Changi Rewards Vouchers
Changi Rewards Vouchers
 

รับบัตรกำนัล Changi Recommends Voucher มูลค่า SGD $20 เมื่อท่านรอเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์

ถูกกว่าทุกวันเมื่อท่านบินกับเรา และตอนนี้การรอเปลี่ยนเครื่องของท่านที่สิงคโปร์ก็ยิ่งยอดเยี่ยมกว่าที่เคย! เรายินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Changi Airport Group ในโครงการรางวัลการรอเปลี่ยนเครื่องครั้งนี้ ลูกค้าที่มีสิทธิ์จะได้รับบัตรกำนัล Changi Recommends Voucher มูลค่า SGD $20 เพื่อใช้จ่ายในการซื้อสินค้า ทานอาหาร และใช้ห้องรับรอง – ใช้ได้กับการจองเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2018 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2019

สิทธิ์การเข้าร่วม

รับบัตรกำนัล Changi Recommends Voucher มูลค่า SGD$20 เมื่อท่านรอเปลี่ยนเครื่อง (Transit) ที่สนามบินชางงีของสิงคโปร์สำหรับตั๋วไปกลับของเจ็ทสตาร์*

 • ผู้โดยสารต้องรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินชางงีทั้งขาไปและขากลับของการเดินทาง นั่นหมายความว่า สิงคโปร์ไม่ใช่ทั้งต้นทางและปลายทางของการเดินทาง ผู้โดยสารจะมีสิทธิ์ก็ต่อเมื่อการรอเปลี่ยนเครื่องอย่างน้อยหนึ่งครั้งนั้นไม่นานเกิน 24 ชั่วโมงนับจากเมื่อมาถึงสนามบินชางงี โดยคำนวณจากเวลามาถึงตามตารางเวลา (STA) ของเที่ยวบินขาเข้าสนามบินชางงี จนถึงเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา (STD) ของเครื่องบินเชื่อมต่อที่ออกจากสนามบินชางงี
 • การเดินทางทั้งหมดจะต้องออกในใบจองเพียงใบเดียว
 • ผู้โดยสารต้องมีอายุเกิน 2 ปีเมื่อออกตั๋วและมีที่นั่งเป็นของตัวเอง นั่นก็หมายความว่าไม่ได้นั่งที่เดียวกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
 • ใบจองของผู้โดยสารต้องออกโดยเจ็ทสตาร์* หรือโดยตัวแทนท่องเที่ยว/เว็บเดินทางออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต ผู้โดยสารต้องเดินทางกับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเจ็ทสตาร์* ทั้งขาเข้าและขาออกจากสนามบินชางงี
 • บัตรกำนัล Changi Recommends Voucher นี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว กับการเดินทางขาไปหรือขากลับที่มีการรอเครื่องที่สนามบินชางงี
 • สำหรับการจองที่มีผู้โดยสารหลายคนภายใต้เลขอ้างอิงการจองเดียวกัน ผู้โดยสารทุกคนจะต้องรับบัตรกำนัลในครั้งเดียวกัน ในธุรกรรมเพียงหนึ่ง (1) ครั้งที่เคาน์เตอร์ iShopChangi
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับผู้โดยสารที่รอเปลี่ยนเครื่อง (ผ่านสิงคโปร์) ที่มีการจองเที่ยวบินระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2018 และ 28 กุมภาพันธ์ 2019 (รวมวันหัวท้ายด้วย) และวันออกเดินทางจากต้นทางระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2018 ถึง 31 มีนาคม 2019 (รวมวันหัวท้ายด้วย)
 • บัตรกำนัล Changi Recommends Voucher นี้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2019
 • บัตรกำนัล Changi Recommends Voucher ใช้ได้กับการเดินทางครั้งปัจจุบันของผู้โดยสารเท่านั้น ท่านไม่สามารถขอรับบัตรกำนัล สำหรับการเดินทางในอดีตหรือในอนาคตได้
 • ผู้โดยสารต้องแสดงใบจอง (Flight itineraries) ทั้งหมดที่แสดงว่าเป็นการเดินทางที่มีการรอเปลี่ยนเครื่อง (ทั้งไปและกลับ) ที่สนามบินชางงีกับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์* และหนังสือเดินทางของตนที่เคาน์เตอร์ iShopChangi
 • เจ้าหน้าที่ของเคาน์เตอร์ iShopChangi มีสิทธิ์ปฏิเสธการขอรับบัตรกำนัล ได้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ อย่างเช่นหลักฐานยืนยันไม่เพียงพอ
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล

