ขณะนี้ร้านค้าปลอดภาษียังไม่เปิดให้บริการบนเที่ยวบินของ Jetstar

ที่เจ็ทสตาร์ เรานำเสนอทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีให้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอย่างสะดวกสบายบนเครื่อง ระหว่างการเดินทางของท่าน โดยไม่ต้องไปต่อแถวที่สนามบินให้เสียเวลา

ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีของเจ็ทสตาร์ ในราคาถูกกว่าที่สนามบิน! คลิกเพื่อดูแคตตาล็อก

สินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบินของเจ็ทสตาร์เป็นเพียงสินค้าบางส่วนของ Jetstar duty free เท่านั้น โดยท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Jetstar duty free ที่สนามบิน