ทำการจอง

หากคุณพิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องด้านการมองเห็น โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณทำการจองบัตรโดยสารเพื่อที่เราจะสามารถให้ความช่วยเหลือที่คุณอาจจะต้องการได้

การเตรียมตัวเดินทางของคุณ

หากคุณเดินทางพร้อมกับสุนัขบริการ สุนัขบริการทุกตัวต้องได้รับการอนุมัติจาก Jetstar ให้สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ โปรดดำเนินการให้แน่ใจว่าคุณทราบและได้เตรียมตัวสำหรับการเดินทางโดยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเดินทางพร้อมกับสุนัขบริการของคุณ

ที่สนามบินขาออก

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเมื่อทำการเช็คอินและแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางจากเคาน์เตอร์เช็คอินไปยังประตูขึ้นเครื่องหรือการไปยังที่นั่งของคุณบนเครื่องบิน

บนเที่ยวบินของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะได้รับเชิญขึ้นเครื่องเป็นคนแรก โดยลูกเรือของเราจะให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยบนเครื่องบินแก่คุณเป็นการส่วนตัวโดยใช้เวลาสั้น ๆ

หากคุณร้องขอและมีเวลาเพียงพอ เจ้าหน้าที่บนเครื่องบินของเราสามารถจะอ่านเมนูอาหารที่มีให้บริการบนเที่ยวบินให้คุณฟังก่อนที่จะรับบริการได้ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่บนเครื่องบินทราบ หากคุณต้องการให้เราแจ้งรายการอาหารที่เสิร์ฟในถาดอาหารของคุณ

เมื่อถึงจุดหมายปลายทางของคุณ

โปรดแจ้งให้เราทราบหากต้องการให้เราช่วยเหลือในการพาคุณออกจากเครื่องบินไปยังพื้นที่รับกระเป๋าสัมภาระ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทางต่อ (รวมถึงเที่ยวบินเชื่อมต่อ) โปรดอย่าลืมเตรียมการให้มีผู้มารับคุณ เพราะเราไม่สามารถช่วยเหลือคุณต่อภายหลังขั้นตอนการรับกระเป๋าสัมภาระได้

ในบางกรณี เราสามารถดำเนินการเรื่องสัมภาระผ่านตลอดหากคุณมีเที่ยวบินเชื่อมต่อหลายเที่ยวบินในการจอง Jetstar รายการเดียว ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งสัมภาระ