 • บัตรกำนัล นี้ใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • บัตรกำนัล นี้ใช้ได้เฉพาะในบริเวณรอเปลี่ยนเครื่อง (Transit Area) ของอาคาร 1 เท่านั้น และใช้บัตรกำนัล ได้เพียง 1 ใบต่อต่อการซื้อสินค้าหรือบริการหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น
 • บัตรกำนัล ใช้ได้เมื่อมีบัตรขึ้นเครื่องของเจ็ทสตาร์และหนังสือเดินทางที่ถูกต้องเท่านั้น
 • บัตรกำนัล ห้ามใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด บัตรกำนัล และข้อเสนออื่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น
 • มูลค่าในบัตรกำนัล นี้เป็นเหรียญสิงคโปร์ และห้ามแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขอคืนเงิน
 • บัตรกำนัล ใช้เป็นส่วนลดสินค้าได้สูงสุดตามมูลค่าที่ระบุไว้ และต้องใช้ให้หมดในการจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวและในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น มูลค่าที่เหลืออยู่จะหายไปทั้งหมด
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินที่ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินชางงีอีกต่อไป เจ็ทสตาร์, Changi Recommends และสนามบินชางงีมีสิทธิ์ยกเลิกบัตรกำนัลนี้
*ประกอบด้วย Jetstar Asia, Jetstar Airways และ Jetstar Pacific
 

วิธีการรับบัตรกำนัล Changi Recommends Voucher

 • รับบัตรกำนัลได้ที่เคาน์เตอร์ iShopChangi ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรอเครื่องที่อาคาร 1 (กรุณาดูแผนที่)
  • ใบจอง (Flight itineraries) (ในรูปเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้) ที่แสดงหลักฐานว่าการเดินทางของท่านมีการรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินชางงี (ทั้งขาไปและขากลับของการเดินทาง)
  • หนังสือเดินทาง
 
iShopChangi Counter
iShopChangi Counter
 

เคาน์เตอร์ iShopChangi ตั้งอยู่ใกล้กับเคาน์เตอร์ขอคืนภาษี GST ที่อาคาร 1 บริเวณผู้โดยสารขาออก/รอเปลี่ยนเครื่อง เมื่อลงจากเครื่องบินที่ท่านเดินทางมาแล้ว ให้มองหาป้ายบอกทางมายังเคาน์เตอร์ GST ท่านต้องรับบัตรกำนัล Changi Recommends Voucher จากเคาน์เตอร์ iShopChangi ล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเที่ยวบินต่อไปของท่าน

 

ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการในอาคารผู้โดยสาร 1

ร้านค้า / ร้านอาหาร แบรนด์ หมายเหตุ
ร้านอาหาร Crystal Jade La Mian Xiao Long Bao

Voucher 1ใบ เท่านั้น ต่อการใช้จ่ายขั้นต่ำ 60 เหรียญสิงคโปร์

ห้องรับรอง Airport Oasis Wellness หักลดจากราคาบริการที่เลือก
ห้องรับรอง Plaza Premium Lounge พักในห้องรับรอง Plaza Premium Lounge ได้นาน 1 ชั่วโมง สามารถทานของกินเล่นและเครื่องดื่มได้ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศ มีโซฟาแสนสบายให้นั่งพัก โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi / อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
โรงแรม Aerotel Transit Hotel ใช้ลดค่าห้องพักเท่านั้น
ร้านค้า Salvatore Ferragamo, Longchamp, Discover Singapore, Kaboom, Pandora, Kipling & Giordano