การคืนเงินค่าโดยสารและบริการเสริมของเจ็ทสตาร์

เช็คอินหรือขึ้นเครื่องไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

 • การเปลี่ยนแปลงที่กำหนดจะทำได้ก็ต่อเมื่อท่านได้แจ้งความประสงค์ภายในวันที่เป็นกำหนดการเดินทางเดิมเท่านั้นโดยจะต้องจ่ายส่วนต่างค่าบริการให้เรียบร้อย

การเปลี่ยนเวลา/วัน

 • อนุญาตเมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารภายในกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่ระบุ ถ้าคุณได้ซื้อ FareCredit คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกเที่ยวบินของคุณก่อนที่จะถึงเวลาเปิดให้เช็คอินที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินของคุณ และทำการจองใหม่
 • จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใด ๆ ถ้าคุณมีสิทธิ์เดินทางโดยเที่ยวบินอื่นภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย กฎหมายในประเทศของคุณ หรือเงื่อนไขของการบริการขนส่ง

การเปลี่ยนต้นทาง/ปลายทาง

 • อนุญาตเมื่อมีการชำระค่าส่วนต่างของอัตราค่าโดยสารภายในกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่ระบุ คุณต้องติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงเมืองต้นทางหรือเมืองปลายทาง

การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

 • สามารถเปลี่ยนได้ฟรีภายในเวลาที่กำหนด
 • การเปลี่ยนชื่อสามารถทำได้สำหรับผู้โดยสารรายบุคคลในรายการจอง ทั้งนี้จะต้องเป็นการเปลี่ยนในทุกเที่ยวบินของผู้โดยสารรายนั้น
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสำหรับการสะสมไมล์ Qantas Frequent Flyer Points Plus Pay กับการจองเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์

การเปลี่ยนกำหนดการและจุดติดต่อ

 • จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงภายในวันที่เป็นกำหนดออกเดินทางเดิมของท่าน
 • สามารถเปลี่ยนเวลาและวันที่ได้ทาง Jetstar.com ก่อนเวลาปิดบริการเช็คอิน ในกรณีที่ได้ทำการจองครั้งแรกผ่านเว็บ Jetstar.com หรือศูนย์บริการของเจ็ทสตาร์ ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดผ่านทางศูนย์บริการของเจ็ทสตาร์หรือเคาน์เตอร์ของเจ็ทสตาร์ที่สนามบิน และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในกรณีที่ตอนแรกท่านไม่ได้จองผ่านศูนย์บริการของเจ็ทสตาร์หรือเคาน์เตอร์ของเจ็ทสตาร์ที่สนามบิน
 • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ณ เวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบันได้ที่ ข้อมูลค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมการแก้ไขและส่วนต่างค่าบริการ

 • การเปลี่ยนแปลงรายการจองในแพ็คเกจบิสสิเนสสตาร์ทเตอร์นั้นไม่มีค่าธรรมเนียมในการแก้ไข
 • ส่วนต่างค่าบริการจะคิดในอัตราต่อคนต่อเที่ยวบิน
 • อัตราค่าบริการใหม่ของท่านจะมีอัตราขั้นต่ำเท่ากับราคาจองเดิมหรือมากกว่า โดยจะไม่มีการคืนเงินส่วนต่างค่าบริการใดๆ ในกรณีที่อัตราค่าบริการลดลง
 • ส่วนต่างค่าบริการ คือ ส่วนต่าง (ถ้ามี) ระหว่างราคาแพ็คเกจที่จองไว้เดิมและราคาแพ็คเกจ ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเท่าเดิมหรือถ้าแพ็คเกจเดิมไม่มีก็จะเป็นแพ็คเกจถัดไปที่สูงกว่า ซึ่งจะทำให้ส่วนต่างค่าบริการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

การเปลี่ยนแปลงในแพ็คเกจ/บริการเสริม

 • ท่านสามารถเปลี่ยนจากแพ็คเกจบิสสิเนสเป็นแพ็คเกจบิสสิเนสหรือแพ็คเกจบิสสิเนสบวกบริการเสริมแม็กซ์ (Max Bundle) โดยเสียส่วนต่างค่าบริการตามอัตราราคาในขณะนั้น
 • ตั๋วโดยสารชั้น Business ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชั้น Economy Starter, Starter พร้อมแพ็คเกจ Plus, Starter Fare พร้อมแพ็คเกจ Flexibiz หรือ Starter พร้อมแพ็คเกจ Max ได้

การจองใหม่

 • ท่านจะต้องจองจากเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่ให้บริการ โดยทางเจ็ทสตาร์ไม่รับจองตั๋วเครื่องบินแบบไม่ระบุวัน

สกุลเงิน

 • ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะเรียกเก็บตามสกุลเงินในรายการจองเดิมของท่าน

การรับคะแนนสะสม Qantas Points และ Status Credits, ไมล์สะสม JAL Mileage และ Emirates Skywards Miles

 • ราคาค่าโดยสารชั้นธุรกิจ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม Qantas Frequent Flyer Points และ Status Credits, ไมล์สะสม JAL Mileage หรือ Emirates Skywards Miles

รางวัลคลาสสิกอัพเกรดสำหรับการสะสมไมล์ของแควนตัส

 • ตั๋วชั้นธุรกิจ Business จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคลาสสิกอัพเกรด

การสะสมไมล์พลัสเพย์ – เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ - การจ่ายเงินเพิ่มเติม

 • ไม่สามารถใช้แต้มในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบริการต่างๆ
 • การการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มรายละเอียดนั้นจะคำนวณโดยใช้มูลค่าเงินและสกุลเงินเริ่มแรกของค่าโดยสาร ตามที่ Jetstar กำหนด และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสารของระเบียบค่าโดยสารฉบับนี้