เงินบริจาคของท่านเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับน้องๆผู้ด้อยโอกาสได้

โครงการสตาร์คิดส์ เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารชาวออสเตรเลียหลายล้านคนต่อปีที่เดินทางไปกับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เพียงร่วมบริจาคเงินส่วนหนึ่งสมทบทุนเข้าโครงการเมื่อมีการจองซื้อตั๋วโดยสาร

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (Jetstar Airways Pty Limited) กับมูลนิธิศุภนิมิต ประเทศออสเตรเลีย (World Vision Australia) เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในสังคม ในประเทศออสเตรเลีย และเอเชีย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้ และพัฒนาให้เด็กๆมีอนาคตที่ดีขึ้น

โครงการสตาร์คิดส์ เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2007 และได้ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสกว่าเจ็ดล้านคนผ่านโครงการต่างๆของมูลนิธิศุภนิมิต

เงินสนับสนุนของท่านเพียงเล็กน้อย มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยสนับสนุนโครงการของเรา เพื่อนำไปจัดหาน้ำดื่มที่สะอาด, อุปกรณ์ดูแลสุขภาพพื้นฐาน ตลอดจนการฝึกอบรมการเกษตร ให้กับผู้ยากไร้ในประเทศเครือข่ายเส้นทางการบินต่างๆของเจ็ทสตาร์ รวมทั้ง กัมพูชา, อินโดนีเซีย, พม่า, ไทย, เวียดนาม และ ออสเตรเลีย

นอกจากนี้ เจ็ทสตาร์ และมูลนิธิศุภนิมิต ยังได้นำเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสตาร์คิดส์ส่วนหนึ่ง เพื่อใช้สนับสนุนโครงการของมูลนิธิศุภนิมิต ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศต่างๆอีกด้วย