Điều khoản sử dụng của Jetstar
Điều khoản sử dụng áp dụng cho việc đặt vé các chuyến bay bằng điểm cộng của chương trình khách hàng thường xuyên Qantas

Điều khoản sử dụng của Jetstar

Những điều khoản sử dụng ( "Điều khoản") điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web Jetstar Airways Pty Limited và Jetstar Asia Airways Pte Limited, jetstar.com và bất kỳ trang web liên kết ( "trang web"). Việc bạn sử dụng trang web này sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận các Điều khoản.

Định nghĩa

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng xuyên suốt trừ khi có quy định khác: -

* "Jetstar": Jetstar Airways Pty Limited, Jetstar Asia Airways Private Limited

* "Điều khoản": Điều khoản sử dụng

* "Trang web": jetstar.com và bất kỳ trang web liên kết có liên quan

Những điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng các trang web của Jetstar. Việc bạn sử dụng trang web này sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận các Điều khoản.

Quyền sở hữu trí tuệ

TTư liệu có trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền. Bạn có thể sử dụng trang web này chỉ dành cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Ngoại trừ trong phạm vi cho phép của pháp luật về bản quyền liên quan, bạn không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, truyền tải, lưu trữ, xuất bản hoặc phân phối các tài liệu trên trang web này, hoặc tạo ra bất kỳ tài liệu khác sử dụng tài liệu trên trang web này, khi chưa được trước bằng văn bản sự đồng ý của Jetstar Airways hoặc Jetstar Asia Airways.

Các thương hiệu (cho dù có đăng ký hay không) và nhãn hiệu không được sử dụng hoặc sửa đổi theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Jetstar Airways hoặc Jetstar Asia Airways.

Các trang web, các sản phẩm, công nghệ và quy trình có trên trang web này có thể là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của Jetstar Airways hoặc Jetstar Asia Airways hoặc thuộc các bên thứ ba.. Việc bạn sử dụng trang web này không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào.

Email, Fax và các hình thức truyền thông điện tử khác

Khi bạn yêu cầu được gửi tờ xác nhận hành trình hoặc tài liệu chuyến bay khác có liên quan qua email, fax hoặc các hình thức thông tin điện tử (bao gồm tin nhắn điện thoại di động), việc không nhận được nó không có nghĩa là việc đặt vé không thành công. Việc đặt vé được coi là thành công và hoàn thành sau khi đã thanh toán và được hệ thống xác nhận. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, hồ sơ đặt chỗ trong cơ sở dữ liệu của Jetstar là hồ sơ vận chuyển chính và là cơ sở để xác minh.

Jetstar không chịu trách nhiệm đối với việc liên hệ, truyền tin qua các phương tiện điện tử. Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến đặt chỗ của mình, vui lòng liên hệ trung tâm đặt giữ chỗ hoặc đại lý bán vé

Trang web bên ngoài

Trang web này có thể chứa liên kết hoặc nhúng trang web của các bên thứ ba ("các trang web bên ngoài"). Jetstar Airways hoặc Jetstar Asia Airways không phải duy trì hay cập nhật các liên kết này.

Liên kết tới, hoặc nhúng trang web bên ngoài không nên hiểu là bất cứ sự xác nhận, chấp thuận, gợi ý hoặc ưu tiên của Jetstar Airways hoặc Jetstar Asia Airways đối với chủ sở hữu hoặc tổ chức điều hành các trang web bên ngoài, hoặc cho bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được nêu trên các trang web bên ngoài trừ khi được chỉ ra trên trang web chính thức.

Jetstar Airways hoặc Jetstar Asia Airways không đảm bảo và không chịu trách nhiệm liên quan đến tài liệu chứa trên các trang web bên ngoài.

Bảo mật

Khi bạn đặt chỗ trên chuyến bay hoặc truy cập Thông tin thành viên khách hàng thường xuyên của bạn, một máy chủ bảo mật được sử dụng. Người đặt bảo mật máy chủ (SSL) mã hóa thông tin bạn gửi qua trang web này. Jetstar Airways hoặc Jetstar Asia Airways không có bảo đảm về quyền hạn hoặc hiệu lực của mã hóa đó và Jetstar Airways hoặc Jetstar Asia Airways không chịu trách nhiệm cho sự kiện phát sinh từ truy cập trái phép của các thông tin mà bạn cung cấp.

Cookies

Cookies là những mẩu nhỏ của dữ liệu được lưu trữ trên các trình duyệt web trên máy tính của bạn. Bất kỳ máy chủ web (trong đó có một) có thể:

 • Lưu trữ một hoặc nhiều cookie trong trình duyệt của bạn;
 • Yêu cầu trình duyệt của bạn truyền tải dữ liệu này lại cho máy chủ web; hoặc là
 • Yêu cầu trình duyệt của bạn gửi một cookie đã được lưu trữ trên trình duyệt của một trang khác trong cùng tên miền internet. Ví dụ, tất cả các máy chủ tại jetstar.com miền có thể truy xuất một cookie được thiết lập bởi các máy chủ web jetstar.com
 • Trang web này có thể lưu trữ các tập tin cookie trên trình duyệt web của bạn để cải thiện dịch vụ cho bạn những lần truy cập sau vào trang web này.

Bằng cách sử dụng các tập tin cookie, các trang web có thể theo dõi thông tin về việc sử dụng của khách truy cập trang web và cung cấp nội dung. Ngoài ra, các dữ liệu có thể được sử dụng để phân tích xu hướng người dùng (nghiên cứu thị trường) và hiển thị quảng cáo có liên quan trên trang web ngoài jetstar.com.

Hầu hết các trình duyệt web có thể được cấu hình để thông báo cho người dùng khi một cookie được nhận, cho phép bạn hoặc là chấp nhận hoặc là từ chối nó. Bạn cũng có thể kiểm tra các tập tin cookie được lưu trữ bởi trình duyệt web của bạn và loại bỏ cookie bất kỳ mà bạn không muốn.

Nếu bạn vô hiệu hóa việc sử dụng các tập tin cookie trên trình duyệt web của bạn hoặc loại bỏ hoặc từ chối cookie cụ thể từ trang web này hoặc các trang web liên kết, sau đó bạn có thể không có khả năng truy cập vào tất cả các nội dung và các chức năng của trang web này.

Từ bỏ và Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trừ khi làm như vậy sẽ làm cho bất kỳ phần nào của các Điều Khoản này bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, Jetstar Airways hoặc Jetstar Asia Airways:

 • Không bao gồm tất cả các điều kiện và bảo đảm hàm ý những điều khoản này;
 • Trong phạm vi pháp luật cho phép áp dụng, bạn hoặc ai khác không có trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, tuy nhiên gây ra (kể cả do sơ suất), có thể trực tiếp hoặc gián tiếp chịu, kết hợp với việc sử dụng trang web này; và
 • Không bao gồm trách nhiệm pháp lý (cho dù trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả do sơ suất) hoặc quy chế) đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả (bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất doanh thu và mất mát, hư hỏng dữ liệu) phải chịu hoặc phát sinh liên quan tới trang web này.
 • Không giới hạn quyền từ bỏ chung, Jetstar Airways hoặc Jetstar Asia Airways:
  • Không bảo đảm cho sự hoàn chỉnh hay tính chính xác của bất kỳ tài liệu hoặc vì khả năng thương mại của nó hoặc vì một mục đích cụ thể. Jetstar Airways hoặc Jetstar Asia Airways không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ ai khác nếu xảy ra lỗi trong thông tin trên trang web này hoặc nếu thông tin đó không cập nhật;
  • Sẽ không chịu trách nhiệm cho sự gián đoạn trang web này; và
  • Không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ ai khác nếu việc can thiệp hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy tính của bạn xảy ra có liên quan với việc sử dụng trang web này hoặc một trang web bên ngoài. Bạn phải tự đề phòng đảm bảo rằng bất cứ điều gì bạn chọn để sử dụng từ trang web này không có virus hoặc bất cứ điều gì khác có thể ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại cho hoạt động của hệ thống máy tính của bạn.

