แม้นครวัดจะสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศนี้ แต่แม่น้ำ ภูเขา และชายหาดก็ล้วนเป็นความสวยงามตามแบบฉบับของกัมพูชาอย่างแท้จริงเช่นกัน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกัมพูชา รวมทั้งเวลาที่ควรเดินทาง. สิ่งที่ควรทำ และอื่นๆ