เรามีบริการเปลสำหรับเด็กให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางไปกับเครื่องบิน Boeing 787 โดยท่านจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอเปลสำหรับเด็กล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการจัดเตรียมไว้สำหรับท่าน ไม่มีเปลเด็กให้บริการบนเครื่องบินโบอิ้ง 787 ของเที่ยวบินในประเทศ 

เนื่องจากทางสายการบินมีบริการเปลสำหรับเด็กในจำนวนจำกัด ทำให้บางกรณีอาจมีเปลสำหรับเด็กให้บริการไม่เพียงพอหากมีผู้โดยสารต้องการเปลสำหรับเด็กเป็นจำนวนมาก

โดยบริการเปลสำหรับเด็กนั้นสามารถใช้ได้กับเด็กทารกที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งบนเครื่องบินเท่านั้น`

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางกับครอบครัว