THAY ĐỔI
ĐẶT CHỖ

Khi đã đặt chỗ trên chuyến bay của Jetstar quý khách vẫn có thể thay đổi ngày và thời gian khởi hành cho đến khi quầy làm thủ tục ở sân bay mở cửa. Quý khách cũng có thể thay đổi tên hoặc địa chỉ của hành khách, hay bổ sung em bé vào đặt chỗ. Có thể phát sinh phí và lệ phí bổ sung.

Quý khách cũng có thể thêm hành lý, đồ ăn, giải trí trên chuyến bay và nhiều tiện ích khác phù hợp với quý khách.

Cách thay đổi đặt chỗ của quý khách

Các đặt chỗ thực hiện qua trang mạng này có thể được thay đổi tại quản lý đặt chỗ hoặc, bằng cách gọi đến trung tâm phục vụ khách hàng

Thay đổi những đặt chỗ ban đầu được thực hiện qua điện thoại tại quản lý đặt chỗ hoặc  gọi đến trung tâm phục vụ khách hàng

Để thay đổi tên hoặc địa chỉ khách hàng, hay bổ sung em bé vào đặt chỗ, hãy gọi đến trung tâm phục vụ khách hàng

Hãy chắc chắn là quý khách có mã xác nhận đặt chỗ từ trang hành trình. Những đặt chỗ thực hiện qua đại lý phải do chính đại lý đó thay đổi.

Các phí và lệ phí để thay đổi đặt chỗ của quý khách.

Thời điểm thay đổi đặt chỗ của quý khách

Việc thay đổi đặt chỗ của quý khách có thể thực hiện bất cứ lúc nào trước khi quầy làm thủ tục ở sân bay mở cửa. Hãy xem thời gian mở cửa quầy làm thủ tục tại trang hành trình Jetstar của quý khách hoặc tại: Làm thủ tục

Đóng
loading