  Liên kết tới jetstar.com

  Bạn không được liên kết đến trang web này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Jetstar Airways hoặc Jetstar Asia Airways. Sử dụng bất kỳ chụp màn hình tự động hoặc các công nghệ cạo màn hình để có được thông tin từ trang web này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Jetstar Airways hoặc Jetstar Asia Airways có thể là một hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Jetstar Airways hoặc của Jetstar Asia Airways.

  Việc vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa bằng đường hàng không tùy thuộc vào các Điều lệ vận chuyển và quy định của các máy bay vận tải có liên quan.

  Điều khoản sử dụng Dịch vụ đặt vé chuyến bay - thanh toán bằng phần một điểm thưởng khách hàng thường xuyên Qantas trên jetstar.com

  Những điều khoản sử dụng ( "Điều khoản") chi phối việc sử dụng Dịch vụ đặt vé chuyến bay - thanh toán điểm cộng khách hàng thường xuyên Qantas trên jetstar.com và trung tâm dịch vụ ( "Dịch vụ đặt vé"). Bằng cách sử dụng trang web này hoặc các trung tâm dịch vụ bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và chấp nhận các Điều khoản. Các Điều khoản này có thể được sửa đổi bởi Qantas Airways Limited (ABN 16 009 661 901) ( 'Qantas') bất cứ lúc nào bằng việc phát hành các điều khoản sửa đổi trang web này.

  Tổng quát

  1. Dịch vụ đặt vé chuyến bay - thanh toán điểm cộng khách hàng thường xuyên Qantas trên jetstar.com được cung cấp bởi Jetstar Airways Pty Limited (ABN 33 069 720 243). Chuyến bay - thanh toán điểm cộng khách hàng thường xuyên Qantas được cung cấp cho các thành viên của chương trình khách hàng thường xuyên Qantas (Hội viên) bởi Qantas.

  2. Dịch vụ đặt vé chuyến bay - thanh toán điểm cộng khách hàng thường xuyên Qantas chỉ dành cho Hội viên.

  3. Hội viên của Chương trình khách hàng thường xuyên Qantas ( "Chương trình"), và tích lũy điểm thưởng và lấy vé thưởng của chương trình khách hàng thường xuyên Qantas ( 'điểm thưởng'), tùy thuộc vào các Điều khoản và Điều kiện của chương trình ('Điều khoản và điều kiện chương trình '). Một khoản phí tham gia có thể áp dụng. Các Điều khoản và Điều kiện Chương trình cũng áp dụng cho Dịch vụ đặt vé và các chuyến bay - thanh toán điểm cộng khách hàng thường xuyên Qantas thu được thông qua nó.

  4. Tất cảchuyến bay - thanh toán bằng một phần điểm thưởng của chương trình khách hàng thường xuyên Qantas bị chi phối và chịu các điều kiện giá vé áp dụng cho các chuyến bay mà chuyến bay thưởng và các khoản Chương trình và điều kiện tại thời điểm đặt vé. 'Điều kiện giá vé "là tất cả các điều khoản và điều kiện của giá vé, vé hoặc hành lý, tuy nhiên mô tả, trong đó áp dụng đối với một chuyến bay và có thể xem trên trang web này (truy cập thông qua qantas.com). 'Thưởng' là Thưởng dưới và theo quy định tại các Điều khoản và Điều kiện của chương trình. Trừ trường hợp quy định tại các Điều khoản này, điều khoản quy định tại các Điều khoản và Điều kiện của chương trình có cùng một ý nghĩa khi được sử dụng trong các Điều khoản này.

