ถ้าท่านเป็นสมาชิกอิมิเรตสกายวอร์ด (Emirates Skywards) ท่านสามารถรับไมล์สะสม Skywards ได้เมื่อท่านเดินทางในชั้น Economy Starter Plus, Economy Starter Max และ Business Max กับเที่ยวบินระหว่างประเทศของเจ็ทสตาร์ดังต่อไปนี้:

  • Jetstar international (JQ)
  • เที่ยวบินในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของเจ็ทสตาร์เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางระหว่างประเทศ (JQ)
  • Jetstar Japan (GK)
  • Jetstar Asia (3K)

การรับไมล์สะสม

แต้มไมล์สะสมของท่านจะถูกเพิ่มเข้าสู่บัญชีของท่านภายในหกสัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางของท่าน แค่ท่านแจ้งเลขสมาชิก Emirates Skywards เมื่อท่านจองตั๋ว

ถ้าท่านลืมแจ้งเลขสมาชิกของท่านเวลาจองตั๋ว ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อเพิ่มเลขได้ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ท่านต้องแจ้งเลขก่อนเครื่องบินของท่านออกเดินทาง!

อัตราการรับไมล์ Skywards เมื่อเดินทางกับเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Japan (GK)

ตั๋วโดยสารของเจ็ทสตาร์ ไมล์สะสม Skywards
Economy Starter ไม่มีสิทธิ์
Economy Starter Plus 50% ของชั้น Economy
Economy Starter Max 100% ของชั้น Economy
Business ไม่มีสิทธิ์
Business Max 125% ของชั้น Business

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Emirates Skywards