เจ็ทสตาร์ กรุ๊ป มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องชมเชยจากลูกค้า และผู้นำอุตสาหกรรมการบินให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ส่วนหนึ่งของรางวัลที่เราได้รับมีดังต่อไปนี้:

เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (Jetstar Airways)

 • สายการบินต้นทุนต่ำที่ปลอดภัยที่สุด 10 อันดับแรกของโลกโดย airlineratings.com (2019, 2023)
 • สายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุด-ออสเตรเลีย/แปซิฟิก ปี 2022, 2019, 2018, 2017, 2016 - 2011 (Skytrax)
 • พันธมิตรดีเด่นประจำปี 2012 (Changi Airline Awards)
 •  สายการบินดีเด่น 5 อันดับแรกที่มีเติบโตทางด้านการขนส่งสินค้ามากที่สุดในปี 2012 (Changi Airline Awards)
 • สายการบินระหว่างประเทศราคาประหยัดที่ดีที่สุด ปี 2011 (จากผู้อ่าน About.com)
 • สายการบินดีเด่น 5 อันดับแรกที่มีการเติบโตของผู้โดยสารในปี 2009 (Changi Airline Awards)
 • ความเป็นเลิศด้านการปฎิบัติงาน 2007 (Airline Business)

เจ็ทสตาร์ เอเชีย (Jetstar Asia)

 • สายการบินต้นทุนต่ำที่ปลอดภัยที่สุด 10 อันดับแรกของโลกโดย airlineratings.com (2019, 2018, 2017)
 • สายการบินที่ตรงเวลาอันดับที่ 8 ของดลก (OAG Punctuality League 2018)
 • สายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุด (Travel Weekly Asia 2017)
 • สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในเอเชีย (SmartTravelAsia.Com 2017)
 • บริการตรงเวลาติดอันดับห้าดาว (OAG 2017)
 • สายการบินสำหรับขนส่งผู้โดยสาร 5 อันดับแรก (Changi Airline Awards 2017)
 • สายการบินดีเด่น 10 อันดับแรกด้านการขนส่งผู้โดยสารประจำปี 2007-2015 (Changi Airline Awards)
 • AsiaOne People’s Choice ประเภทสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด 2013-2015
 • รางวัลระดับแพลตินัมสำหรับสายการบินต่างชาติ – (Kuala Lumpur Mayor’s Tourism Awards 2014)
 • สายการบินต้นทุนต่ำประจำปี 2014 – (Payload Asia Award 2014)
 • สายการบินต่างชาติประจำปี 2013 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – (KLIA Award)
 • พันธมิตรดีเด่นประจำปี 2012 - (Changi Airline Awards)
 • สายการบินที่มีอัตราการเติบโตของผู้โดยสารเพิ่มมากที่สุดในสิงคโปร์ 2011 – (Changi Airline Awards)

เจ็ทสตาร์ เจแปน (Jetstar Japan)

 • สายการบินที่ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ามากที่สุดประเภทเที่ยวบินภายในประเทศ จากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น (JCSI Survey 2014, 2013)