THÔNG TIN
CÁ NHÂN

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này giải thích những điều khoản chung về cách thức Jetstar bảo vệ quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân của quý khách theo Nguyên Tắc Quốc Gia về Quyền Riêng Tư.

Chính sách quyền riêng tư cá nhân

Tuyên bố này sẽ áp dụng đối với mọi thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp cho chúng tôi trong quá trình làm việc. Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư cũng sẽ áp dụng cho mọi thông tin về quý khách do người khác cung cấp cho chúng tôi, ví dụ như một đại lý du lịch. Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này không áp dụng đối với hồ sơ nhân viên, loại hồ sơ này nói chung được miễn áp dụng theo quy định trên.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?


Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ quý khách sẽ tùy thuộc vào những tình huống thu thập và tùy thuộc vào loại dịch vụ mà quý khách yêu cầu chúng tôi cung cấp. Ví dụ như chúng tôi có thể thu thập những thông tin chi tiết như họ tên, địa chỉ, chuyến bay và những thông tin du lịch chi tiết khác, số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và ngày hết hạn, địa chỉ gửi hóa đơn, số điện thoại, thông tin chi tiết về thành viên của chương trình khách hàng trung thành và những vấn đề sức khỏe có liên quan tới việc bố trí việc đi lại của quý khách. Theo yêu cầu của pháp luật chúng tôi phải được quý khách chấp thuận cho thu thập "thông tin nhạy cảm", do đó chúng tôi sẽ cho rằng quý khách đã chấp thuận cho thu thập tất cả thông tin mà chúng tôi được cung cấp để sử dụng căn cứ theo Tuyên Bố này, trừ khi quý khách có thông báo khác cho chúng tôi.

Cách chúng tôi thu thập thông tin


Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về quý khách khi quý khách làm việc với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư từ cho chúng tôi (cho dù là thư, fax hay email), truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi quý khách gặp gỡ trực tiếp với chúng tôi. Đồng thời với việc thu thập thông tin trực tiếp từ quý khách, trong một số trường hợp chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách từ một bên thứ ba. Ví dụ: từ người đại diện tiến hành đặt vé du lịch hoặc vận chuyển hàng hóa cho quý khách; từ bên thứ ba là các công ty bán hàng qua điện thoại đã lấy thông tin cá nhân của quý khách và tiết lộ cho chúng tôi để chúng tôi có thể xuất vé cho quý khách và triển khai và hoàn tất sắp xếp việc đi lại cho quý khách hoặc giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tới quý khách; từ các nhà cung cấp dịch vụ khác đại diện cho chúng tôi tiến hành thu thập thông tin; từ các công ty nghiên cứu thị trường được chúng tôi ký kết hợp đồng thu thập thông tin, để chúng tôi có thể cải thiện và quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình; và từ những tổ chức khác đại diện cho chúng tôi phát hành một Vận Đơn Hàng Không để vận chuyển hàng hóa cho quý khách

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách


Nói chung, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách cho những mục đích sau đây: để tiến hành sắp xếp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa cho quý khách và những giao dịch khác; để tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách tham gia vào chương trình khách hàng trung thành của những tổ chức khác; và để triển khai các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường. Một số thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác người nào đang sử dụng dịch vụ. Những loại thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập sẽ giúp chúng tôi lập hồ sơ cá nhân về người đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi và xác định nhu cầu của họ.

Tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho các bên thứ ba, ví dụ như cho các nhà thầu mà chúng tôi ký hợp đồng cho một số dịch vụ nhất định, những hãng vận tải khác, các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và du lịch, các công ty xử lý dữ liệu (bao gồm cả những công ty điều hành hệ thống phân phối toàn cầu và hệ thống thanh toán) phục vụ cho mục đích mà theo đó thông tin được thu thập hoặc cho những mục đích có liên quan, ví dụ như để đại diện cho quý khách hoàn thành một giao dịch hoặc cung cấp cho quý khách một dịch vụ quý khách yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho nhiều cơ quan thi hành pháp luật và nhiều chính phủ khác nhau trên khắp thế giới vì mục đích bảo mật, hải quan và xuất nhập cảnh. Thông tin của quý khách cũng sẽ được chia sẻ giữa những công ty liên quan trong Tập Đoàn Qantas nếu cấn thiết để thực hiện mục đích của chúng tôi. Chúng tôi thuê các nhà thầu thứ ba thực hiện dịch vụ cho mình, trong đó bao gồm nhà thầu xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ. Ví dụ để: cung cấp dịch vụ xử lý thư và email; cung cấp dịch vụ chuyển khoản điện tử, xử lý tài khoản thẻ tín dụng và những dịch vụ liên quan; điều hành trung tâm điện thoại; điều hành một số chức năng bán hàng và hoàn thành việc đi lại cho công ty; tiến hành nghiên cứu thị trường; cung cấp dịch vụ bữa ăn trên máy bay; cung cấp dịch vụ mặt đất, như là đại lý làm thủ tục, vận chuyển hàng hóa và trợ giúp đặc biệt; và trợ giúp lấy thanh toán từ chủ nợ. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ nghiêm cấm nhà thầu là bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của quý khách ngoại trừ vì mục đích cụ thể mà theo đó chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của quý khách. Hệ thống dịch vụ đặt vé của Jetstar và hệ thống dịch vụ đặt vé của một số hãng hàng không liên kết với Jetstar được đặt tại cùng một hệ thống máy tính chủ và chúng tôi có những phương pháp bảo mật luôn sẵn sàng để ngăn chặn các hãng hàng không và nhà thầu và đại lý của họ truy cập thông tin cá nhân của quý khách. Ngoài những điều nêu trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách mà không được quý khách chấp thuận trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa tới tính mạng hoặc sức khỏe hoặc được luật pháp cho phép hoặc quy định, cần thiết hợp lý để thi hành pháp luật hoặc cần thiết để thanh tra một hoạt động phạm pháp khả nghi.

Thông tin bổ sung cho người xin việc


Nếu quý khách nộp đơn xin hoặc đăng ký muốn làm việc tại một vị trí ở Jetstar, chúng tôi có thể lấy thông tin cá nhân của quý khách bao gồm tên, sơ yếu lý lịch và thông tin liên hệ chi tiết.Đôi khi chúng tôi thuê nhà cung cấp dịch vụ để trợ giúp mình trong việc tiến hành tuyển dụng, bao gồm các cơ quan tuyển dụng, các tổ chức an ninh và các công ty điều hành những trang web tuyển dụng. Khi thực hiện việc này, chúng tôi có thể trao đổi thông tin cá nhân của quý khách với những nhà cung cấp dịch vụ đó, những nhà cung cấp này có thể ở bên ngoài nước Úc. Trong một số trường hợp các nhà cung cấp dịch vụ có thể trực tiếp thu thập thông tin cá nhân của quý khách và giữ thông tin đó vào mục đích riêng của họ, do đó quý khách nên bảo đảm rằng mình hiểu rõ những chính sách về quyền riêng tư của họ. Chúng tôi cũng có thể trao đổi thông tin cá nhân của quý khách với bất cứ người xác nhận nào do quý khách chỉ định. Một số thông tin cá nhân được chúng tôi yêu cầu trong quá trình tuyển dụng chiếu theo các quy định của pháp luật về an ninh và nơi làm việc. Nếu chúng tôi không thu thập được thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi không thể xem xét việc tuyển dụng quý khách vào Jetstar.

Truy cập và điều chỉnh thông tin chúng tôi có về quý khách


Chúng tôi sẽ để cho quý khách truy cập thông tin mà chúng tôi có về quý khách theo yêu cầu, kể cả vì mục đích chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin đó, trừ khi có quy định ngoại lệ theo Nguyên Tắc Quốc Gia về Quyền Riêng Tư. Chúng tôi có thể thu hồi từ quý khách những khoản chi phí hợp lý khi cung cấp cho quý khách sự quyền truy cập thông tin này. Yêu cầu truy cập những thông tin này của quý khách sẽ được giải quyết trong một thời gian phù hợp. Nếu chúng tôi từ chối cho phép quý khách truy cập những thông tin này, chúng tôi sẽ đưa ra những lý do từ chối và cho quý khách biết bất cứ quy định ngoại lệ nào theo Nguyên Tắc Quốc Gia về Quyền Riêng Tư.

Liên tục cập nhật thông tin cá nhân của quý khách


Chúng tôi sẽ thực hiện những bước hợp lý để bảo đảm thông tin cá nhân của quý khách được chính xác, đầy đủ, và cập nhật bất cứ khi nào chúng tôi thu thập hoặc sử dụng. Nếu thông tin cá nhân chúng tôi có về quý khách không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện những bước cần thiết để chỉnh sửa thông tin này, hoặc trao đổi về phương pháp khác với quý khách nếu cần thiết.

Chuyển thông tin ra nước ngoài


Chúng tôi có thể chuyển cho người ở nước ngoài bất cứ thông tin cá nhân nào của quý khách để hoàn thành những mục đích được quy định trong Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này, ví dụ: cho các văn phòng ở nước ngoài của chúng tôi; cho các công ty xử lý dữ liệu (bao gồm những công ty vận hành hệ thống phân phối du lịch toàn cầu); và các hãng hàng không, khách sạn và những nhà cung cấp dịch vụ du lịch và vận chuyển hàng hóa khác. Trong hầu hết các trường hợp, việc việc chuyển thông tin là cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với quý khách hoặc để triển khai những biện pháp trước hợp đồng để trả lời yêu cầu của quý khách hoặc để thực hiện hợp đồng với một bên thứ ba được ký kết vì quyền lợi của quý khách. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý khách có bất cứ phản đối nào đối với việc chuyển thông tin như thế.

Chương trình khách hàng thường xuyên của Qantas & Câu lạc bộ hội viên Qantas


Chúng tôi được chỉ định quản lý và triển khai dịch vụ đặt chỗ đối với những vé thưởng bất kỳ của Jetstar & Qantas ( trên những chuyến bay của Jetstar Airways, Jetstar Asia và Valuair) thông qua chương trình khách hàng thường xuyên của Qantas. Chúng tôi sẽ thu thập thêm thông tin thông qua mẫu đăng ký tham dự của quý khách trong chương trình khách hàng thường xuyên & Câu lạc bộ hội viên Qantas. Theo đó, chúng tôi có thể sẽ gửi những thông tin về bạn cho Qantas vì những mục đích trên. Những thông tin về Chương trình khách hàng thường xuyên hay Hội viên câu lạc bộ Qantas được sử dụng cho những mục đích bổ sung cùng với sự đồng ý của các hội viên như là một phần trong điều khoản và điều kiện hội viên. Hội viên tham gia chương trình khách hàng thường xuyên & Câu lạc bộ Qantas tùy thuộc vào điều kiện và điều khoản chương trình có thể xem trực tuyến trên trang qantas.com. Qúy khách có thể liên hệ với Qantas thông qua qantas.com hoặc gọi đến Trung tâm khách hàng thường xuyên 13 11 31

Giải quyết lo lắng của quý khách


Nếu quý khách muốn truy cập thông tin cá nhân của mình, có khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư của quý khách hoặc có bất cứ câu hỏi nào về cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, vui lòng gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc câu hỏi của quý khách tới địa chỉ dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi hoặc khiếu nại của quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.

Jetstar Airways Pty Limited
G.P.O. Box 4713 Melbourne, VIC
Australia, 3001

Những thay đổi đối với Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này


Chúng tôi có thể sửa đổi Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này theo yêu cầu công việc của chúng tôi hoặc theo những thay đổi của pháp luật. Mọi thay đổi đối với Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này sẽ được cập nhật trên trang web này, vì vậy vui lòng truy cập định kỳ để bảo đảm rằng quý khách có tuyên bố về quyền riêng tư mới nhất của chúng tôi. Trong tuyên bố về quyền riêng tư này, "chúng tôi" và "Jetstar Airways" có nghĩa là

Jetstar Airways Pty Limited
ABN 33 069 720 243

Đóng
loading