KHIẾU NẠI

  • Liên kết nhanh

Với các cuộc gọi liên quan đến khiếu nại, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Chartis Việt Nam bằng cách gửi email đến địa chỉ vnjetcoverclaims@chartisinsurance.com. Quý khách có thể tải Đơn Yêu cầu Bồi thường ở đây. Hướng dẫn chi tiết và các yêu cầu về hồ sơ cho mỗi trường hợp khiếu nại được cung cấp trong mẫu. Quý khách cũng có thể xem thêm thông tin về Bảo hiểm Du lịch JetCover trong Thông tin trực tuyến của chúng tôi hoặc vào mục Câu hỏi thường gặp. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua e-mail vnjetcoverclaims@chartisinsurance.com. Bảo Hiểm Du lịch JetCover là sản phẩm của Công ty Bảo hiểm Chartis Việt Nam, một thành viên của Chartis Worldwide Inc

Đóng
loading