ทางสายการบินเจ็ทสตาร์ไม่มีบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงในการเดินทาง อย่างไรก็ตามท่านสามารถทำการขนส่งสัตว์เลี้ยงของท่านผ่านบริการขนส่ง แควนตัส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน