บินกับเจ็ทสตาร์ทำไม?

วัดโบราณ ทะเลสาบเงียบสงบ สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ทำให้เมียนมาร์เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมียนมาร์ รวมทั้งเวลาที่ควรเดินทาง. สิ่งที่ควรทำ และอื่นๆ