ด้วยข้อจํากัดการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงเป็นประจําในช่วงนี้ เราทราบดีว่าคุณต้องการแผนการเดินทางที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ดังนั้นเราจึงมอบความยืดหยุ่นเป็นพิเศษให้คุณ (และยังสามารถวางใจได้เป็นพิเศษด้วย) เมื่อคุณจองเที่ยวบินกับเรา

ฉันต้องการทําการจองใหม่ แต่ฉันต้องการความยืดหยุ่นในการเดินทาง

เพื่อให้คุณสามารถจองเที่ยวบินด้วยความมั่นใจ Jetstar Asia ได้นําเสนอเที่ยวบินที่ปรับเปลี่ยนได้มากขึ้น

เปลี่ยนวันเดินทางได้หนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

หากคุณจองเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ผ่าน jetstar.com ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2020 ถึง 31 มีนาคม 2022 สำหรับการเดินทางก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2023 คุณสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้หนึ่งครั้งในภายหลังโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เมื่อคุณพร้อมที่จะทําการจองใหม่ คุณจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างค่าโดยสารในการจองใหม่ของคุณ และโปรดทําการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เที่ยวบินของคุณจะเปิดให้เช็คอินที่สนามบิน

ยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อใช้บัตรเครดิตค่าโดยสาร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้ปรับปรุงบัตรเครดิตค่าโดยสารการเดินทางของเรา บัตรเครดิตค่าโดยสารการเดินทางใหม่และที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งยังไม่ได้ใช้และออกให้โดย Jetstar Asia (3K) เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นบัตรเครดิตค่าโดยสารที่ใช้ได้หลายครั้งและมีอายุใช้งานนานกว่า ค้นหา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเครดิตค่าโดยสารของเราได้ที่นี่

แผนการเดินทางของฉันมีการเปลี่ยนแปลง ฉันมีตัวเลือกอะไรบ้าง

หากคุณจองเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ผ่าน jetstar.com ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2020 ถึง 31 มีนาคม 2022 สําหรับการเดินทางก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2023

ถ้าคุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการจองของคุณได้หนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างค่าโดยสารในการจองใหม่ของคุณ และโปรดทําการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เที่ยวบินของคุณจะเปิดให้เช็คอินที่สนามบิน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเดินทางอย่างยืดหยุ่น (Fly Flexible) ของเรา

หากคุณจองวันหยุดพักผ่อนผ่านบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว

หากคุณจองผ่านบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น Expedia, Skyscanner ฯลฯ) และการจองของคุณรวมถึงที่พักโรงแรม รถเช่า หรือบริการเสริมสำหรับการท่องเที่ยววันหยุด โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวเพื่อขอความช่วยเหลือ

หากการจองของคุณมีเพียงแค่เที่ยวบินของ Jetstar คุณจะสามารถยกเลิกเที่ยวบินและขอบัตรเครดิตค่าโดยสารทางออนไลน์ได้ สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีดำเนินการดังกล่าว โปรดดูหน้านี้

จะเกิดอะไรขึ้นหากเที่ยวบินของฉันถูกยกเลิก

หากเที่ยวบินที่คุณกำลังจะเดินทางถูกยกเลิก เราจะติดต่อคุณโดยตรงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีสำหรับคุณ

ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนวัน/เวลาเดินทางได้ฟรี บัตรเครดิตค่าโดยสารที่มีมูลค่าเต็มจำนวนของเที่ยวบินที่ยังไม่ได้ใช้/ยังไม่เดินทาง หรือการขอคืนเงินเป็นเงินสด โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการยกเลิก

ฉันสามารถจะเดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่

มีข้อจํากัดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและข้อกําหนดในการเดินทางทั่วทั้งเครือข่ายของ Jetstar หากคุณวางแผนจะเดินทางเร็ว ๆ นี้ โปรดตรวจสอบคําแนะนําล่าสุดของรัฐบาลในเรื่องการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทั้งหมดในกําหนดการเดินทางของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดล่าสุด

เว็บไซต์ต่อไปนี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย

ทั่วโลก:

สิงคโปร์

ไทย:

เที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Japan (GK)

ปัจจุบัน Jetstar Airways และ Jetstar Japan กําลังดําเนินการปรับเปลี่ยนตารางเวลาโดยเป็นไปตามข้อจํากัดการข้ามพรมแดนในภูมิภาค โปรดตรวจสอบหน้าการแจ้งเตือนด้านการเดินทางของสายการบินทั้งสองเพื่อทราบข้อมูลล่าสุด