ที่เจ็ทสตาร์ เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งบันความสุขกลับคืนสู่สังคม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม