ได้ ท่านสามารถนำกระดานโต้คลื่น สกี หรือสโนว์บอร์ดมาด้วยได้ แต่จำไว้ว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขนส่งของชิ้นใหญ่สำหรับของชิ้นใดที่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่าหนึ่งเมตร (1,000 มม. หรือ 39 นิ้ว) โดยนับรวมล้อ มือจับ และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ด้วย

คุณสามารถนำสเกตบอร์ดและสกูตเตอร์ไปด้วยได้ในลักษณะของสัมภาระเช็คอินเท่านั้น และต้องไม่ใช่สเกตบอร์ดหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้า

ข้อควรทราบ – น้ำหนักของสเกตบอร์ด สกูตเตอร์ เซิร์ฟบอร์ด สกี หรือสโนว์บอร์ดจะนับรวมอยู่ในน้ำหนักรวมทั้งสิ้นของสัมภาระเช็คอิน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ซื้อน้ำหนักสัมภาระไว้เพียงพอ

ค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมการขนส่งที่แยกต่างหาก คิดในอัตราต่อชิ้น และจะไม่ทำให้โควตาสัมภาระเช็คอินของท่านเพิ่มขึ้น

ท่านควรจ่ายค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่เวลาที่ท่านจองตั๋วหรือก่อนที่ท่านจะเดินทาง ได้ที่จัดการการจอง opens in new windowแล้วท่านจะประหยัดเวลาเนื่องจากไม่ต้องจ่ายที่สนามบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ของชิ้นใหญ่

การจัดเก็บสิ่งของของท่าน

ท่านต้องจัดเก็บกระดานโต้คลื่น สกี หรือสโนว์บอร์ดไว้ในกระเป๋าที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว

ถ้าทำได้ ให้ถอดครีบของกระดานโต้คลื่นแล้วเก็บไว้ในช่องที่แนบมาด้วยของกระเป๋า หรือติดเทปไว้กับแผ่นกระดานโต้คลื่น

ความยาวสูงสุด

ความยาวสูงสุดของสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษของคุณจะขึ้นอยู่กับเครื่องบินและบริการ

ท่านสามารถดูประเภทเครื่องบินที่ท่านจะบินได้เวลาที่ท่านจองตั๋ว ในหน้า ‘เลือกเที่ยวบิน’ – แค่เปิดลิงค์รายละเอียดบนรายชื่อเที่ยวบิน นอกจากนี้ประเภทเครื่องบินยังระบุอยู่ในแผนการเดินทาง (itinerary) ของท่าน

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (JQ) บนเครื่องบินโบอิ้ง 787 = 2.77 ม.

เที่ยวบินภายในประเทศของ Jetstar Airways (JQ) บนเครื่องบินโบอิ้ง 787 = 2.3 ม.

เที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K), Jetstar Japan (GK) บนเครื่อง A320, A321 = 2.3 ม.

สำหรับการเดินทางที่มีหลายสายการบินหรือประเภทเครื่องบิน ให้เลือกใช้ขีดจำกัดขนาดสูงสุดที่มีค่าต่ำสุด

จำไว้ว่า: ห้ามกระเป๋าหรือสิ่งของชิ้นใดมีน้ำหนักเกิน 32 กก.

ตั๋วบางประเภทไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน

จะไม่แถมสัมภาระเช็คอินให้สำหรับตั๋วชั้น Economy Starter ส่วนตั๋วชั้นอื่นนั้นกรุณาตรวจสอบว่าแถมโควตาสัมภาระเช็คอินให้แค่ไหน

จำไว้ว่า – เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อโควตาสัมภาระก็คือเวลาที่ท่านจองตั๋ว

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

ถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อโควตาสัมภาระและท่านเดินทางมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก.สำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่าน และส่วนที่เกินจากนั้นจะเสียในอัตราต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินไว้แล้วในเวลาจอง แต่เมื่อมาถึงสนามบินท่านมีสัมภาระที่หนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในอัตราต่อกิโลกรัม เราไม่ขอยืนยันว่าท่านจะสามารถเพิ่มสัมภาระส่วนเกินนี้เข้าสู่เที่ยวบินได้

ถ้าท่านมีการต่อเครื่องในแผนการเดินทางของท่าน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านได้อ่านนโยบายเรื่องการถ่ายโอนสัมภาระแล้ว

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน