This is our website for:

Chúng tôi cố gắng bảo đảm hành khách được nhận lại hành lý đúng giờ và nguyên trạng. Nếu không may mà hành lý của Quý khách bị thất lạc hoặc hư hại, xin Quý khách vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi tại sân bay đến.

Đối với các chuyến bay do Jetstar Pacific (BL) khai thác

Mọi khiếu nại về thất lạc hoặc hư hỏng hành lý ký gửi hoặc hành lý xách tay phải được gửi bằng văn bản theo thời hạn như sau:

  • Trong trường hợp hành lý của Quý khách bị hư hỏng: Trong vòng 24 giờ kể từ khi Quý khách nhận được hành lý tại sân bay đến; hoặc
  • Trong trường hợp hành lý bị gửi đến trễ: Trong vòng 3 ngày tính từ khi hành lý được trả cho Quý khách.

Lưu ý: Tại sân bay đến, Quý khách phải mang hành lý tới cho nhân viên của Jetstar để đánh giá hư hỏng.

Đóng
loading