บินกับเจ็ทสตาร์ทำไม?

[No text in field]

^สำหรับผู้โดยสาร Economy Starter เที่ยวบินขาเดียวที่มีโควตาสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก. เท่านั้น จนกว่าจะหมดหรือครบกำหนดช่วงลดราคา รายการนี้สามารถใช้ได้กับบางเที่ยวบินและบางช่วงกำหนดเวลาเท่านั้นภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ โดยมีข้อควรรู้ข้างล่างนี้

มีความเป็นมายาวนาน รวมทั้งความน่ามหัศจรรย์แห่งอนาคต

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซล รวมทั้งเวลาที่ควรเดินทาง. สิ่งที่ควรทำ และอื่นๆ

^ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมโดยสาร

ท่านจะต้องปฏิบัติตามโควตาสัมภาระขึ้นเครื่อง, ข้อกำหนดขนาดต่างๆอย่างเคร่งครัด ผู้โดยสารที่มีสัมภาระขึ้นเครื่องเกินกำหนดจะต้องโหลดน้ำหนักที่เกิเป็นสัมภาระเช็คอินและอาจเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ราคาที่เสนอเป็นราคาต่อเที่ยว สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งใหม่โดยทำการที่นั่งผ่านเวบไซต์ที่กำหนด ราคาต่อเที่ยวรวมค่าภาษีสนามบิน ค่าบริการค่าธรรมเนียม THB250 ต่อผู้โดยสาร/ต่อเที่ยว

ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่จะไม่สามารถคืนเงินได้ ท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดระเบียบการขนส่งของเจ็ทสตาร์

กรุณาอ่านคำแนะนำจากเรา ก่อนทำการจองตั๋ว แล่ะก่อนออกเดินทาง