BẢO HIỂM
DU LỊCH

  • Liên kết nhanh

Sản phẩm Bảo Hiểm Du Lịch JetCover hỗ trợ và bồi thường cho Quý khách trong các tình huống không may xảy ra trong chuyến đi của mình. Sản phẩm JetCover này được khuyến khích sử dụng và được bảo hiểm bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Chartis Việt Nam, thành viên của tập đoàn bảo hiểm Chartis Worldwide Inc. Xin quý khách vui lòng nhấn xem chi tiết các lợi ích và quyền lợi bảo hiểm , Điều kiện áp dụng, miễn trừcác khai báo của Bảo Hiểm Du Lịch. Jetstar không và không thể đưa ra một lời khuyên, quan điểm hay khuyến cáo về vấn đề bảo hiểm này, và Quý khách cần cân nhắc các hoàn cảnh cụ thể của mình trước khi quyết định mua bất kỳ sản phẩm bảo hiểm nào. Quý khách cũng có thể lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm khác.

 

Tiện lợi với một chi phí hợp lý, Bảo hiểm Du lịch JetCover được thiết kế từ nhu cầu thực tế của hành khách sử dụng Jetstar và chỉ có tại jetstar.com.
Đăng ký bảo hiểm JetCover thật đơn giản và dễ dàng: hãy lựa chọn Bảo Hiểm Du lịch cho lịch trình của bạn tại Jetstar.com và bảo hiểm sẽ được tự động xác nhận khi bạn hoàn tất việc thanh toán!
Bấm vào đây  để tìm hiểu thêm về JetCover.
Bảo Hiểm Du lịch JetCover là sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm Chartis Việt Nam, một thành viên của Chartis Worldwide Inc. Tất cả các thông tin liên quan đến chương trình bảo hiểm du lịc h JetCover trên trang web này được cung cấp và quản lý trực tiếp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Chartis Việt Nam.

Đóng
loading