  Làm thế nào để có Chuyến bay - thanh toán bằng một phần điểm thưởng của chương trình khách hàng thường xuyên Qantas trên Qantas và Jetstar

  5. Hội viên có thể có được Chuyến bay - thanh toán điểm thưởng khách hàng thường xuyên thông qua các dịch vụ đặt vé bằng cách sử dụng điểm thưởng hoặc kết hợp giữa điểm thưởng (trên số lượng tối thiểu các điểm yêu cầu) và thực hiện thanh toán bằng thẻ thanh toán được chấp nhận ( 'Thanh toán Điểm Cộng') theo các Điều khoản và Điều kiện của chương trình.

  6. Thanh toán bằng một phần điểm thưởng cho phép bạn chọn số lượng điểm lấy thưởng, trên mức tối thiểu cần thiết, kết hợp với trả một số tiền trên thẻ thanh toán được chấp nhận của bạn để có được Chuyến bay - thanh toán bằng một phần điểm thưởng khách hàng thường xuyên . Số lượng tối thiểu điểm thưởng sử dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào thưởng.

  7. Dịch vụ đặt vé có thể được truy cập:

  a. bất cứ lúc nào, trên jetstar.com (qua qantas.com); hoặc là

  b. bằng cách gọi trung tâm dịch vụ, trong nước Úc: 13 11 31 hoặc trong nước New Zealand: 0800 100 767. Đối với các nước khác xem Liên hệ Khách hàng Thường xuyên .

  8. Dịch vụ đặt chỗ sẽ chỉ chấp nhận đặt vé Chuyến bay - thanh toán bằng một phần điểm thưởng khách hàng thường xuyên Qantas từ Hội viên. Các Hội viên sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết thành viên và mã pin trước khi mua lại để có được Chuyến bay - bằng một phần điểm thưởng khách hàng thường xuyên Qantas.

  9. Thưởng đặt vé của một Hội viên sẽ không được hoàn thành cho đến khi số điểm yêu cầu được sử dụng và mọi yêu cầu thanh toán được thực hiện bằng thẻ thanh toán được chấp nhận.

  10. Bất kỳ số tiền thanh toán được yêu cầu để có Chuyến bay - thanh toán bằng một phần điểm thưởng khách hàng thường xuyên Qantas phải được thanh toán bằng thẻ VISA, MasterCard, American Express, hoặc thẻ Diners Club ( 'Thẻ thanh toán được chấp nhận). Các hình thức thanh toán khác không được chấp nhận.

  Giấy tờ khi đi du lịch

  11. Jetstar sẽ cung cấp cho Hội viên " Giấy tờ sử dụng cho du lịchn" khẳng định việc đặt vé Chuyến bay - thanh toán bằng một phần điểm thưởng khách hàng thường xuyên Qantas khi những tài liệu này sẵn có, hoặc bằng cách:

  a. email đến một địa chỉ email được cung cấp bởi Hội viên; hoặc là

  b. fax đến số fax được cung cấp bởi Hội viên đến trung tâm dịch vụ; hoặc là

  c. gửi đến một địa chỉ gửi thư được cung cấp bởi Hội viên đến trung tâm dịch vụ.

  12. Hội viên không thể nhận Giấy tờ sử dụng cho du lịch trực tiếp.

  13. Cả Qantas và Jetstar không có trách nhiệm đối với Hội viên nếu Hội viên đó không nhận được thư từ hay Giấy tờ sử dụng cho du lịch đã được gửi đến địa chỉ email hoặc địa chỉ bưu chính được cung cấp bởi Hội viên đó.

  14. Hội viên có thể phải chịu một khoản phí bổ sung các chi phí bưu chính và / hoặc chuyển phát nhanh giao Giấy tờ chứng nhận du lịch.

  15. Thời gian đi lại hoặc các chi tiết khác thể hiện trên Giấy tờ sử dụng cho du lịch có thể thay đổi bởi các hãng hàng không mà không cần thông báo trước. Cả Qantas và Jetstar không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về bất kỳ thay đổi được thực hiện bởi hãng hàng không đối với thời gian đi du lịch hoặc các chi tiết khác thể hiện trên Giấy tờ sử dụng cho du lịch.

  16. Hội viên chịu trách nhiệm đảm bảo rằng họ có các Giấy tờ sử dụng cho du lịch cần thiết; và hộ chiếu hợp lệ, giấy tờ tùy thân khác, thị thực và giấy phép tái nhập cảnh, theo yêu cầu của pháp luật về du lịch đang thực hiện. Cả Qantas và Jetstar không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nếu các du khách đã không có các giấy tờ cần thiết.

  17. Hội viên chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các tên hiển thị trên bất Giấy tờ sử dụng cho du lịch tương ứng chính xác với tên trong hộ chiếu của hành khách đi du lịch. Bất kỳ sửa đổi tên hiển thị trên bất kỳ Giấy tờ chứng nhận du lịch hoặc việc đặt vé Chuyến bay - thanh toán bằng một phần điểm thưởng khách hàng thường xuyên Qantas có thể dẫn đến việc đặt vé thưởng bị hủy bỏ tự động và lệ phí hủy bỏ có thể được áp dụng.

  18. Cả Qantas và Jetstar không chịu trách nhiệm nếu tên hiển thị trên Giấy tờ sử dụng cho du lịch không phù hợp với tên quy định tại hộ chiếu của hành khách hoặc giấy tờ nhận dạng khác có liên quan, và việc lên máy bay bị từ chối vì bất kỳ lý do bởi các hãng hàng không hoặc nước nhập cảnh.

  19. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp được cho là đã xảy ra ở một đất nước nơi bạn sẽ hoặc có thể được đi du lịch, bạn cho phép Qantas và Jetstar tiết lộ cho Bộ Thương mại và Ngoại giao Chính phủ Úc các chi tiết hành trình của bạn ( bao gồm nhưng không giới hạn, vận chuyển và sắp xếp chỗ ở) và / chi tiết liên lạc của chúng tôi /của tôi tại Úc và ở nước ngoài.

  Các khoản lệ phí, thuế và phí

  20. Các khoản phí, thuế, lệ phí và các khoản phí chính phủ có thể áp dụng và có thể thay đổi bất cứ lúc nào và vượt ra ngoài sự kiểm soát của Qantas hoặc Jetstar. Các Hội viên đồng ý trả bất kỳ các phát sinh tăng của các loại thuế, hoặc các khoản thu khác theo yêu cầu của Qantas hoặc Jetstar. Những loại thuế có thể bao gồm:

   a. thuế địa phương bổ sung và các khoản thu phí của một số nhà cung cấp du lịch; hoặc là

   b. thuế địa phương áp đặt bởi một số nước khi đi hoặc đến. Cả Qantas và Jetstar không có trách nhiệm thông báo cho các Hội viên bất kỳ khoản thuế, thu địa phương đó.

   21. Lệ phí bổ sung được áp dụng khi Hội viên đặt vé, hủy bỏ hoặc sửa đổi Chuyến bay - thanh toán điểm cộng khách hàng thường xuyên Qantas hoặc có Giấy tờ sử dụng cho du lịch được phát hành hoặc tái phát hành và gửi qua mail. Các thành viên đồng ý trả các khoản phí:

   Phí đăng ký vé thưởng được hỗ trợ: Áp dụng cho Chuyến bay - thanh toán bằng một phần điểm thưởng khách hàng thường xuyên Qantas được thực hiện hoặc hoàn thành qua điện thoại. Thanh toán Phí đăng ký vé thưởng được hỗ trợ chỉ có thể được thực hiện bằng điểm cộng. Xem Danh mục phí

   Phí dịch vụ Jetstar: Phí dịch vụ của Jetstar có thể áp dụng cho các dịch vụ theo yêu cầu của Hội viên có liên quan Chuyến bay - thanh toán bằng một phần điểm thưởng khách hàng thường xuyên Qantas. Những chi phí này được quy định trong Điều kiện giá vé của Jetstar Chuyến bay - thanh toán bằng một phần điểm thưởng khách hàng thường xuyên Qantas. Hội viên đồng ý trả các phí để cho những dịch vụ được cung cấp cho các thành viên của Jetstar. Phí dịch vụ của Jetstar có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

   Sử dụng dịch vụ được chấp nhận

   22. Bạn đồng ý bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình con để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng của trang web này.

