Một số hình ảnh khai trương phòng vé mới

Tại Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 06 - đường Hàm Nghi - P.  Trần Phú - TP. Hà Tĩnh

Đóng
loading