Nhìn chung hãng hàng không sẽ không chấp nhận một người đi máy bay mà không có một Hành khách đi kèm(*) trừ khi người đó có thể đi máy bay độc lập, nghĩa là họ có thể đi máy bay một cách an toàn mà không cần sự trợ giúp, giám sát hoặc cả hai. Có các trường hợp ngoại lệ có giới hạn đối với vấn đề này và Quý khách phải liên hệ với  Trung Tâm Phục Vụ Khách Hàng của Jetstar để biết thêm thông tin.

Chúng tôi không có những hệ thống, nhân viên hoặc phương tiện cần thiết để đảm bảo trợ giúp và giám sát này. Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp một số dịch vụ trợ giúp đặc biệt có giới hạn để hỗ trợ những hành khách đi máy bay cần có chó trợ giúp dành cho người khuyết tật (chỉ trên các chuyến bay do Jetstar Airways (JQ) khai thác), những hành khách đi lại bằng xe lăn, những hành khách bì mù hoặc khiếm thị, những hành khách cần hai chỗ ngồi, những hành khách bị điếc cả hai tai hoặc điếc một tai. Nếu Quý khách cần sử dụng những dịch vụ đặc biệt này, Quý khách phải liên hệ với Trung Tâm Phục Vụ Khách Hàng của Jetstar. Những hành khách đã đặt các dịch vụ đặc biệt thông qua Trung Tâm Phục Vụ Khách Hàng của Jetstar sẽ được ưu tiên lên máy bay trước.

(*) Hành khách đi kèm là hành khách đi bằng vé mua, và theo nhận định hợp lý của chúng tôi thì hành khách đó có thể đi máy bay một cách độc lập và trong trường hợp cần thiết có thể và sẽ trợ giúp, giám sát phù hợp (hoặc cả hai) cho hành khách cụ thể mà họ đi kèm. Theo quy định, nhìn chung Jetstar sẽ không coi một hành khách là hành khách đi kèm phù hợp cho một Trẻ em trừ khi hành khách đó từ 15 tuổi trở lên.

Nếu bác sĩ yêu cầu Quý khách cần có Chứng nhận đảm bảo sức khỏe để đi máy bay, hoặc Quý khách có tình trạng sức khỏe mà theo đó cần phải có Giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe để đi máy bay, xin đề nghị Quý khách tải Mẫu Giấy chứng nhận đảm bảo đủ sức khỏe để đi máy bay và trao đổi về tình trạng sức khỏe của Quý khách với bác sĩ của mình.

Đóng
loading