Quý khách có thể gộp các hành lý quá cỡ vào hạn mức hành lý ký gửi, miễn là từng kiện hàng được đóng gói đúng cách và không vượt quá 32kg. Nếu quý khách bay với kiện hàng vượt quá 32kg thì kiện hàng đó cần được gửi theo đường hàng hóa. Xin lưu ý, có quy định cụ thể v nhạc cụ.

Kích thước tối đa của hành lý có thể tùy thuộc vào giới hạn của loại máy bay mà quý khách đang bay. Đội bay của chúng tôi gồm nhiều loại máy bay khác nhau, toàn bộ đều có giới hạn khá khác nhau về trọng lượng và kích thước hành lý chuyên chở.

Vui lòng kiểm tra hãng vận chuyển và loại máy bay trước khi đặt chỗ để đảm bảo hành lý quá cỡ  của quý khách nằm trong hạn mức kích thước của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, những hạn chế về chiều dài dưới đây bao gồm cả bao bì của gói hành lý quá cỡ. 

Hạn mức kích thước hành lý quá cỡ

Nhà vận chuyển

Loại máy bay 

Chiều dài tối đa

Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K)
and Jetstar Japan (GK)

A320, A321 và Q300

2.3m


Jetstar Pacific (BL)

A320, A321

2.0m

Jetstar Airways (JQ)

787

2.77m

Đối với hành trình có nhiều nhà vận chuyển và loại máy bay thì sẽ áp dụng chiều dài tối đa thấp nhất. Tổng trọng lượng của các kiện hàng và hành lý quá cỡ của quý khách phải nằm trong hạn mức hành lý ký gửi, nếu không sẽ áp dụng phí hành lý quá cước.

Chúng tôi sẽ hết sức nỗ lực để vận chuyển hàng quá cỡ của quý khách trên cùng chuyến bay với quý khách, tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo điều này do những hạn chế vận tải có thể áp dụng với chuyến bay của quý khách.

Chúng tôi đã biên soạn một số thông tin cụ thể về những kiện hàng mà hành khách thường hỏi: