ท่านสามารถจองที่นั่งที่มีที่วางขากว้างขึ้นได้ โดยจะต้องเป็นผู้โดยสารชั้น Economy Starter และ Economy Starter Plus โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเลือกที่นั่ง

ส่วนผู้โดยสารชั้น Economy Starter Max จะสามารถเลือกที่นั่งที่มีที่วางขากว้างขึ้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โดยการจองที่นั่งนี้สามารถทำได้กรณีที่นั่งนั้นยังว่างอยู่

ที่นั่งที่มีที่วางขากว้างขึ้นจะอยู่ในแถวทางออกฉุกเฉินแถวใดแถวหนึ่งของเครื่องบินเรา การจะนั่งที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉินนี้ได้นั้น ท่านจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั่วไปของแถวทางออกฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้:

 • มีอายุอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
 • เต็มใจที่จะช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
 • มีสุขภาพดีเมื่อคุณเช็คอิน, ขึ้นเครื่อง และในระหว่างเที่ยวบินของคุณ
 • สามารถเข้าใจหรือพูดภาษาอังกฤษได้ (สามารถเข้าใจหรือพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้ หากเป็นเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK))
 • เข้าใจและปฏิบัติตามคําแนะนําของลูกเรือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้โดยสารที่นั่งในแถวที่นั่งติดทางออก
 • ไม่มีอาการบาดเจ็บใด ๆ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถเอื้อมถึงเพื่อเปิดประตู และเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วตรงบริเวณทางออกฉุกเฉิน
 • สามารถผลักประตูทางออกที่มีน้ำหนัก 15 กก. (ประมาณ 33 ปอนด์) ได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ไม่มีทารกนั่งอยู่บนตักคุณ
 • หากคุณเป็นบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง จะไม่อนุญาตให้คุณนั่งในแถวที่นั่งติดทางออกหากคุณมีเด็กที่เดินทางพร้อมกับเด็กที่เดินทางโดยลําพังในแถวที่นั่งอื่น
 • หากคุณเป็นผู้ดูแลหรือผู้ร่วมเดินทางของบุคคลที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของผู้เดินทางอิสระของ Jetstar คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งในแถวที่นั่งติดทางออก
 • ไม่ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยส่วนขยาย
 • ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
 • ไม่มีแขนหรือขาเทียมหรือต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ หรือเดินทางพร้อมกับสุนัขบริการ
 • ต้องไม่มีความบกพร่องในการได้ยินซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยฟังในระหว่างที่เครื่องบินแล่นบนลานบิน ทะยานขึ้น และลงจอด หากเดินทางโดย Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Japan (GK)
 • ต้องไม่มีความบกพร่องในการได้ยิน หากเดินทางโดย Jetstar Asia (3K)
 • ไม่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นซึ่งต้องสวมแว่นตา/คอนแทคเลนส์ ในระหว่างที่เครื่องบินแล่นบนลานบิน ทะยานขึ้น และลงจอด
 • ต้องไม่ได้อยู่ในไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์ (ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์) หากเดินทางโดย Jetstar Airways (JQ) หรือ Jetstar Japan (GK)
 • ต้องไม่ได้กำลังตั้งครรภ์อยู่ (ไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดก็ตาม) หากเดินทางโดย Jetstar Asia (3K)
 • สามารถเก็บสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องทั้งหมดไว้ในช่องเก็บของเหนือศีรษะได้ในระหว่างที่เครื่องบินทะยานขึ้นและลงจอด

หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเลือกที่นั่งได้ กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปลี่ยนที่นั่ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง เนื่องจากบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าท่านสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเลือกที่นั่งได้หรือไม่

หากท่านไม่ต้องการเลือกที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษ ท่านสามารถเลือกที่นั่งปกติได้ตอนจองตั๋ว โดยอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี สามารถตรวจสอบได้ที่: การเลือกที่นั่ง

กรณีจองตั๋วแล้ว ท่านสามารถเลือกที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษได้ที่ การจัดการการจอง

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการขอที่นั่งแบบจ่ายเงิน

 • การระบุซื้อที่นั่ง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ หรือคืนเงินได้ เว้นแต่มีการเปลี่ยนชื่อโดยได้รับอนุญาตในขั้นตอนการจอง
 • ในกรณีของการหยุดให้บริการเที่ยวบิน หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบิน เจ็ทสตาร์จะพยายามจัดให้ท่านได้นั่งในที่ที่ระบุไว้ หรือที่นั่งที่เทียบเท่ากัน อย่างไรก็ตามทางสายการบินไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีที่นั่งดังกล่าวว่างในเที่ยวบินใหม่ของท่าน
 • โดยเราอาจต้องขอให้ท่านย้ายที่นั่งเพื่อเหตุผลในการปฏิบัติงาน
 • ในกรณีที่ท่านเลือกเปลี่ยนเที่ยวบินตามเกณฑ์ค่าบริการในแพ็คเกจของท่าน ท่านจะได้รับที่นั่งที่เทียบเท่าเดิม ถ้ามี ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หากไม่มี ที่นั่งที่เทียบเท่ากันว่าง ทางเจ็ทสตาร์จะไม่รับผิดชอบคืนเงินส่วนที่จ่ายเพิ่มเติม แต่อย่างใด
 • กรณีที่ค่าธรรมเนียมในการระบุที่นั่งสูงกว่าเดิม ขณะที่ท่านเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่านผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าส่วนต่างใดๆ ที่ตามมาด้วย