   23. Bạn đồng ý bạn không có bất kỳ hành vi nào áp đặt gánh nặng hay tải trên trang web này mà Qantas hoặc Jetstar cho là tuỳ ý của họ là không hợp lý hoặc không cân xứng với những lợi ích Qantas hoặc Jetstar thu được từ việc bạn sử dụng trang web.

   24. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web này để đăng hoặc chuyển bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm hoặc các tài liệu xúc phạm hoặc bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hành vi được coi là một hành vi phạm tội, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm pháp luật hoặc quy định áp dụng hoặc quy tắc ứng xử.

   25. Bạn đồng ý bạn không được sử dụng trang web này để đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào (i) vi phạm quyền của người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai của họ, (ii) có chứa virus, lỗi, bom định giờ, Trojan horse, cửa bẫy hoặc mục có hại khác, (iii) được sử dụng trái phép thông đồng với người khác trong kiềm chế hoặc thương mại hoặc cạnh tranh, hoặc (iv) tạo ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với Qantas hoặc Jetstar hoặc làm Qantas hoặc Jetstar mất (toàn bộ hoặc một phần) các dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ internet của họ hoặc các nhà cung cấp khác.

   Từ bỏ và Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

   26. Trừ khi làm như vậy sẽ gây ra bất kỳ phần nào của các Điều Khoản này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực hiện:

   a. Qantas hoặc Jetstar loại trừ tất cả các điều kiện và bảo hàm ý những điều khoản này;

   b. Cả Qantas và Jetstar không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ ai khác cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, tuy nhiên gây ra (kể cả do sơ suất), có thể trực tiếp hoặc gián tiếp gánh chịu, có liên quan việc sử dụng các dịch vụ đăng ký; và

   c. Qantas hoặc Jetstar loại trừ trách nhiệm (cho dù trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả do sơ suất) hoặc quy chế) đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả (bao gồm mà không mất giới hạn của doanh thu và mất mát, hư hỏng dữ liệu) phải gánh chịu hoặc kết nối với các dịch vụ đặt vé.

   27. Không giới hạn việc từ bỏ ở trên, cả Qantas và Jetstar không:

   a. thực hiện bất kỳ đảm bảo nào về tính đầy đủ và chính xác của bất kỳ tài liệu hoặc vì khả năng thương mại của nó hoặc vì một mục đích cụ thể. Cả Qantas và Jetstar không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ ai khác nếu xảy ra lỗi trong thông tin được cung cấp bởi các dịch vụ đăng ký hoặc nếu thông tin đó không cập nhật;

   b. sẽ chịu trách nhiệm cho sự gián đoạn các dịch vụ đăng ký; và

   c. chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ ai khác nếu can thiệp hoặc thiệt hại cho hệ thống máy tính của bạn xảy ra có liên quan việc sử dụng trang web này hoặc một trang bên ngoài, bạn phải đề phòng riêng của bạn để đảm bảo rằng bất cứ điều gì bạn chọn để sử dụng từ trang web này không có virus hoặc bất cứ điều gì khác mà có thể ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại cho hoạt động của hệ thống máy tính của bạn.

   28. Truy cập vào các dịch vụ đăng ký tùy thuộc vào tìn trạng sẵn có của các liên kết truyền thông và quyền truy cập. Qantas và Jetstar bảo lưu quyền từ chối truy cập bất kỳ người nào.

   29. Tất cả giá niêm yết đã bao gồm GST trừ khi nó được quy định rõ ràng là độc quyền của GST.

   Thông tin Giấy phép

   Dịch vụ đặt vé chuyến bay - thanh toán bằng một phần điểm thưởng khách hàng thường xuyên Qantas trên jetstar.com được cung cấp bởi Jetstar Airways Pty Limited (ABN 33 069 720 243).