ชั้นธุรกิจ

บินอย่างมีสไตล์! อาหารและไวน์รสเลิศ ที่นั่งเบาะหนังที่กว้างขวาง และน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นการเดินทางที่ดีเยี่ยม (สำหรับบางเส้นทางเท่านั้น)

ชั้นธุรกิจระดับสูงสุด

ชั้นธุรกิจที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร (ถ้ามี) และเพิ่มความยืดหยุ่นสําหรับเที่ยวบินของคุณ*

หน้านี้แสดงข้อมูลการรวมค่าโดยสารกับชุดรวมที่ซื้อโดยตรงจาก Jetstar สําหรับการจองที่ดําเนินการผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบินอื่น โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบินดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากคุณอาจรวมค่าโดยสารหรือชุดรวมบัตรที่แตกต่างกัน เมื่อเทียบกับที่แสดงด้านล่าง

ข้อมูลสำคัญ: เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้อัปเดตตัวเลือกค่าโดยสารพร้อมชุดรวม สําหรับการรวมค่าโดยสารพร้อมชุดรวมที่จองโดยตรงจาก Jetstar ก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2024 โปรดดูที่ค่าโดยสารและชุดรวมของ Jetstar สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง โปรดดูที่ค่าโดยสารพร้อมชุดรวมของ Jetstar ล่าสุด

สําหรับค่าโดยสารและชุดรวมชั้นประหยัด โปรดดูที่ค่าโดยสารพร้อมชุดรวมชั้นประหยัด


ข้อควรทราบ

*อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างจำกัด โดยอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดรวมที่คุณเลือกได้ที่กฎระเบียบค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใด ๆ หากคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือเดินทางโดยเที่ยวบินอื่นภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย (Australian Consumer Law) หรือเงื่อนไขของการบริการขนส่ง

^ ^ ชั้นธุรกิจมีให้บริการสำหรับเที่ยวบินระยะไกลระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner เท่านั้น หากคุณมีเที่ยวบินในประเทศที่มีการต่อเครื่อง คุณจะได้นั่งในชั้นประหยัดและรับบริการความบันเทิงในเที่ยวบิน, แพ็คความสะดวกสบาย แต่ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

% การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารและสิ่งอํานวยความสะดวกจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสําหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจระดับสูงสุด (Business Max)

# มล์สะสม JAL: ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) อาจเลือกรับไมล์สะสม JAL ในอัตราการสะสมไมล์ 30%

@ Emirates Skywards: ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar (JQ), เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Japan (GK) อาจเลือกรับไมล์สะสม Skywards ในอัตราชั้นประหยัดของสายการบิน Emirates เที่ยวบินภายในประเทศที่ให้ดำเนินการในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์จะไม่ได้รับไมล์สะสม Emirates Skywards

ข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับพันธมิตร Loyalty Rewards