ท่านสามารถจองที่นั่งที่มีที่วางขากว้างขึ้นได้ โดยจะต้องเป็นผู้โดยสารชั้น Economy Starter และ Economy Starter Plus โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเลือกที่นั่ง

ส่วนผู้โดยสารชั้น Economy Starter Max จะสามารถเลือกที่นั่งที่มีที่วางขากว้างขึ้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โดยการจองที่นั่งนี้สามารถทำได้กรณีที่นั่งนั้นยังว่างอยู่

ที่นั่งที่มีที่วางขากว้างขึ้นจะอยู่ในแถวทางออกฉุกเฉินแถวใดแถวหนึ่งของเครื่องบินเรา การจะนั่งที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉินนี้ได้นั้น ท่านจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั่วไปของแถวทางออกฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้:

 • มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • ระบุว่าคุณเข้าใจคำอธิบายสรุปเกี่ยวกับแถวที่นั่งติดทางออกและจะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ลูกเรือที่แจ้งให้คุณทราบบนเครื่องบินว่า คุณต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเกิดขึ้นน้อยครั้งมาก
 • ไม่ได้เดินทางมากับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณในกรณีฉุกเฉิน
 • ต้องไม่นั่งกับทารก
 • มีร่างกายแข็งแรงหรือไม่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว ไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือเดินทางโดยมีสุนัขบริการ
 • หูไม่หนวกหรือไม่มีความบกพร่องในการได้ยิน เว้นแต่ได้รับการแก้ไขโดยใช้เครื่องหรืออุปกรณ์ช่วยฟัง ซึ่งต้องสวมใส่ในระหว่างที่เครื่องบินเคลื่อนที่ไปตามทางขับ ทะยานขึ้น และลงจอด ในกรณีที่เดินทางโดย Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Japan (GK)
 • หูไม่หนวกหรือไม่มีความบกพร่องในการได้ยิน ในกรณีที่เดินทางโดย Jetstar Asia (3K)
 • ตาไม่บอดหรือไม่มีความบกพร่องทางสายตา เว้นแต่ได้รับการแก้ไขโดยสวมแว่นสายตา/คอนแทคเลนส์ซึ่งต้องสวมใส่ในระหว่างที่เครื่องบินเคลื่อนที่ไปตามทางขับ ทะยานขึ้น และลงจอด
 • สามารถเข้าถึง เปิด ยก และผลักประตูทางออกน้ำหนัก 15 กก. (ประมาณ 33 ปอนด์) ได้ในกรณีฉุกเฉิน*
 • ไม่อยู่ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ (อายุครรภ์เกินกว่า 28 สัปดาห์) ในกรณีที่เดินทางโดย Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Japan (GK)
 • ไม่อยู่ในระยะใด ๆ ของการตั้งครรภ์ หากเป็นผู้โดยสารที่เดินทางโดย Jetstar Asia (3K)
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เข็มขัดนิรภัยส่วนขยาย
 • เก็บสัมภาระติดตัวทั้งหมดในที่เก็บของเหนือศีรษะเมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นและลงจอด

หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเลือกที่นั่งได้ กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปลี่ยนที่นั่ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง เนื่องจากบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าท่านสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเลือกที่นั่งได้หรือไม่

หากท่านไม่ต้องการเลือกที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษ ท่านสามารถเลือกที่นั่งปกติได้ตอนจองตั๋ว โดยอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี สามารถตรวจสอบได้ที่: การเลือกที่นั่ง

กรณีจองตั๋วแล้ว ท่านสามารถเลือกที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษได้ที่ การจัดการการจอง

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการขอที่นั่งแบบจ่ายเงิน

 • การระบุซื้อที่นั่ง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ หรือคืนเงินได้ เว้นแต่มีการเปลี่ยนชื่อโดยได้รับอนุญาตในขั้นตอนการจอง
 • ในกรณีของการหยุดให้บริการเที่ยวบิน หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบิน เจ็ทสตาร์จะพยายามจัดให้ท่านได้นั่งในที่ที่ระบุไว้ หรือที่นั่งที่เทียบเท่ากัน อย่างไรก็ตามทางสายการบินไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีที่นั่งดังกล่าวว่างในเที่ยวบินใหม่ของท่าน
 • โดยเราอาจต้องขอให้ท่านย้ายที่นั่งเพื่อเหตุผลในการปฏิบัติงาน
 • ในกรณีที่ท่านเลือกเปลี่ยนเที่ยวบินตามเกณฑ์ค่าบริการในแพ็คเกจของท่าน ท่านจะได้รับที่นั่งที่เทียบเท่าเดิม ถ้ามี ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หากไม่มี ที่นั่งที่เทียบเท่ากันว่าง ทางเจ็ทสตาร์จะไม่รับผิดชอบคืนเงินส่วนที่จ่ายเพิ่มเติม แต่อย่างใด
 • กรณีที่ค่าธรรมเนียมในการระบุที่นั่งสูงกว่าเดิม ขณะที่ท่านเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่านผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าส่วนต่างใดๆ ที่ตามมาด้วย