This is our website for:

Trẻ em
không có
người đi kèm

Jetstar Pacific Airlines

Nhìn chung hãng hàng không đều yêu cầu hành khách khi đi máy bay phải có khả năng tự đi lại được. Jetstar không có những hệ thống, nhân viên hoặc phương tiện cần thiết để đảm bảo trợ giúp và giám sát hành khách. Trẻ em cần giám sát sẽ không được coi là hành khách có khả năng tự đi lại một mình trên máy bay vì Trẻ em có thể gây náo động hoặc gây nguy hiểm cho chính mình hoặc người khác nếu không có người đi cùng.

Đối với các chuyến bay do Jetstar Airways (JQ) khai thác và các chuyến bay của Jetstar Asia đến/từ Australia và New Zealand

Theo hướng dẫn đối với các chuyến bay do Jetstar Airways (JQ) khai thác và các chuyến bay của Jetstar Asia đến/từ Australia và New Zealand, trẻ em chưa đi học trung học sẽ được coi là không thể đi máy bay một cách độc lập và sẽ không đủ điều kiện đi máy bay trừ khi có hành khách đi kèm phù hợp. Tại thời điểm làm thủ tục lên máy bay,Jetstar có thể yêu cầu bằng chứng xác nhận Trẻ em đang học trung học. Cho dù vậy, nếu Trẻ em đang học trung học nhưng cha mẹ hoặc người giám hộ cho rằng Trẻ em đó không đủ khả năng đi máy bay một cách độc lập mà không có người đi kèm trên các chuyến bay của Jetstar thì họ phải thông báo cho Jetstar biết. Jetstar không thể chuyên chở những hành khách này mà không có người đi kèm.

Quy định về trẻ em học trung học có khả năng đi lại độc lập của Australia/New Zealand


Các bang của Úc

Năm học bắt đầu chương trình trung học

Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia

7
7
7
8
8
7
7
8

New Zealand

Năm học bắt đầu chương trình trung học

Toàn bộ các bang

9

Các quốc gia khác

Năm học bắt đầu chương trình trung học

Tất cả các quốc gia khác

Thẻ học sinh được chấp nhận là giấy tờ hợp lệ

Giấy tờ xác nhận trẻ em học trung học

Loại giấy tờ xác nhận trẻ em đang học trung học là:

  • Thẻ học sinh do trường trung học cấp (có thể là thẻ của năm trước và có thể hết hạn)
  • Thư của trường trung học có in tên trường trên thư, xác nhận trẻ em học trung học và năm học mà trẻ em đang tham dự chương trình học tại trường. Lưu ý: Trẻ em ít nhất đang học trung học mới đủ điều kiện để thực hiện chuyến bay độc lập.

Các chuyến bay khác của Jetstar Asia (3K)

Hành khách là trẻ em dưới 15 tuổi phải đi kèm cùng hành khách từ 15 tuổi trở lên tại thời điểm khởi hành. Hãng chuyên chở sẽ không vận chuyển hành khách là trẻ em đi một mình.

Chuyến bay nội địa Việt Nam do Jetstar Pacific Airlines (BL) khai thác

Trẻ em dưới 12 tuổi (0-11 tuổi) không được phép đi một mình và phải đi kèm cùng với hành khách hợp lệ*

Hãng không chấp nhận vận chuyển hành khách là trẻ em dưới 12 tuổi đi một mình.

Cha mẹ hoặc người giám hộ cho những hành khách là trẻ em từ 12-14 tuổi phải hoàn thành và ký Bản cam kết tại quầy làm thủ tục trước khi trẻ em từ 12-14 tuổi được chấp nhận đi máy bay một mình.

Các chuyến bay nội địa Nhật Bản của Jetstar Japan (GK)

Trẻ em dưới 12 tuổi (0-11 tuổi) không được phép đi một mình và phải đi kèm cùng với hành khách hợp lệ*

Hãng không chấp nhận vận chuyển hành khách là trẻ em dưới 12 tuổi đi một mình.

Giấy tờ tùy thân

Giấy tờ tùy thân của trẻ em được chấp nhận là:

  • Hộ chiếu
  • Giấy khai sinh

(*) Hành khách đi kèm hợp lệ là hành khách đi bằng vé mua, và theo nhận định hợp lý của chúng tôi thì hành khách đó có thể đi máy bay một cách độc lập và trong trường hợp cần thiết có thể và sẽ trợ giúp, giám sát phù hợp (hoặc cả hai) cho hành khách cụ thể mà họ đi kèm. Theo quy định, nhìn chung Jetstar sẽ không coi một hành khách là hành khách đi kèm phù hợp cho một Trẻ em trừ khi hành khách đó từ 15 tuổi trở lên. Jetstar yêu cầu rằng hành khách phải có khả năng đi máy bay một cách độc lập. Chúng tôi không có những hệ thống, nhân viên hoặc phương tiện cần thiết để đảm bảo trợ giúp và giám sát hành khách. Trẻ em cần giám sát sẽ không được coi là hành khách có khả năng tự đi lại một mình trên máy bay vì Trẻ em có thể gây náo động hoặc gây nguy hiểm cho chính mình hoặc người khác nếu không có người đi cùng. 

Đóng
loading