 21 ngày đối với hành lý ký gửi bị trì hoãn

Đối với tất cả các chuyến bay quốc tế

  • 7 ngày đối với hành lý ký gửi bị hư hỏng
  • 21 ngày đối với hành lý ký gửi bị mất hoặc bị trì hoãn

Khi quý khách nhận được số hiệu hành lý chậm, quý khách có thể kiểm tra tình trạng hành lý bị trì hoãn hoặc cập nhật thông tin trực tuyến. Nếu quý khách đã cung cấp số điện thoại liên lạc hiện tại và / hoặc địa chỉ email khi báo cáo sự cố chậm trễ tại sân bay, chúng tôi sẽ gọi điện thoại hoặc gửi email cho Quý khách khi chúng tôi có bản cập nhật về vị trí hành lý của quý khách.

Khiếu nại hành lý bị mất

Nếu Quý khách cần thực hiện yêu cầu hoàn trả chi phí hoặc bồi hoàn mất mát, quý khách cần phải thực hiện yêu cầu bằng văn bản thông qua mẫu yêu cầu hành lý của chúng tôi. Vui lòng cung cấp các thông tin liên quan, bao gồm cả các chi tiết đặt vé, chuyến bay, bên trong hành lý và bản kê chi tiết mất mát. Yêu cầu của quý khách có thể sẽ không thể được xem xét nếu như không đầy đủ những thông tin chi tiết trên.

Trách nhiệm pháp lý của Jetstar đối với các chi phí hành lý bị mất và hành lý bị trì hoãn được giới hạn theo công ước quốc tế và pháp luật địa phương, xin vui lòng xem Điều lệ vận chuyển của Jetstar để biết chi tiết.

Khiếu nại hành lý bị hư hỏng

Quý khách cần phải cung cấp báo giá sửa chữa và hình ảnh của các phần bị hư hỏng để đánh giá hợp lý yêu cầu bồi thường. Sau khi xem xét yêu cầu của hành khách, chúng tôi có thể chọn chi trả cho phí thay thế, sửa chữa các phần bị hư hỏng theo quyết định của chúng tôi dựa trên những thông tin hành khách cung cấp và phù hợp với các giới hạn trách nhiệm pháp lý liên quan về bồi thường. Xin vui lòng xem Điều lệ vận chuyển của Jetstar

Xin lưu ý rằng khấu hao, hao mòn có thể áp dụng đối với các yêu cầu của quý vị.

Tài sản bị mất

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ phần hành lý nào quý khách có thể đã để lại trên khoang máy bay hoặc bên trong sân bay, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để hỏi nếu hành lý đó đã xác định được vị trí thông qua mẫu yêu cầu hành lýcủa chúng tôi.

Các số điện thoại liên hệ

Đối với hành lý bị hoãn, mất hoặc bị hư hỏng:

VIỆT NAM

1900 1550

Cuộc gọi từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam

ÚC

1800 687 374 toll free

Email: ykienkhachhang@jetstarpacific.com.vn

TRUNG QUỐC

4001 201 451 toll free

INDONESIA

001 803 852 9778 Cuộc gọi miễn phí, chỉ đối với khách hàng Indosat, ngôn ngữ Tiếng Anh

NHẬT BẢN

0570 550 538 Tính phí cuộc gọi, nhấn số 2 để chọn Tiếng Anh

050 3163 8538 Tính phí cuộc gọi, chỉ cung cấp cho thiết bị PHS

NEW ZEALAND

0800 700 730 miễn phí cuộc gọi

SINGAPO

800 852 3632 toll free

ĐÀI LOAN

00801 856 694 miễn phí cuộc gọi

THÁI LAN

001800 611 2961 Chỉ tại Thái Lan

MỸ

1 866 562 4240 miễn phí cuộc gọi, bao gồm cả Hawaii