ĐẶT CHỖ ĐOÀN

Trung tâm phục vụ khách hàng Jetstar Pacific tại Việt Nam:

  • Phục vụ 24/24 mỗi ngày, 7 ngày trong tuần
  • Ngôn ngữ giao dịch: Tiếng Việt và tiếng Anh
  • Các số điện thoại:
  • Gọi từ Việt Nam: Tổng đài: 1900 1550 (tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh); 3 583583 (tại Đà Nẵng)
  • Gọi từ nước ngoài: Tổng đài: +84 1900 1550 hoặc +84 8 629993999
  • Email: ykienkhachhang@jetstarpacific.com.vn

Đặt chỗ cho khách đoàn:

Chi tiết liên hệ tại các nước:

Số Khu vực/nước Điện thoại Email
1

Việt Nam

Toàn quốc

+ 84 8 3848 6577

group@jetstarpacific.com.vn

Miền Bắc

+ 84 4 3974 3173
+ 84 4 3974 3167

marketing_hanoi@jetstarpacific.com.vn

Miền Trung

+84 5116 251 265

sales.mro@jetstarpacific.com.vn

Miền Nam

+ 84 8 6290 7348

group.sro@jetstarpacific.com.vn

2

Úc, New Zealand, Malaysia và các nước khác

+61.4.8628 3999

groupsales@jetstar.com

3

China

4001 201 260

 

4

Hong Kong

800 967 614 (61 3 9340 4970)

 

5

Singapore

+65.6546 0571

groups@jetstarasia.com

6

Mỹ

+1.866.397 8171

groupsales@jetstar.com

Đóng
loading